ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Ευρωπαϊκή εκπροσώπηση στη

Χρηματοδότηση επιχειρήσεων

Πρόσβαση στη χρηματοδότηση της ΕΕ

Η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) στηρίζει τους επιχειρηματίες και τις επιχειρήσεις με ένα ευρύ φάσμα ενωσιακών προγραμμάτων (2007-2013), παρέχοντας δάνεια, εγγυήσεις, επιχειρηματικά κεφάλαια και άλλους τρόπους μετοχικής χρηματοδότησης. Τη διαχείριση αυτών των χρηματοδοτικών μέσων αναλαμβάνουν ενδιάμεσοι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί, όπως τράπεζες, εταιρείες επιχειρηματικών κεφαλαίων και άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.

Μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Οι ελληνικές επιχειρήσεις, όποιο και αν είναι το μέγεθός τους, είναι τώρα μέρος μιας ζώνης συναλλαγών που περιλαμβάνει μερικές από τις πλουσιότερες χώρες στον πλανήτη.

Αν επιθυμείτε να επεκτείνετε την επιχείρησή σας, μπορείτε να βρείτε τις κατάλληλες συμβουλές και υποστήριξη.

Ενημερωθείτε επίσης για τις πηγές χρηματοδότησης.

Τα δικαιώματά σας

Ως υπήκοος της Ελλάδας - ή οποιασδήποτε άλλης χώρας της ΕΕ - είστε αυτομάτως και πολίτης της ΕΕ.

Ως εκ τούτου, μπορείτε να επωφεληθείτε πολλών σημαντικών δικαιωμάτων βάσει της νομοθεσίας της ΕΕ, συγκεκριμένα, έχετε το δικαίωμα να κυκλοφορήσετε ελεύθερα στην Ευρώπη για να ζήσετε, να εργαστείτε, να σπουδάσετε, ακόμα και να συνταξιοδοτηθείτε.

Επιχειρηματικότητα στην ΕΕ

Στόχος της ΕΕ είναι να προωθήσει την ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας και των επιχειρήσεων της ΕΕ, καθώς και την απασχόληση και την οικονομική ανάπτυξη με τη δημιουργία ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος, κυρίως για τις μικρές επιχειρήσεις και για τη μεταποιητική βιομηχανία.

Το κλειδί για την οικονομική ανάκαμψη της Ευρώπης βρίσκεται εν τέλει στη βιομηχανική ανταγωνιστικότητα, την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα.

Χρηματοδότηση έρευνας

Οι ερευνητές στην ΕΕ έχουν το δικαίωμα να κάνουν χρήση ευκαιριών κατάρτισης και απασχόλησης που χρηματοδοτούνται μέσω εθνικών υποτροφιών ή άλλων μορφών οικονομικής ενίσχυσης, ακόμη κι εάν δεν είναι υπήκοοι ή κάτοικοι της οικείας χώρας.

Μάθετε περισσότερα για τη χρηματοδότηση της ΕΕ για την έρευνα.

Ως ερευνητής, έχετε τη δυνατότητα να λάβετε οικονομική στήριξη από την ΕΕ για την κατάρτιση και την επαγγελματική σας εξέλιξη. Αναλυτικότερα:

Δημόσιες συμβάσεις & επιχορηγήσεις

Χρηματοδοτική Απόφαση "Ετήσιο Πρόγραμμα Εργασίας της ΕΕ στον τομέα της Επικοινωνίας"

Επιχειρήσεις & χρηματοδότηση

Η Ευρωπαϊκή Ένωση παρέχει στις ελληνικές επιχειρήσεις μια τεράστια αγορά από 30 περίπου χώρες.

Στην ενοποιημένη αγορά της ΕΕ, οι συναλλαγές είναι σχεδόν τόσο εύκολες, γρήγορες και φθηνές όσο και στην εγχώρια αγορά.

Η ΕΕ παρέχει ένα φάσμα υπηρεσιών που μπορούν να σας βοηθήσουν να αναπτύξετε την επιχείρησή σας. Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφτείτε τον ιστότοπο Η Ευρώπη σου - Επιχειρήσεις.

Subscribe to RSS - Ευρωπαϊκή εκπροσώπηση στη