ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Δίκτυα ευρωπαϊκής πληροφόρησης

Ανακοίνωση (updated 19/7/2017)

Πρόσκλησης υποβολής προτάσεων επιλογής εταίρων για τη διεξαγωγή δραστηριοτήτων ως Κέντρων Πληροφόρησης του Δικτύου Europe Direct στην Ελλάδα για την περίοδο 2018-2020. Αναλυτικά

 

 

Ετοιμάζομαι να φύγω σε άλλη χώρα της Ευρώπης - πώς μπορώ να βγάλω άδεια διαμονής;
Ποιοι κανόνες ισχύουν για τα τέλη περιαγωγής ( roaming );
Η πτήση μου ακυρώθηκε - ποια είναι τα δικαιώματά μου;

Για απαντήσεις σε όλα αυτά τα ερωτήματα σχετικά με τα δικαιώματά σας όταν μετακινείστε στην ΕΕ, επισκεφτείτε τον ιστότοπο Η Ευρώπη σου.

Αν θέλετε να μιλήσετε με κάποιον για αυτά τα θέματα - σε οποιαδήποτε γλώσσα της ΕΕ:

 • Αναζητείστε την υπηρεσία πληροφόρησης Europe Direct ή
 • Τηλεφωνείστε στο 00 800 6 7 8 9 10 11

Στη χώρα σας

Εάν θέλετε να επικοινωνήσετε με κάποιον αυτοπροσώπως, μπορείτε να επισκεφτείτε ένα από τα Κέντρα ενημέρωσης EuropeDirect στην Ελλάδα, που βρίσκεται κοντά σας.
Θα σας βοηθήσουν και θα σας συμβουλεύσουν σχετικά με τα δικαιώματά σας βάσει της ευρωπαϊκής νομοθεσίας και θα σας ενημερώσουν για τοπικές εκδηλώσεις πληροφόρησης σχετικά με αυτά τα ζητήματα.
Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε με τα κέντρα αυτά είτε τηλεφωνικά είτε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

Στοιχεία επικοινωνίας των μελών του νέου Δικτύου Κέντρων Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης "Europe Direct" για την περίοδο 2018-2020:

 

/greece/file/ediccontacts20182020websitexls-1_eledic_contacts_2018_2020_website.xls

(επικαιροποίηση 28/03/2018)
16/09/2015 - 01:00

Το δίκτυο των Ευρωπαϊκών Κέντρων Καταναλωτών (ECC-Net) εξυπηρετεί τους καταναλωτές που αγοράζουν αγαθά και υπηρεσίες στην ευρωπαϊκή αγορά, παρέχοντάς τους συμβουλές σχετικά με τα δικαιώματά τους ως καταναλωτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και βοηθώντας τους στις διαφορές τους με τους εμπόρους σε άλλες χώρες της ΕΕ.

16/09/2015 - 01:00

Αποστολή του δικτύου Enterprise Europe Network είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και η υποστήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων προκειμένου να αναπτύξουν την ικανότητά τους για καινοτομία και να ενημερωθούν για πολιτικές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ευκαιρίες χρηματοδότησης, διακρατικές συνεργασίες, κ.ά.

16/09/2015 - 01:00

Σκοπός της πύλης EURES είναι η παροχή πληροφοριών, συμβουλών και υπηρεσιών πρόσληψης/τοποθέτησης (ανεύρεση κατάλληλων θέσεων εργασίας) προς όφελος των εργαζομένων και των εργοδοτών καθώς και κάθε πολίτη που επιθυμεί να επωφεληθεί από την αρχή της ελεύθερης κυκλοφορίας των προσώπων. Επιπλέον, η EURES διαθέτει ένα ανθρώπινο δίκτυο από περισσότερους από 850 συμβούλους EURES, οι οποίοι βρίσκονται σε καθημερινή επαφή με άτομα που αναζητούν εργασία και με εργοδότες σε ολόκληρη την Ευρώπη.

16/09/2015 - 01:00

Το Eurodesk είναι ο κύριος χορηγός/πάροχος ευρωπαϊκής πληροφόρησης για τις πολιτικές και τις ευκαιρίες για τους νέους και όσους εργάζονται μαζί τους. Αποτελεί ένα Ευρωπαϊκό Δίκτυο πληροφόρησης με 33 εθνικούς εταίρους και πάνω από 1200 τοπικούς εκπροσώπους σε 31 χώρες της ΕΕ, οι οποίοι συντονίζονται από κεντρικό γραφείο στις Βρυξέλλες.

