ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Ειδήσεις

Pages

Logo of the European Commission - EL
15/02/2019

Η νέα χρηματοδότηση από το πρόγραμμα LIFE θα ξεκλειδώσει περισσότερα από 3,2 δισ. ευρώ για τη στήριξη δώδεκα έργων μεγάλης κλίμακας για το περιβάλλον και το κλίμα σε δέκα κράτη μέλη, με σκοπό να στηρίξει τη μετάβαση της Ευρώπης προς μια κυκλική οικονομία με χαμηλές ανθρακούχες εκπομπές.

Κατηγορία:
Logo of the European Commission - EL
15/02/2019

Την Τετάρτη 13 Φεβρουαρίου 2019 το βράδυ, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατέληξαν σε πολιτική συμφωνία για τους πρώτους κανόνες που αποσκοπούν στη δημιουργία ενός δίκαιου, διαφανούς και προβλέψιμου επιχειρηματικού περιβάλλοντος για τις επιχειρήσεις και τους εμπόρους όταν χρησιμοποιούν διαδικτυακές πλατφόρμες.

Κατηγορία:
Logo of the European Commission - EL
14/02/2019

Μετά τη σημερινή ψηφοφορία, η ΕΕ είναι ένα βήμα πιο κοντά στη δημιουργία ενός πανευρωπαϊκού πλαισίου για τον έλεγχο των άμεσων ξένων επενδύσεων.

Κατηγορία:
Logo of the European Commission - EL
14/02/2019

Η Επίτροπος κ. Κορίνα Κρέτσου μεταβαίνει σήμερα στην Αθήνα για να συζητήσει τον τρόπο με τον οποίο η πολιτική συνοχής μπορεί να στηρίξει περαιτέρω την ελληνική οικονομία, καθώς και την περιφερειακή ανάπτυξη στη χώρα.

Κατηγορία:
Logo of the European Commission - EL
14/02/2019

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο κατέληξαν σήμερα σε προσωρινή συμφωνία σχετικά με την πρόταση της Επιτροπής για τη σύσταση Ευρωπαϊκής Αρχής Εργασίας (ΕΑΕ).

Βλ. επίσης σχετική δήλωση εδώ.

Κατηγορία:
Logo of the European Commission - EL
14/02/2019

Σήμερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο κατέληξαν σε προσωρινή συμφωνία σχετικά με την πρόταση της Επιτροπής για την ίδρυση δημιουργία Ευρωπαϊκής Αρχής Εργασίας.

Κατηγορία:
Logo of the European Commission - EL
14/02/2019

Στόχοι των συστημάτων ποιότητας της ΕΕ

Η πολιτική ποιότητας της ΕΕ αποσκοπεί στην προστασία των ονομασιών συγκεκριμένων προϊόντων για την προώθηση των μοναδικών χαρακτηριστικών τους τα οποία συνδέονται με τη γεωγραφική τους προέλευση, καθώς και με την παραδοσιακή τεχνογνωσία.

Κατηγορία:
Logo of the European Commission - EL
13/02/2019

Η εμπορική και η επενδυτική συμφωνία μεταξύ της ΕΕ και της Σινγκαπούρης εγκρίθηκαν σήμερα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το Κοινοβούλιο έχει επίσης δώσει το πράσινο φως για τη συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας.

Κατηγορία:
Logo of the European Commission - EL
13/02/2019

Η Επιτροπή εξέδωσε σήμερα τον νέο της κατάλογο με 23 τρίτες χώρες οι οποίες παρουσιάζουν στρατηγικές ανεπάρκειες όσον αφορά τα πλαίσια για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

Κατηγορία:
Logo of the European Commission - EL
12/02/2019

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να καταχωρίσει μια Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών με τίτλο «Ας ζητήσουμε εξυπνότερη νομοθεσία για το άτμισμα!».

Κατηγορία:

Pages