ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

εε

Καλώς ήρθατε!

Είτε μας αναζητούσατε είτε βρεθήκατε εδώ τυχαία, ελπίζουμε ότι θα διαθέσετε λίγο χρόνο για να περιηγηθείτε στις σελίδες μας.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα

Βασιλίσσης Σοφίας 2, 106 74 Αθήνα
Τηλ. 0030 210 7272100
Φαξ 0030 210 7244620

E-mail : comm-rep-athens@ec.europa.eu

 

Γραφείο Αθηνών της Γενικής Διεύθυνσης Μετάφρασης

 • συμμετέχει σε πρωτοβουλίες που προωθούν το επάγγελμα του μεταφραστή. Παραδείγματα: ο διαγωνισμός Juvenes Translatores για νέους μεταφραστές και το ευρωπαϊκό πρόγραμμα μεταφραστικών σπουδών European Master’s in Translation·
 • διοργανώνει συνέδρια και εκδηλώσεις για το ευρύ κοινό ή για ειδικούς στον γλωσσικό τομέα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι οι εκδηλώσεις για την Ευρωπαϊκή Ημέρα Γλωσσών στις 26 Σεπτεμβρίου·

Η Ομάδα Δράσης για την Ελλάδα (European Commission Task Force for Greece – TFGR) δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την Ελλάδα να εφαρμόσει το πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων και να θέσει γερά θεμέλια για την επιστροφή στην ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συγκροτεί Ομάδα Υποστήριξης για Διαρθρωτικές Μεταρρυθμίσεις υπό τον Αντιπρόεδρο κ. Dombrovskis

Αξιοποίηση της εμπειρίας και της τεχνογνωσίας της Ομάδας Δράσης για την Ελλάδα και της Ομάδας Υποστήριξης της Κύπρου.

 

Ιστορικό

Στις 20 Ιουλίου 2011, μετά από διαβουλεύσεις με τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας, ο Πρόεδρος Barroso συνέστησε την Ομάδα Δράσης για την Ελλάδα, με σκοπό την παροχή τεχνικής βοήθειας προς την χώρα. Η πρωτοβουλία έτυχε ισχυρής στήριξης από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, το οποίο δήλωσε την 21η Ιουλίου ότι «…τα κράτη μέλη και η Επιτροπή θα κινητοποιήσουν άμεσα όλους τους απαιτούμενους πόρους για την παροχή έκτακτης τεχνικής βοήθειας προς την Ελλάδα για την εφαρμογή των μεταρρυθμίσεών της…».

Αποστολή της Ομάδας Δράσης για την Ελλάδα είναι να εντοπίζει και να συντονίζει την τεχνική βοήθεια που χρειάζεται η Ελλάδα για να ανταποκριθεί στις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει στο πλαίσιο του προγράμματος οικονομικής προσαρμογής. Επίσης, επιδιώκει να επιταχύνει την απορρόφηση κονδυλίων της ΕΕ με σκοπό την στήριξη της οικονομικής ανάπτυξης, της ανταγωνιστικότητας και της απασχόλησης. Για το λόγο αυτό, η Ομάδα Δράσης έχει επικεντρωθεί σε 181 έργα προτεραιότητας (142 kB) που χρηματοδοτούνται από τα διαρθρωτικά ταμεία και τα οποία αναμένεται να δώσουν ώθηση στην ανάπτυξη.

Η Ομάδα Δράσης άρχισε τις εργασίες της τον Σεπτέμβριο του 2011 και έκτοτε εργάζεται σε στενή επαφή με τις ελληνικές αρχές για να εντοπίσει τις ανάγκες τους, καθώς και με τα κράτη μέλη και τους διεθνείς οργανισμούς που παρέχουν τεχνική βοήθεια.  

Περισσότερες πληροφορίες

 

Σχετικά κείμενα

23/7/2014

Έβδομη Έκθεση Δραστηριοτήτων της Ομάδας Δράσης για την Ελλάδα ( ελληνικά αγγλικά )

23/7/2014

Οι μεταρρυθμίσεις αποδίδουν αποτελέσματα – Ενημερωτικό Σημείωμα ( ελληνικά αγγλικά )

11/3/2014

Έκτη Έκθεση Δραστηριοτήτων της Ομάδας Δράσης για την Ελλάδα ( ελληνικά αγγλικά )

