Vnitřní trh, průmysl, podnikání a malé a střední podniky