ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Ειδήσεις

Pages

Πολιτική Συνοχής
06/07/2018

Η Επιτροπή εκφράζει την ικανοποίησή της για τη χθεσινή ψηφοφορία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την πρότασή της που αφορά την αναθεώρηση των κανόνων των ευρωπαϊκών κονδυλίων για την περίοδο 2014-2020, η οποία αποσκοπεί στη μείωση κατά το ήμισυ του ισχύοντος εγχειριδίου, καθιστώντας παράλληλα τους εν λόγω κανόνες σαφέστερους και απλούστερους στην εφαρμογή, σε όλα τα επίπεδα. 

Κατηγορία:
Περιφέρειες και τοπική ανάπτυξη
EU Justice, Rights and Values Fund
05/07/2018

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζητά να της υποβληθούν παρατηρήσεις σχετικά με το σχέδιο κατευθυντήριων γραμμών ώστε να βοηθήσει τα εθνικά δικαστήρια να εκτιμούν το μερίδιο των αυξήσεων των τιμών που οφείλεται σε σύμπραξη και μετακυλίεται στους έμμεσους αγοραστές και στους τελικούς καταναλωτές. 

Κατηγορία:
Δικαιοσύνη και δικαιώματα των πολιτών
θερινή ώρα
05/07/2018

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε δημόσια διαβούλευση σχετικά με την αλλαγή ώρας που πραγματοποιείται δύο φορές τον χρόνο ώστε να λαμβάνεται υπόψη η μεταβαλλόμενη διάρκεια του φωτός της ημέρας (οδηγία για τη θερινή ώρα).

Κατηγορία:
Θέματα της ΕΕ
securityunion
05/07/2018

Σήμερα, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έδωσε την τελική του συμφωνία για τη θέσπιση ευρωπαϊκού συστήματος πληροφοριών και αδείας ταξιδίου (ETIAS), καθώς και για την ενίσχυση της εντολής του eu-LISA, του οργανισμού της ΕΕ για τη λειτουργική διαχείριση συστημάτων ΤΠ μεγάλης κλίμακας στον τομέα της ελευθερίας, της ασφάλειας και της δικαιοσύνης.

Κατηγορία:
Μετανάστευση, εσωτερικές υποθέσεις & ιθαγένεια
Γεωργία
05/07/2018

Η Επιτροπή δημοσίευσε σήμερα έκθεση που παρουσιάζει βραχυπρόθεσμες προοπτικές των γεωργικών αγορών

Κατηγορία:
Γεωργία, αλιεία και τρόφιμα
7,5 εκατ. ευρώ χρηματοδότησης από την ΕΕ
04/07/2018

Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤΕ) και η Συνεταιριστική Τράπεζα της Θεσσαλίας (ΣΤΘ) υπέγραψαν συμφωνία εγγύησης μικροχρηματοδοτήσεων στην Ελλάδα στο πλαίσιο του Προγράμματος της ΕΕ για την Απασχόληση και την Κοινωνική Καινοτομία (EaSI). Η νέα αυτή συμφωνία χρηματοδότησης κατέστη δυνατή από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (EFSI), το οποίο αποτελεί τον πυρήνα του επενδυτικού σχεδίου για την Ευρώπη.

Κατηγορία:
Οικονομία, χρηματοοικονομικά και φορολογία
cycladic_islands
04/07/2018

Τα σημερινά εγκαίνια της νέας ηλεκτρικής διασύνδεσης στο ελληνικό νησί της Μυκόνου σηματοδοτούν ένα σημαντικό βήμα προς την ολοκλήρωση της ενεργειακής διασύνδεσης των Κυκλάδων με την ηπειρωτική χώρα, μετά τα εγκαίνια της σύνδεσης της Σύρου και της Πάρου τον Μάρτιο του 2018 και με προοπτική τη μελλοντική σύνδεση της Νάξου και της Τήνου. 

Κατηγορία:
Ενέργεια και φυσικοί πόροι
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 3 Ιουλίου 2018
03/07/2018

Η Αυστρία ανέλαβε την Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ την 1η Ιουλίου και ο Καγκελάριος κ. Σεμπάστιαν Κουρτς παρουσίασε το πρόγραμμα δραστηριοτήτων της χώρας του στην ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, την Τρίτη 3 Ιουλίου. 

Κατηγορία:
Θέματα της ΕΕ
#Μετανάστευση
02/07/2018

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διέθεσε επιπλέον βοήθεια έκτακτης ανάγκης ύψους 45,6 εκατ. ευρώ για να στηρίξει την Ισπανία και την Ελλάδα προκειμένου να ανταποκριθούν στις μεταναστευτικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν.

Κατηγορία:
Μετανάστευση, εσωτερικές υποθέσεις & ιθαγένεια
regiostars2018
02/07/2018

Από αύριο, οι πολίτες μπορούν να αρχίσουν να ψηφίζουν για το βραβείο κοινού RegioStars 2018, ανάμεσα στα 21 επικρατέστερα που περιλαμβάνονται στην εφετινή βραχεία λίστα.

Κατηγορία:
Περιβάλλον, καταναλωτές και υγεία, Περιφέρειες και τοπική ανάπτυξη

Pages