11/3/2014

Δελτίο Τύπου – Έκτη Έκθεση Δραστηριοτήτων της Ομάδας Δράσης για την Ελλάδα: επιταχύνεται ο ρυθμός υλοποίησης ( ελληνικά αγγλικά )

11/3/2014

MEMO της Ομάδας Δράσης για την Ελλάδα – Καλά στοχοθετημένη και επαρκώς στελεχωμένη βοήθεια υποστηρίζει ζωτικές μεταρρυθμίσεις ( ελληνικά αγγλικά )

22/10/2013

5η Έκθεση Δραστηριοτήτων της Ομάδας Δράσης για την Ελλάδα: Στήριξη ζωτικών μεταρρυθμίσεων

22/10/2013

MEMO της Ομάδας Δράσης για την Ελλάδα - Στήριξη ζωτικών μεταρρυθμίσεων για οικονομική ανάκαμψη και δημιουργία θέσεων εργασίας

29/4/2013

Δελτίο Τύπου της Ομάδας Δράσης για την Ελλάδα - Τέταρτη τριμηναία έκθεση: Υποστήριξη της ανάπτυξης και της απασχόλησης στην Ελλάδα

29/4/2013

MEMO της Ομάδας Δράσης για την Ελλάδα - Πρόοδος στην τεχνική βοήθεια

29/4/2013

Η 4η Τριμηνιαία Έκθεση της Ομάδας Δράσης για την Ελλάδα

15/10/2012

Ένας χρόνος με την Ομάδα Δράσης για την Ελλάδα

18/4/2012

Ανακοίνωση της Επιτροπής: Ανάπτυξη για την Ελλάδα

18/4/2012

MEMO: Ανάπτυξη και απασχόληση για την Ελλάδα - Συχνές ερωτήσεις

18/4/2012

Δελτίο Τύπου - Ανάπτυξη για την Ελλάδα: Η Επιτροπή δείχνει τον δρόμο για την απελευθέρωση της οικονομικής ανάπτυξης και τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης

Οι πέντε άξονες προτεραιότητας γύρω από τους οποίους αναπτύσσεται η ευρωπαϊκή οικονομική διακυβέρνηση είναι οι εξής: 1. Επιτήρηση των οικονομικών και δημοσιονομικών πολιτικών 2. Συντονισμός του σχεδιασμού οικονομικής και δημοσιονομικής πολιτικής 3. Καθορισμός των οικονομικών προτεραιοτήτων 4. Αποκατάσταση του χρηματοπιστωτικού τομέα 5. Δανειακή υποστήριξη από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Ολοκλήρωση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης της Ευρώπης: η Επιτροπή λαμβάνει συγκεκριμένα μέτρα για την ενίσχυση της ΟΝΕ

 

1. ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ

Στο πλαίσιο του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης προβλέπεται αυστηρότερη εποπτεία των οικονομικών και δημοσιονομικών πολιτικών από την ΕΕ. Συγκεκριμένα, η επιτήρηση των οικονομικών και δημοσιονομικών πολιτικών προσδιορίζεται από το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης (Stability and Growth Pact), όπως αυτό αναθεωρήθηκε τον Δεκέμβριο του 2011. Το Σύμφωνο προβλέπει ότι:

α) η δημοσιονομική ισορροπία των κρατών μελών πρέπει να συγκλίνει προς τον συγκεκριμένο μεσοπρόθεσμο στόχο της χώρας ("προληπτικό σκέλος"),

β) το έλλειμμα της γενικής κυβέρνησης δεν πρέπει να υπερβαίνει το 3% του ΑΕΠ και

γ) το δημόσιο χρέος δεν πρέπει να υπερβαίνει το 60% του ΑΕΠ (ή τουλάχιστον να μειωθεί επαρκώς προς την κατεύθυνση του ορίου του 60%).

Για να επιτευχθούν αυτά, η ευρωπαϊκή οικονομική διακυβέρνηση προβλέπει τόσο τη δημοσιονομική, όσο και τη μακροοικονομική επιτήρηση των κρατών-μελών της ΕΕ.

