Εσωτερική Αγορά, Βιομηχανία, Επιχειρηματικότητα και ΜΜΕ
Main menu

Business Innovation Observatory

Business Innovation Observatory

/growth/file/top-bannerjpg_eltop-banner.jpg

/growth/file/1092_elcase-studies-banner.png

The Business Innovation Observatory provides evidence on the latest innovative trends in business and industry. It includes how the industry develops solutions, brings them to market, as well as the impact of these innovations on the economy.

The Observatory has been set up to identify innovation trends and insights to be investigated through

  • case studies, covering the success stories of a range of innovative companies
  • videos, showcasing a selection of the case study companies and the key lessons learnt
  • reports, drawing on the case studies and workshop outcomes and providing related policy recommendations
  • workshops to engage the business community, policymakers, industry experts and academia on key business innovation trends

Objectives

The objectives of the Business Innovation Observatory are to

  • identify the latest innovation trends emerging in the European institutional, political, legal, and socio-economic context
  • identify the dynamics of good business practices of innovative companies, with a special focus on small and medium-sized enterprises (SMEs)
  • understand the barriers to innovation and propose policy tools to overcome them
  • nurture 'win-win' relationships between entrepreneurs, policy makers, innovation facilitators and researchers
  • enhance awareness of the latest business innovation trends, success stories, and related business opportunities and barriers, through case studies, trend reports and workshops/conferences
  • distribute the project's findings via the website and social media tools