ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ - ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ - ΕΔΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

Η ίδρυση του Δικτύου ορολογίας για την ελληνική γλώσσα και μετάφραση (Ελληνικό Δίκτυο Ορολογίας ή απλά «Δίκτυο») ανακοινώθηκε επίσημα στις 3 Απριλίου 2015.

Ιστορικό και στόχοι

Subscribe to RSS - ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ - ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ - ΕΔΟ