Δημοσιονομική επιτήρηση

 • Προληπτικό σκέλος: Το προληπτικό σκέλος απαιτεί από τα κράτη-μέλη να υποβάλλουν κάθε χρόνο το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων (National Reform Programme) και το Πρόγραμμα Σταθερότητας (Annual Stability Programme- οι χώρες της Ευρωζώνης) ή το Πρόγραμμα Σύγκλισης (Convergence Programme - τα κράτη μέλη εκτός Ευρωζώνης). Το πρόγραμμα αυτό καθορίζει τους τρόπους με τους οποίους κάθε κράτος μέλος σκοπεύει να επιτύχει και να διατηρήσει υγιή δημόσια οικονομικά μεσοπρόθεσμα. Στη συνέχεια, στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, η Επιτροπή μπορεί να διατυπώσει συστάσεις πολιτικής (τον Ιούνιο), ή, αν κρίνεται αναγκαίο, να υποβάλει πρόταση στο Συμβούλιο για την έκδοση έγκαιρης προειδοποίησηςμε στόχο την αποφυγή υπερβολικού ελλείμματος.
 • Διορθωτικό σκέλος: Το διορθωτικό σκέλος διέπει τη διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος (ΔΥΕ). Σύμφωνα με αυτή τη διαδικασία, αν το δημοσιονομικό έλλειμμα ενός κράτους μέλους υπερβεί το όριο του 3% που προβλέπει η Συνθήκη, το Συμβούλιο θα εκδώσει συστάσεις για το πώς θα πρέπει να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα. Η μη συμμόρφωση με αυτές τις συστάσεις μπορεί να οδηγήσει σε επιβολή κυρώσεων σε κράτη μέλη της Ευρωζώνης.

Διαδικασία Μακροοικονομικών Ανισορροπιών

Για την αντιμετώπιση των μακροοικονομικών ανισορροπιών, η Διαδικασία Μακροοικονομικών Ανισορροπιών περιλαμβάνει ένα προληπτικό και ένα διορθωτικό σκέλος.

 • Προληπτικό σκέλος: Εάν παρατηρηθούν μακροοικονομικές ανισορροπίες σε ένα κράτος-μέλος της Ευρωζώνης, τότε, στο πλαίσιο του προληπτικού σκέλους της Διαδικασίας Μακροοικονομικών Ανισορροπιών, γίνονται συστάσεις στο εν λόγω κράτος-μέλος.
 • Διορθωτικό σκέλος: Το διορθωτικό σκέλος της Διαδικασίας Μακροοικονομικών Ανισορροπιών ενεργοποιείται από τη Διαδικασία Υπερβολικών Ανισορροπιών. Εάν τα κράτη-μέλη της Ευρωζώνης κατ’ επανάληψη αποτυγχάνουν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους, ενεργοποιείται η Διαδικασία Υπερβολικών Ανισορροπιών και επιβάλλονται κυρώσεις.

Το 2011, το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης ενισχύθηκε από το six-pack (εξάπτυχο) και το two-pack (δίπτυχο). Το six-pack τέθηκε σε ισχύ στις 13 Δεκεμβρίου 2011, ενώ το two-pack στις 30 Μαΐου 2013.

 • Το six-pack αποτελείται από πέντε Κανονισμούς και μία Οδηγία (εξ ου και ονομάζεται "six-pack") και αποτελεί παράγωγο δίκαιο της ΕΕ. Ισχύει και στα 27 κράτη-μέλη (με ορισμένους ειδικούς κανόνες για τα κράτη-μέλη της Ευρωζώνης, ιδίως όσον αφορά τις οικονομικές κυρώσεις). Το six-pack καλύπτει τη δημοσιονομική εποπτεία, αλλά και την μακροοικονομική επιτήρηση στο πλαίσιο της νέας διαδικασίας μακροοικονομικών ανισορροπιών. Στον δημοσιονομικό τομέα, το six-pack ενισχύει το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης (ΣΣΑ): Συγκεκριμένα, ενισχύει τόσο το προληπτικό και το διορθωτικό σκέλος του Συμφώνου, δηλαδή τη Διαδικασία Υπερβολικού Ελλείμματος (ΔΥΕ), η οποία ισχύει για τα κράτη-μέλη που έχουν παραβιάσει είτε το κριτήριο ελλείμματος, είτε το κριτήριο χρέους. Με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζει αυστηρότερη εφαρμογή των δημοσιονομικών κανόνων, ορίζοντας ποσοτικά τι σημαίνει «σημαντική απόκλιση» από το μεσοπρόθεσμο στόχο ή πορεία προσαρμογής προς αυτό, στο πλαίσιο του προληπτικού σκέλους του ΣΣΑ.
 • Το two-pack αποτελείται από δύο κανονισμούς (εξ ου και ονομάζεται "two-pack"). Ισχύει μόνο για τα κράτη-μέλη της Ευρωζώνης (με βάση το άρθρο 136 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης) και αποσκοπεί στην περαιτέρω ενίσχυση των μηχανισμών εποπτείας στην Ευρωζώνη. Ο πρώτος κανονισμός προβλέπει την παρακολούθηση και την αξιολόγηση των σχεδίων δημοσιονομικών προγραμμάτων και τη διασφάλιση της διόρθωσης των υπερβολικών ελλειμμάτων των κρατών-μελών της Ευρωζώνης, ενώ ο δεύτερος κανονισμός προβλέπει την ενισχυμένη εποπτεία των κρατών-μελών της Ευρωζώνης που αντιμετωπίζουν ή απειλούνται με οικονομικές δυσκολίες.

