ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Ειδήσεις

Pages

vp_dombrovskis_economist.
14/06/2018
Κατηγορία:
Θέματα της ΕΕ
security_union
13/06/2018

Σε συνέχεια της επίθεσης στο Salisbury και ύστερα από πρόσκληση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Ύπατη Εκπρόσωπος προτείνουν σήμερα περαιτέρω βήματα για την αξιοποίηση του έργου που έχει ήδη επιτευχθεί για την αντιμετώπιση των υβριδικών απειλών, καθώς και των χημικών, βιολογικών, ραδιολογικών και πυρηνικών απειλών (ΧΒΡΠ).

Κατηγορία:
Θέματα της ΕΕ, Μετανάστευση, εσωτερικές υποθέσεις & ιθαγένεια
Οι σημαίες της Ελλάδος και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
13/06/2018

Σήμερα, η Επιτροπή εξέδωσε απόφαση με την οποία εγκρίνονται 32 πρόσθετα αιτήματα της Ελλάδας για τεχνική υποστήριξη μέσω του Προγράμματος Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων (ΠΣΔΜ). Τα έργα θα χρηματοδοτηθούν από τη συνιστώσα της τεχνικής βοήθειας στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων για την Ελλάδα, κατόπιν εκούσιας μεταφοράς, από την τελευταία, 20 εκατ. ευρώ στο ΠΣΔΜ. Τα νέα μέτρα θα προστεθούν στα πάνω από 100 έργα μεταρρύθμισης που έχει ήδη συντονίσει η Επιτροπή στην Ελλάδα.

Κατηγορία:
Θέματα της ΕΕ
securityunion
13/06/2018

Για τον επόμενο μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της ΕΕ για την περίοδο 2021-2027, η Επιτροπή προτείνει να αυξηθεί σημαντικά η τρέχουσα χρηματοδότηση της ασφάλειας — από 3,5 δισ. EUR σε 4,8 δισ. EUR.

Κατηγορία:
Οικονομία, χρηματοοικονομικά και φορολογία
eu_defence_eu_budget
13/06/2018

Για τον επόμενο μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της ΕΕ (2021-2027), η Επιτροπή προτείνει να αυξηθεί η στρατηγική αυτονομία της ΕΕ, να ενισχυθεί η ικανότητα της ΕΕ να εξασφαλίζει την προστασία των πολιτών της και να καταστεί η ΕΕ ισχυρότερος διεθνής παράγοντας.

Κατηγορία:
Οικονομία, χρηματοοικονομικά και φορολογία
valdis_dombrovskis
12/06/2018

Ο κ. Valdis Dombrovskis, Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αρμόδιος για το Ευρώ, τον Κοινωνικό Διάλογο και τη Χρηματοπιστωτική Σταθερότητα, καθώς και για τις Χρηματοπιστωτικές Υπηρεσίες και την Ένωση Κεφαλαιαγορών πρόκειται να επισκεφθεί την Αθήνα στις 14 και 15 Ιουνίου 2018.

Κατηγορία:
Θέματα της ΕΕ
migrationeu
12/06/2018

Για τον επόμενο μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της ΕΕ για την περίοδο 2021-2027, η Επιτροπή προτείνει να τριπλασιαστεί σχεδόν η χρηματοδότηση για τη μετανάστευση και τη διαχείριση των συνόρων σε 34,9 δισ. ευρώ, σε σύγκριση με 13 δισ. ευρώ την προηγούμενη περίοδο.

Κατηγορία:
Οικονομία, χρηματοοικονομικά και φορολογία, Μετανάστευση, εσωτερικές υποθέσεις & ιθαγένεια
eubudgetforthefuture
12/06/2018

Για τον επόμενο μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό για την περίοδο 2021-2027, η Επιτροπή προτείνει τη διάθεση 6,14 δισ. ευρώ στο πλαίσιο ενός απλούστερου, πιο ευέλικτου ταμείου για την ευρωπαϊκή αλιεία και τη θαλάσσια οικονομία.

Κατηγορία:
Γεωργία, αλιεία και τρόφιμα, Οικονομία, χρηματοοικονομικά και φορολογία
discovereu
11/06/2018

Οι υποψήφιοι και οι υποψήφιες πρέπει να είναι 18 ετών την 1η Ιουλίου 2018, να είναι πολίτες κράτους μέλους της ΕΕ και να έχουν τη διάθεση να ταξιδέψουν αυτό το καλοκαίρι.

Κατηγορία:
Πολιτισμός, εκπαίδευση και νεολαία
11/06/2018

Στο πλαίσιο του επόμενου μακροπρόθεσμου προϋπολογισμού της ΕΕ για το διάστημα 2021-2027, η Επιτροπή προτείνει ένα νέο πρόγραμμα για το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης μετά το 2020, ύψους 1,26 δισ. ευρώ, με στόχο να διευρυνθούν οι δυνατότητες που προσφέρει.

Κατηγορία:
Πολιτισμός, εκπαίδευση και νεολαία

Pages