16/09/2015 - 01:00

Ως δίκτυο κέντρων που συνδέει μεταξύ τους τα συστήματα Επαγγελματικού Προσανατολισμού στην Ευρώπη, το Euroguidance προωθεί την κινητικότητα, βοηθώντας τους συμβούλους επαγγελματικού προσανατολισμού και τα άτομα να κατανοήσουν καλύτερα τις ευκαιρίες που διατίθενται για τους Ευρωπαίους πολίτες ανά την Ευρώπη.

16/09/2015 - 01:00

Το Europass αποτελείται από πέντε έγγραφα τα οποία διατίθενται δωρεάν και βοηθούν τους Ευρωπαίους πολίτες να παρουσιάσουν τις δεξιότητες και τα προσόντα τους με σαφή και εύληπτο τρόπο στην Ευρώπη. Επιπλέον, σε κάθε χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο υπάρχει ένα Εθνικό Κέντρο Europass που συντονίζει όλες τις σχετικές με το Europass δραστηριότητες. Το Εθνικό Κέντρο Europass αποτελεί το πρώτο σημείο επαφής για κάθε πρόσωπο ή οργανισμό που ενδιαφέρεται να χρησιμοποιήσει το Europass ή να μάθει περισσότερα για αυτό.

16/09/2015 - 01:00

Το FIN-NET είναι δίκτυο επίλυσης οικονομικών διαφορών στο πλαίσιο των εξωδικαστικών εθνικών φορέων καταγγελίας στις χώρες του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (περιλαμβάνει τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία). Ασχολείται με διαφορές μεταξύ καταναλωτών και παρόχους χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, δηλαδή τράπεζες, ασφαλιστικές εταιρείες, εταιρείες επενδύσεων και άλλες.

16/09/2015 - 01:00

Τα Εθνικά Κέντρα παρέχουν πληροφορίες και συμβουλές για την αναγνώριση διπλωμάτων, πτυχίων και άλλων επαγγελματικών προσόντων που έχουν αποκτηθεί στο εξωτερικό, καθώς και για τα διαφορετικά εκπαιδευτικά συστήματα. Το προσωπικό προσφέρει επίσης καθοδήγηση για τις ευκαιρίες σπουδών στο εξωτερικό συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών για δάνεια και υποτροφίες, καθώς και για πρακτικά ζητήματα που αφορούν τη μετακίνηση στο εξωτερικό και την αναγνώριση των ακαδημαϊκών προσόντων.

16/09/2015 - 01:00

Δωρεάν επίλυση προβλημάτων πολιτών και επιχειρήσεων που αντιμετωπίζουν διασυνοριακά προβλήματα, όταν οι δημόσιες αρχές δεν εφαρμόζουν σωστά τη νομοθεσία της ΕΕ.

Η ομάδα SOLVIT ασχολείται με τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις ή οι πολίτες όταν εργάζονται, ταξιδεύουν ή ζουν σε άλλη χώρα της ΕΕ. Τις περισσότερες φορές πρόκειται για την αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων, την πρόσβαση στην αγορά προϊόντων και υπηρεσιών, το δικαίωμα διαμονής, την κοινωνική ασφάλιση, την ταξινόμηση αυτοκινήτων και φορολογικά θέματα.

21/12/2016 - 01:00

Το Δίκτυο ομιλητών ''Ομάδα Ευρώπη'' αποτελείται από  ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες, επιλεγμένους από τις Αντιπροσωπείες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

 1. Λευτέρης Αντωνόπουλος  – Δρ.  Ευρωπαϊκής Δημόσιας Πολιτικής 
 2. Γεωργία – Θεοδώρα Ιντζέ  - Πολιτικός Επιστήμων/Διεθνολόγος
 3. Νάντια Κατσάνου  - Ειδικός Επιστήμων Τηλεπικοινωνιών και Ραδιοφάσματος
 4. Φιλιώ Λαναρά  - Δημοσιογράφος - Σύμβουλος Επικοινωνίας
 5. Ελένη Λιανού - Δικηγόρος-Σύμβουλος Περιφερειακής Ανάπτυξης
 6. Νικόλαος Λυμούρης - Διδάκτωρ Ευρωπαϊκής Διακυβέρνησης
 7. Δημήτρης Μαραγκός - Υπεύθυνος Επικοινωνίας στο Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών
 8. Γεώργιος Μαρής - Διδάκτωρ Ευρωπαϊκής Πολιτικής Οικονομίας και Οικονομικής Διακυβέρνησης
 9. Βασιλική Μισσιρά - Υποψήφια Διδάκτωρ Ευρωπαϊκής Πολιτικής
 10. Δημήτρης Μπαρδακίδης - Σύμβουλος Ανάπτυξης, Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας Δ.Π.Θ., Εταιρεία Συμβούλων "ena"
 11. Νικόλαος Μωραϊτάκης - Πολιτικός Επιστήμων, Υπεύθυνος Πληροφόρησης & Επικοινωνίας  Europe Direct Κρήτης       
 12. Στέφανος Πανακούλιας – Στέλεχος διαχείρισης ευρωπαϊκών & εθνικών προγραμμάτων
 13. Μαρία Πάσχου - Επιστήμων Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας και Πολιτισμού
 14. Σταύρος  Σαμουηλίδης  -  Δημοσιογράφος 
 15. Κωνσταντίνος Φιλιππίδης – Τραπεζικός υπάλληλος
16/09/2015 - 01:00