 

2. ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Ο σχεδιασμός των δημοσιονομικών, μακροοικονομικών και διαρθρωτικών πολιτικών όλων των κρατών-μελών συντονίζονται χάρη στο Ευρωπαϊκό Εξάμηνο. Κατά την πρώτη εξαμηνιαία περίοδο κάθε χρόνου, τα κράτη-μέλη υποβάλλουν τα σχέδιά τους για εν λόγω πολιτικές τους, οι οποίες εξετάζονται από την ΕΕ. Έτσι, τα κράτη-μέλη επωφελούνται από τις παρατηρήσεις της ΕΕ σε αρχικό στάδιο της διαδικασίας κατάρτισης των εθνικών τους προϋπολογισμών και της λήψης αποφάσεων για διάφορα θέματα οικονομικής πολιτικής.

Αναλυτικότερα:

 • Τον Ιανουάριο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καταρτίζει την Ετήσια Επισκόπηση της Ανάπτυξης (Annual Growth Survey), όπου παρουσιάζονται οι γενικές κατευθυντήριες γραμμές για την ΕΕ.
 • Τον Μάρτιο, οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων της ΕΕ εκδίδουν κατευθυντήριες γραμμές για τις εθνικές πολιτικές με βάση την Ετήσια Επισκόπηση της Ανάπτυξης.
 • Τον Απρίλιο, τα κράτη μέλη (πλην των κρατών που υπόκεινται σε προγράμματα χρηματοοικονομικής συνδρομής) καταρτίζουν:

1. τα Προγράμματα Σταθερότητας (Stability Programmes - οι χώρες της Ευρωζώνης) ή Προγράμματα Σύγκλισης (Convergence Programmes - τα κράτη μέλη εκτός Ευρωζώνης) για υγιή δημοσιονομικά και

2. τα Εθνικά Προγράμματα Μεταρρυθμίσεων (National Reform Programmes) σχετικά με τις διαρθρωτικές αλλαγές και τα μέτρα που προτίθενται να πάρουν για την προώθηση της ανάπτυξης και της δημιουργίας θέσεων εργασίας.

 • Στη συνέχεια, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξετάζει αυτά τα προγράμματα και εκδίδει τον Ιούνιο τις Ειδικές συστάσεις ανά χώρα (Country-specific recommendations), οι οποίες αφορούν, μεταξύ άλλων, τη δημοσιονομική πολιτική και τις μακροοικονομικές ανισορροπίες. Οι ειδικές συστάσεις ανά χώρα συζητούνται στο Συμβούλιο και εγκρίνονται από το Εαρινό Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.

 Ποιος κάνει τι

ΣΧΕΤΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ

Ετήσια Επισκόπηση της Ανάπτυξης για το 2015

Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων της Ελλάδας 2015

Περισσότερες πληροφορίες

 

3. ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ

Οι στόχοι που έχουν προσδιοριστεί ως τομείς οικονομικής προτεραιότητας των κρατών-μελών καθορίζονται στο πλαίσιο της δεκαετούς αναπτυξιακής στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης «Ευρώπη 2020» και στο Σύμφωνο «Ευρώ+».

Η στρατηγική «Ευρώπη 2020» στοχεύει στην αντιμετώπιση των ελλείψεων του αναπτυξιακού μοντέλου της ΕΕ και στη δημιουργία των αναγκαίων συνθηκών για μια ανάπτυξη πιο έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς. Για να γίνει αυτό πραγματικότητα, η ΕΕ έχει θέσει πέντε βασικούς στόχους, οι οποίοι πρέπει να επιτευχθούν έως το τέλος της δεκαετίας. Οι στόχοι αφορούν

α) την απασχόληση,

β) την έρευνα και ανάπτυξη,

γ) την κλιματική αλλαγή και ενεργειακή βιωσιμότητα,

δ) την εκπαίδευση και

ε) την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού.

