ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Ειδήσεις

Pages

pnr
29/05/2018

Η οδηγία της ΕΕ σχετικά με τη χρήση των δεδομένων που περιέχονται στις καταστάσεις ονομάτων επιβατών (PNR) — σημαντική ενωσιακή νομοθετική πράξη στον τομέα της ασφάλειας για τον καλύτερο εντοπισμό των μετακινήσεων τρομοκρατών και εγκληματιών και την ανίχνευση εγκληματικών δικτύων — τέθηκε σε ισχύ στις 24 Μαΐου 2016 και η προθεσμία για την εφαρμογή της από τα κράτη μέλη είναι σήμερα.

Κατηγορία:
EU_Budget
29/05/2018

Για τον επόμενο μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της ΕΕ για την περίοδο 2021-2027, η Επιτροπή προτείνει τον εκσυγχρονισμό της πολιτικής για τη συνοχή, η οποία αποτελεί τη βασική επενδυτική πολιτική της ΕΕ και μία από τις πλέον απτές εκφράσεις της αλληλεγγύης.

Κατηγορία:
Δήλωση του κ. Βιτένις Αντρουκάιτις για τη θέσπιση πανευρωπαϊκού συστήματος παρακολούθησης και εντοπισμού
29/05/2018

Σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσιεύει τον πίνακα αποτελεσμάτων της ΕΕ στον τομέα της δικαιοσύνης 2018, ο οποίος παρέχει συγκριτική επισκόπηση της ανεξαρτησίας, της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας των συστημάτων δικαιοσύνης στα κράτη μέλη της ΕΕ.

Κατηγορία:
Δικαιοσύνη και δικαιώματα των πολιτών
water_reuse
29/05/2018

Σήμερα, η Επιτροπή προτείνει νέους κανόνες με στόχο την τόνωση και τη διευκόλυνση της επαναχρησιμοποίησης του νερού στην ΕΕ, για γεωργική άρδευση. Οι νέοι κανόνες θα βοηθήσουν τους γεωργούς να κάνουν την καλύτερη δυνατή χρήση των λυμάτων, ανακουφίζοντας περιοχές με λειψυδρία και προστατεύοντας παράλληλα το περιβάλλον και τους καταναλωτές.

Κατηγορία:
pharmaceuticals
29/05/2018

Η Επιτροπή προτείνει μια στοχευμένη τροποποίηση των κανόνων περί διανοητικής ιδιοκτησίας με σκοπό να βοηθηθούν οι ευρωπαϊκές φαρμακευτικές εταιρείες να εισέλθουν σε ταχέως αναπτυσσόμενες παγκόσμιες αγορές, καθώς και για να τονωθεί η δημιουργία θέσεων εργασίας, η ανάπτυξη και οι επενδύσεις στην ΕΕ.

Κατηγορία:
Περιβάλλον, καταναλωτές και υγεία, Θέματα της ΕΕ
alcohol excise duties
29/05/2018

Η Επιτροπή πρότεινε σήμερα την αναμόρφωση των κανόνων που διέπουν τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης για την αλκοόλη εντός της ΕΕ, ανοίγοντας τον δρόμο για τη δημιουργία ενός καλύτερου επιχειρηματικού περιβάλλοντος και τη μείωση του κόστους για τις μικρές επιχειρήσεις παραγωγής αλκοόλης καθώς και για την καλύτερη προστασία της υγείας των καταναλωτών.

Κατηγορία:
Πλαστικά απορρίμματα: Ευρωπαϊκή στρατηγική για την προστασία του πλανήτη και των πολιτών μας και για την ενίσχυση των βιομηχανιών μας
29/05/2018

Καθώς η ποσότητα των βλαβερών πλαστικών απορριμμάτων στους ωκεανούς και τις θάλασσες αυξάνεται όλο και περισσότερο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει νέους κανόνες για ολόκληρη την ΕΕ, οι οποίοι βάζουν στο στόχαστρο τα 10 πλαστικά προϊόντα μιας χρήσης που συναντάμε περισσότερο στις παραλίες και τις θάλασσες της Ευρώπης, καθώς και τα απολεσθέντα και εγκαταλελειμμένα αλιευτικά εργαλεία.

Κατηγορία:
Γεωργία, αλιεία και τρόφιμα, Οικονομία, χρηματοοικονομικά και φορολογία, Περιβάλλον, καταναλωτές και υγεία
29/05/2018

Η Επιτροπή πρότεινε σήμερα τις λεπτομερείς τεχνικές τροποποιήσεις των κανόνων της ΕΕ σχετικά με τον φόρο προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ), με τις οποίες συμπληρώνεται η πρόσφατη πρότασή μας για αναμόρφωση του συστήματος ώστε να καταστεί περισσότερο ανθεκτικό έναντι της απάτης.

Κατηγορία:
Οικονομία, χρηματοοικονομικά και φορολογία
#MotorInsurance
24/05/2018

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει σήμερα την ενίσχυση των κανόνων της ΕΕ σχετικά με την ασφάλιση αυτοκινήτων, ώστε να προστατεύονται καλύτερα τα θύματα τροχαίων ατυχημάτων και να βελτιωθούν τα δικαιώματα των ληπτών ασφαλίσεων.

Κατηγορία:
Θέματα της ΕΕ, Δικαιοσύνη και δικαιώματα των πολιτών
#CapitalMarketsUnion
24/05/2018

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε σήμερα νέους κανόνες με σκοπό να δοθεί στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (MME) καλύτερη πρόσβαση σε χρηματοδότηση μέσω των δημόσιων (χρηματιστηριακών) αγορών.

Κατηγορία:
Οικονομία, χρηματοοικονομικά και φορολογία

Pages