Sisämarkkinat, teollisuus, yrittäjyys ja pk-yritystoiminta