Το Σύμφωνο «Ευρώ+» αποτελεί ένα συμπληρωματικό πρόγραμμα με πρόσθετες μεταρρυθμίσεις, το οποίο συμφώνησαν τα κράτη μέλη της Ευρωζώνης καθώς και έξι χώρες εκτός Ευρωζώνης (Βουλγαρία, Δανία, Λετονία, Λιθουανία, Πολωνία και Ρουμανία), ως έκφραση της βαθύτερης αλληλεξάρτησής τους. Το πρόγραμμα επικεντρώνεται σε τέσσερις τομείς:

1. Ανταγωνιστικότητα

2. Απασχόληση

3. Βιωσιμότητα των δημόσιων οικονομικών

4. Ενίσχυση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας

Το Σύμφωνο είναι πλήρως ενσωματωμένο στο νέο πλαίσιο οικονομικής διακυβέρνησης και οι σχετικές δεσμεύσεις περιλαμβάνονται στα Εθνικά Προγράμματα Μεταρρυθμίσεων των εν λόγω κρατών-μελών. Τα 23 συμβαλλόμενα μέρη δεσμεύτηκαν να υλοποιήσουν τις μεταρρυθμίσεις στο σύνολό τους, ενώ τα υπόλοιπα τέσσερα κράτη μέλη μπορούν να το προσυπογράψουν εφόσον το επιθυμούν.

4. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

Προκειμένου να αντιμετωπίζονται έγκαιρα τυχόν προβλήματα του χρηματοπιστωτικού τομέα και να διασφαλίζεται ότι όλοι οι χρηματοπιστωτικοί φορείς θα διέπονται από το κατάλληλο κανονιστικό και εποπτικό πλαίσιο, η ΕΕ θέσπισε νέους κανόνες και οργανισμούς:

Επιπλέον, προωθούνται και άλλα μέτρα, με στόχο να διασφαλιστεί ότι οι ευρωπαϊκές τράπεζες διαθέτουν επαρκή αποθέματα κεφαλαίων για να αντιμετωπίσουν τυχόν μελλοντικούς κλυδωνισμούς του χρηματοπιστωτικού τους συστήματος, έτσι ώστε να συνεχίσουν να λειτουργούν κανονικά και να είναι σε θέση να παρέχουν πιστώσεις σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

5. ΔΑΝΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Α- Σε κράτη-μέλη της Ευρωζώνης

Προκειμένου να διαφυλάξει τη σταθερότητα στην Ευρωζώνη, η ΕΕ έχει στη διάθεσή της το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (European Financial Stability Fund - EFSF) και τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας (European Stability Mechanism - ESM).

Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (European Financial Stability Facility - EFSF) δημιουργήθηκε από τα κράτη-μέλη της Ευρωζώνης μετά τις αποφάσεις που ελήφθησαν στις 9 Μαΐου 2010, στο πλαίσιο του Συμβουλίου Ecofin. Αποστολή του EFSF είναι η διαφύλαξη της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας στην Ευρώπη με την παροχή οικονομικής βοήθειας σε κράτη-μέλη της Ευρωζώνης στο πλαίσιο ενός προγράμματος μακροοικονομικής προσαρμογής.

Για την εκπλήρωση της αποστολής του, το EFSF εκδίδει ομόλογα ή άλλα χρεόγραφα στις κεφαλαιαγορές. Τα έσοδα από αυτές τις εκδόσεις δανείζονται στη συνέχεια σε χώρες, στο πλαίσιο ενός προγράμματος. Το EFSF μπορεί επίσης να παρεμβαίνει στην πρωτογενή και δευτερογενή αγορά ομολόγων, να ενεργεί βάσει ενός προληπτικού προγράμματος και να χρηματοδοτεί την ανακεφαλαιοποίηση των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων σε χώρες εκτός προγράμματος, μέσω δανείων προς τις κυβερνήσεις αυτών των χωρών.

