ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Ειδήσεις

Pages

/greece/file/logooftheeuropeancommissionelsvg0png_ellogo_of_the_european_commission_el.svg_0.png

logo
copyright

Σήμερα η Επιτροπή ξεκινά το δεύτερο στάδιο της διαβούλευσης με τις ευρωπαϊκές συνδικαλιστικές και εργοδοτικές οργανώσεις σχετικά με τον τρόπο διασφάλισης δίκαιων κατώτατων μισθών για όλους τους εργαζομένους στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

/greece/file/logooftheeuropeancommissionelsvg0png_ellogo_of_the_european_commission_el.svg_0.png

logo
copyright

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε σήμερα μια αρχική εκτίμηση επιπτώσεων, καθώς και ανοικτή δημόσια διαβούλευση, στην οποία καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους σχετικά με την ανάγκη ενός πιθανού νέου εργαλείου ανταγωνισμού το οποίο θα επιτρέψει την έγκαιρη και αποτελεσματική αντιμετώπιση διαρθρωτικών προβλημάτων ανταγωνισμού. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τις απόψεις τους σχετικά με την αρχική εκτίμηση επιπτώσεων έως τις 30 Ιουνίου 2020 και να απαντήσουν στην ανοικτή δημόσια διαβούλευση έως τις 8 Σεπτεμβρίου 2020.

/greece/file/logooftheeuropeancommissionelsvg0png_ellogo_of_the_european_commission_el.svg_0.png

logo
copyright

Χθες ξεκίνησε τις δραστηριότητές του το χρηματοδοτούμενο από την ΕΕ έργο «Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο Ψηφιακών Μέσων» (ΕΠΨΜ).

/greece/file/logooftheeuropeancommissionelsvg0png_ellogo_of_the_european_commission_el.svg_0.png

logo
copyright

Σήμερα, η Επιτροπή ξεκίνησε δημόσια διαβούλευση σχετικά με τη δέσμη μέτρων νομοθετικής πράξης για τις ψηφιακές υπηρεσίες, μια δέσμη ορόσημο που ανακοινώθηκε από την Πρόεδρο φον ντερ Λάιεν στις πολιτικές κατευθυντήριες γραμμές της και στην ανακοίνωση της Επιτροπής «Διαμόρφωση του ψηφιακού μέλλοντος της Ευρώπης», της 19ης Φεβρουαρίου. Με τη διαβούλευση επιδιώκεται να συγκεντρωθούν απόψεις, στοιχεία και δεδομένα από από άτομα, επιχειρήσεις, διαδικτυακές πλατφόρμες, την ακαδημαϊκή κοινότητα, την κοινωνία των πολιτών και όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, ώστε να βοηθηθούμε στη διαμόρφωση των μελλοντικών κανόνων για τις ψηφιακές υπηρεσίες. Η διαβούλευση θα διαρκέσει έως τις 8 Σεπτεμβρίου και καλύπτει θέματα όπως η ασφάλεια στο διαδίκτυο, η ελευθερία της έκφρασης, η δικαιοσύνη και η ισότιμη συμμετοχή στην ψηφιακή οικονομία.

/greece/file/logooftheeuropeancommissionelsvg0png_ellogo_of_the_european_commission_el.svg_0.png

logo
copyright

Ερωτήσεις και απαντήσεις: rescEU και ανθρωπιστική βοήθεια στο πλαίσιο του νέου ΠΔΠ

/greece/file/logooftheeuropeancommissionelsvg0png_ellogo_of_the_european_commission_el.svg_0.png

logo
copyright

Σήμερα η Επιτροπή δημοσιεύει έκθεση σχετικά με την εφαρμογή των κανόνων της ΕΕ για τη δήμευση των μέσων που χρησιμοποιούνται για τη διάπραξη εγκλημάτων, καθώς και των εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

/greece/file/logooftheeuropeancommissionelsvg0png_ellogo_of_the_european_commission_el.svg_0.png

logo
copyright

Αύριο, η Επιτροπή θα δημοσιεύσει την τέταρτη πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για κουπόνια WiFi4EU, για τη δημιουργία δωρεάν δικτύων Wi-Fi σε δημόσιους χώρους, όπως δημαρχεία, δημόσιες βιβλιοθήκες, μουσεία, δημόσια πάρκα και πλατείες.

/greece/file/logooftheeuropeancommissionelsvg0png_ellogo_of_the_european_commission_el.svg_0.png

logo
copyright

Δήλωση της Επιτρόπου Κυριακίδου ενόψει της Παγκόσμιας Ημέρας κατά του Καπνίσματος

/greece/file/logooftheeuropeancommissionelsvg0png_ellogo_of_the_european_commission_el.svg_0.png

logo
copyright

Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με τον Μηχανισμό Δίκαιης Μετάβασης

/greece/file/logooftheeuropeancommissionelsvg0png_ellogo_of_the_european_commission_el.svg_0.png

logo
copyright

Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με τον προϋπολογισμό της ΕΕ για την ανάκαμψη: μηχανισμός ανάκαμψης και ανθεκτικότητας

Pages