Το Δίκτυο EURAXESS – Ερευνητές σε κίνηση, είναι μια μοναδική ευρωπαϊκή πρωτοβουλία που παρέχει πρόσβαση σε ένα πλήρες φάσμα πληροφοριών και υποστήριξης για ερευνητές που επιθυμούν να ακολουθήσουν την ερευνητική τους σταδιοδρομία στην Ευρώπη ή να παραμείνουν συνδεδεμένοι με αυτήν.

16/09/2015 - 01:00

Το Δίκτυο έχει αναπτύξει μια σειρά εργαλείων για διευκόλυνση της τεκμηρίωσης και της επικοινωνίας του κοινού με αυτό. Τα εργαλεία είναι προσβάσιμα από την ιστοσελίδα του Δικτύου.

16/09/2015 - 01:00

Ο δικτυακός αυτός τόπος δημιουργήθηκε για όλους εσάς, τους Ευρωπαίους πολίτες και τις οικογένειές σας, για να γνωρίζετε τα δικαιώματά σας και να βρίσκετε πρακτικές συμβουλές που θα σας βοηθούν όταν πηγαίνετε σε άλλη χώρα της ΕΕ.

16/09/2015 - 01:00

Αν θέλετε να θέσετε ένα ερώτημα σχετικά με τα δικαιώματά σας στην ΕΕ, οι ανεξάρτητοι νομικοί εμπειρογνώμονες της υπηρεσίας "Η Ευρώπη σου - Συμβουλές" μπορούν:

· να σας παρέχουν δωρεάν και εξατομικευμένες συμβουλές στη γλώσσα σας, εντός μιας εβδομάδας

· να σας εξηγήσουν τη νομοθεσία της ΕΕ που ισχύει στην περίπτωσή σας

· να σας υποδείξουν πώς μπορείτε να ασκήσετε τα ευρωπαϊκά δικαιώματά σας

Η υπηρεσία "Η Ευρώπη σου - Συμβουλές" σας παρέχει επίσης συμβουλές για προβλήματα που μπορεί να συναντάτε ως καταναλωτής.

16/09/2015 - 01:00

Εάν χρειάζεστε συμβουλές ή βοήθεια στον τόπο σας, ή εάν αναζητάτε ένα τοπικό φόρουμ που να προάγει τον διάλογο και την ενημέρωση για τις ευρωπαϊκές πολιτικές, η κεντρική υπηρεσία πληροφόρησης του Europe Direct μπορεί να σας βοηθήσει!Το Europe Direct παρέχει:

· μια κεντρική υπηρεσία πληροφόρησης με την οποία μπορείτε να επικοινωνείτε μέσω τηλεφώνου ή διαδικτύου

· τοπικές υπηρεσίες πληροφόρησης σε κάθε χώρα της ΕΕ, που παρέχουν εξατομικευμένες πληροφορίες βασισμένες στις τοπικές ανάγκες

16/09/2015 - 01:00

Το πρόγραμμα "Νεολαία" δίνει ευκαιρίες σε όλους τους νέους Ευρωπαίους!

16/09/2015 - 01:00

Το νέο πρόγραμμα της ΕΕ για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό για το διάστημα 2014-2020 στοχεύει στη βελτίωση των δεξιοτήτων και της απασχολησιμότητας, καθώς και στον εκσυγχρονισμό των συστημάτων εκπαίδευσης. Ο προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται σε 14,7 δισ. ευρώ και αντανακλά τη δέσμευσης της ΕΕ να επενδύσει στους σχετικούς τομείς. #ErasmusPlus

16/09/2015 - 01:00

Το πρόγραμμα Δημιουργική Ευρώπη παρέχει 1,46 δισεκατομμύρια ευρώ σε διάστημα επτά ετών για την ενίσχυση των πολιτιστικών και δημιουργικών τομέων της Ευρώπης. #CreativeEurope