Το EFSF δημιουργήθηκε ως ένας προσωρινός μηχανισμός διάσωσης. Τον Οκτώβριο του 2010, αποφασίστηκε να δημιουργηθεί ένας μόνιμος μηχανισμός διάσωσης, ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας (ΕΜΣ), ο οποίος τέθηκε σε ισχύ στις 8 Οκτωβρίου 2012. Από την ημερομηνία αυτή και μετά, ο ΕΜΣ αποτελεί το κύριο μέσο για τη χρηματοδότηση νέων προγραμμάτων. Παράλληλα με το ESM, το EFSF θα συνεχίσει να λειτουργεί με τα προγράμματα για την Ελλάδα, την Πορτογαλία και την Ιρλανδία, τα οποία βρίσκονται σε εξέλιξη. Η χρηματοδοτική συνδρομή για την ανακεφαλαιοποίηση του ισπανικού τραπεζικού τομέα θα μεταφερθεί από το EFSF στον ESM.

Ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας (European Stability Mechanism - ESM) είναι ένας μόνιμος μηχανισμός επίλυσης κρίσεων για τα κράτη-μέλη της Ευρωζώνης. Ο ESM εκδίδει χρεωστικούς τίτλους, προκειμένου να χρηματοδοτήσει δάνεια και άλλες μορφές οικονομικής βοήθειας προς κράτη-μέλη της Ευρωζώνης.

Ο ESM έχει δικαίωμα να κάνει χρήση των ακόλουθων μέσων δανεισμού προς όφελος των μελών του, εφόσον πληρούνται οι κατάλληλες προϋποθέσεις:

 • Παροχή δανείων στο πλαίσιο ενός προγράμματος μακροοικονομικής προσαρμογής
 • Αγορά χρέους στις πρωτογενείς και δευτερογενείς χρηματαγορές
 • Παροχή προληπτικής οικονομικής βοήθειας με τη μορφή πιστωτικών ορίων
 • Χρηματοδότηση ανακεφαλαιοποιήσεων των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων μέσω δανείων προς τις κυβερνήσεις των μελών του ESM. Σε αυτήν την περίπτωση ο ESM θα εξουσιοδοτείται για την απευθείας ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών στην Ευρωζώνη από τη στιγμή που θα δημιουργηθεί ένας Ενιαίος Εποπτικός Μηχανισμός για τις τράπεζες της Ευρωζώνης.

Ο ESM είναι διακυβερνητικός οργανισμός δημόσιου διεθνούς δικαίου, με έδρα το Λουξεμβούργο. Μέτοχοί της είναι 18 κράτη-μέλη της Ευρωζώνης και Διευθύνων Σύμβουλος ο κ. Klaus Regling.

Περισσότερες πληροφορίες για τον ESM…

Β- Σε κράτη-μέλη εκτός Ευρωζώνης

Η ΕΕ μπορεί να παράσχει αμοιβαία βοήθεια σε χώρες εκτός Ευρωζώνης, όταν ένα κράτος μέλος αντιμετωπίζει δυσκολίες ή διατρέχει μεγάλο κίνδυνο να αντιμετωπίσει δυσκολίες όσον αφορά το ισοζύγιο πληρωμών. Ο Μηχανισμός Στήριξης του Ισοζυγίου Πληρωμών (Balanceof Payments Mechanism - BoP) έχει σχεδιαστεί για να διευκολύνει τους περιορισμούς που αντιμετωπίζει μια χώρα ως προς την εξωτερική χρηματοδότηση. Αυτό μπορεί να λάβει τη μορφή μιας μεσοπρόθεσμης οικονομικής στήριξης.

Παρόλο που το πλαίσιο της μεσοπρόθεσμης οικονομικής στήριξης επιτρέπει τη χορήγηση δανείων αποκλειστικά από την ΕΕ, στην πρόσφατη πρακτική η στήριξη συνήθως έχει παρασχεθεί σε συνεργασία με το ΔΝΤ και άλλους διεθνείς οργανισμούς ή χώρες.

Περισσότερες πληροφορίες…

Εξάλλου, η αυστηρότερη οικονομική επιτήρηση από την ΕΕ, η διαφύλαξη της σταθερότητας στην Ευρωζώνη και η αποκατάσταση του δημοσιονομικού τομέα αποτελούν τους βασικούς άξονες της νέας οικονομικής διακυβέρνησης της ΕΕ, η οποία εντάσσεται στη δεκαετή αναπτυξιακή στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης «Ευρώπη 2020» για μια έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς οικονομική ανάπτυξη.

