ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Τα δικαιώματά σας

Ως υπήκοος της Ελλάδας - ή οποιασδήποτε άλλης χώρας της ΕΕ - είστε αυτομάτως και πολίτης της ΕΕ.

Ως εκ τούτου, μπορείτε να επωφεληθείτε πολλών σημαντικών δικαιωμάτων βάσει της νομοθεσίας της ΕΕ, συγκεκριμένα, έχετε το δικαίωμα να κυκλοφορήσετε ελεύθερα στην Ευρώπη για να ζήσετε, να εργαστείτε, να σπουδάσετε, ακόμα και να συνταξιοδοτηθείτε.

Επίσης, αν ταξιδεύετε σε χώρα εκτός ΕΕ στην οποία η χώρα σας δεν έχει διπλωματική αντιπροσωπεία, μπορείτε να απευθυνθείτε στην πρεσβεία ή το προξενείο οποιασδήποτε άλλης χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να ζητήσετε βοήθεια και προστασία.

Βοήθεια και συμβουλές προς τους υπηκόους της ΕΕ που μετακινούνται στην Ευρώπη

Στην πύλη "Your Europe" μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για:

Αν δεν είστε υπήκοος χώρας της ΕΕ, μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για τις προϋποθέσεις μετανάστευσης σε μια χώρα της ΕΕ.

Για ερωτήσεις γενικού περιεχομένου σχετικά με την ΕΕ, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την υπηρεσία EuropeDirect ή να καλέσετε τον αριθμό 00 800 67 89 10 11.

Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Βοήθεια και συμβουλές για τα δικαιώματά σας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Ελεύθερη κυκλοφορία και διαμονή στην Ευρώπη