 

Μάθετε περισσότερα:

Η ευρωπαϊκή οικονομία με απλά λόγια

Η παγκόσμια οικονομική κρίση που ξεκίνησε το 2008 έφερε στην επιφάνεια ουσιαστικά προβλήματα σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, ενώ κατέδειξε και πόσο αλληλοεξαρτώμενες είναι οι οικονομίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Crisis Europe

Crisis Greece

TFGR

 

 

Ολοκλήρωση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης της Ευρώπης: η Επιτροπή λαμβάνει συγκεκριμένα μέτρα για την ενίσχυση της ΟΝΕ

 

Με την οικονομική ανάκαμψη να αποτελεί την άμεση προτεραιότητα, η ΕΕ έχει λάβει μέτρα για:

1) τη δημοσιονομική εξυγίανση,

2) την τόνωση της οικονομικής δραστηριότητας και

3) τη σταθεροποίηση του τραπεζικού τομέα.

Παράλληλα, κοιτάζει και πέρα από τη σημερινή κρίση: Η Ευρωπαϊκή Ένωση δέχεται πιέσεις τόσο από τους ανταγωνιστές της, όσο και από τη δημογραφική αλλαγή. Προς αντιμετώπιση όλων αυτών των προκλήσεων, η ΕΕ έχει προβεί στη σύσταση εξειδικευμένων μηχανισμών και στον καλύτερο συντονισμό των οικονομικών πολιτικών όλων των κρατών-μελών, προκειμένου να καταστεί η ΕΕ πιο ισχυρή και ανταγωνιστική στο μέλλον. Μάθετε περισσότερα στην ενότητα «Δράσεις σε πανευρωπαϊκό επίπεδο».

Εξάλλου, οι συνέπειες της κρίσης στην Ελλάδα δε θα μπορούσαν να μην απασχολήσουν την ΕΕ και ειδικότερα την Ευρωζώνη, στην οποία ανήκει η Ελλάδα. Η ΕΕ συνδράμει την Ελλάδα τόσο οικονομικά, με την κοινή Δανειακή Διευκόλυνση, όσο και τεχνικά, με τη διάθεση εμπειρογνωμόνων μέσω της Ομάδας Δράσης για την Ελλάδα για την αποτελεσματικότερη υλοποίηση διαρθρωτικών αλλαγών. Μάθετε περισσότερα στην ενότητα «Υποστήριξη στην Ελλάδα».

 

Pio dinati apo pote Πιο δυνατοί από ποτέΠερισσότερο ενωμένοι από ποτέ: Δείτε πώς η ΕΕ βρήκε λύσεις για να αντιμετωπίσει τη χρηματοπιστωτική κρίση, πώς ενισχύει την οικονομική και νομισματική της ένωση και πώς ανοίγει τον δρόμο προς μια ισχυρότερη πολιτική ένωση.

 

 

 

 

2015

Η Επιτροπή υπογράφει τριετές πρόγραμμα στήριξης και σταθερότητας για την Ελλάδα του ΕΜΣ (20/8/2015)

Το Πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας για την Ελλάδα: Ερωτήσεις και απαντήσεις (20/8/2015)

Βίντεο: Όλο το χρονικό των διαπραγματεύσεων (17/7/2015)

Δήλωση του Eurogroup για την Ελλάδα (17/7/2015)

Νέο ξεκίνημα για την απασχόληση και την ανάπτυξη στην Ελλάδα: η Επιτροπή κινητοποιεί άνω των 35 δις. ευρώ από τον προϋπολογισμό της ΕΕ (15/7/2015)

Δήλωση της Συνόδου της Ευρωζώνης για την Ελλάδα (13/7/2015)

Αποτέλεσμα της Συνόδου Κορυφής της Ευρωζώνης για την Ελλάδα (9/7/2015)

Λόγος και δευτερολογία του Προέδρου Γιούνκερ στην ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (8/7/2015)

Ομιλία του Προέδρου Juncker για την επισκόπηση του έργου της Λετονικής Προεδρίας και εν όψει της ευρωπαϊκής συνόδου κορυφής για την Ελλάδα (7/7/2015)

Δηλώσεις του Αντιπροέδρου Ντομπρόβσκις κατά τη συνέντευξη τύπου μετά το δημοψήφισμα στην Ελλάδα (7/7/2015)

Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μετά την διεξαγωγή του δημοψηφίσματος στην Ελλάδα (6/7/2015)

Jean-Claude Juncker: "Θα πω στους Έλληνες που βαθιά αγαπώ: Πρέπει η ψήφος να είναι ΝΑΙ" (29/6/2015)

Ενημέρωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τις τελευταίες προτάσεις στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων με την Ελλάδα (29/6/2015)

Δήλωση του Jonathan Hill εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τους ελέγχους στην κίνηση κεφαλαίων που επέβαλαν οι ελληνικές αρχές (29/6/2015)

Δήλωση του Eurogroup για την Ελλάδα (27/6/2015)

Δήλωση του Προέδρου Γιούνκερ μετά την έκτακτη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωζώνης για την Ελλάδα (22/6/2015)

Δηλώσεις του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ για την εξέλιξη των διαπραγματεύσεων (18/6/2015)

Δήλωση του Eurogroup για την Ελλάδα (11/5/2015)

Κοινή δήλωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (6/5/2015)

Κοινή δήλωση μετά την τηλεφωνική συνομιλία μεταξύ του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κ. Jean-Claude Juncker και του Πρωθυπουργού της Ελληνικής Δημοκρατίας, κ. Αλέξη Τσίπρα (6/5/2015)

Δήλωση του Eurogroup για την Ελλάδα (24/2/2015)

Δήλωση του Eurogroup για την Ελλάδα (20/2/2015)

2014

Δήλωση του Eurogroup για την Ελλάδα (8/12/2014)

Το Eurogroup υποστηρίζει τη χορήγηση ενός προληπτικού πιστωτικού ορίου στην Ελλάδα (6/11/2014)

Δήλωση του Επιτρόπου Katainen για την Ελλάδα (16/10/2014)

Δήλωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της ΕΚΤ και του ΔΝΤ μετά τις συνομιλίες με τις ελληνικές αρχές στο Παρίσι (4/9/2014)

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΤΧΣ (EFSF) εγκρίνει την εκταμίευση 1 δισ. ευρώ προς την Ελλάδα (13/8/2014)

Κοινή δήλωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της ΕΚΤ και του ΔΝΤ για την Ελλάδα (16/7/2014)

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΤΧΣ (EFSF) εγκρίνει την εκταμίευση 1 δισ. ευρώ προς την Ελλάδα (7/7/2014)

H οικονομική διακυβέρνηση της ΕΕ με απλά λόγια (28/5/2014)

Δήλωση του Eurogroup για την Ελλάδα (5/5/2014)

Δήλωση του Eurogroup για την Ελλάδα (1/4/2014)

Δήλωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της ΕΚΤ και του ΔΝΤ σχετικά με την αποστολή επανεξέτασης του ελληνικού οικονομικού προγράμματος (19/3/2014)

2013

Δήλωση του Προέδρου του Eurogroup για την Ελλάδα (17/12/2013)

Δήλωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείο για την Ελλάδα (20/11/2013)

Το Ecofin ενέκρινε τη δημιουργία ενιαίας εποπτικής αρχής για τις τράπεζες (15/10/2013)

Κοινή δήλωση σχετικά με την αποστολή επανεξέτασης του ελληνικού οικονομικού προγράμματος (29/9/2013)

Δήλωση του Προέδρου του Eurogroup για την Ελλάδα (24/7/2013)

Δήλωση του Eurogroup για την Ελλάδα (8/7/2013)

Δήλωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της ΕΚΤ και του ΔΝΤ για την αποστολή επανεξέτασης στην Ελλάδα (8/7/2013)

Δήλωση του Eurogroup για την Ελλάδα (13/5/2013)

Κοινή Δήλωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για την Ελλάδα (15/4/2013)

Κοινή δήλωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της ΕΚΤ και του ΔΝΤ για την Ελλάδα (14/3/2013)

Δήλωση του Eurogroup για την Ελλάδα (4/3/2013)

Δήλωση του Eurogroup για την Ελλάδα (21/1/2013)

2012

Δήλωση του Eurogroup για την Ελλάδα (13/12/2012)

Δήλωση του Eurogroup για την Ελλάδα (27/11/2012)

Δήλωση του Eurogroup για την Ελλάδα (12/11/2012)

Κοινή δήλωση ΕΕ/ΕΚΤ/ΔΝΤ για την επανεξέταση του προγράμματος οικονομικής προσαρμογής της Ελλάδας (17/10/2012)

Εκ νέου δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης για την Ελλάδα σε μία κρίσιμη περίοδο (23/8/2012)

Δήλωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (5/8/2012)

 

 

 

Περισσότερες πληροφορίες

ESM/EFSF και Ελλάδα

Δελτία Τύπου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου & του Συμβουλίου της ΕΕ

Subscribe to RSS - εε