ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Ειδήσεις

Pages

erasmus 10 anniversary
19/03/2019

Κατά τον εορτασμό, χθες βράδυ στις Βρυξέλλες, της 10ης επετείου του προγράμματος Erasmus για νέους επιχειρηματίες (EΝE), δύο επιχειρηματίες έλαβαν το βραβείο «Επιχειρηματίας της δεκαετίας». Η Nelly Davtya από την Αρμενία επελέγη ως η «νέα επιχειρηματίας της δεκαετίας» και ο Ιωάννης Πολυχρονάκης από την Ελλάδα επελέγη ως ο «ανάδοχος επιχειρηματίας της δεκαετίας».

Κατηγορία:
Logo of the European Commission - EL
19/03/2019

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκαινιάζει σήμερα το «eLeniency», ένα νέο διαδικτυακό εργαλείο που προορίζεται να διευκολύνει τις εταιρείες και τους νομικούς εκπροσώπους τους να υποβάλλουν δηλώσεις και έγγραφα στο πλαίσιο διαδικασιών επιείκειας και διακανονισμού σε υποθέσεις συμπράξεων, καθώς και σε υποθέσεις συνεργασίας εκτός συμπράξεων.

Κατηγορία:
Logo of the European Commission - EL
19/03/2019

Η Επιτροπή ενέκρινε σήμερα προγράμματα εργασίας για τη συγχρηματοδότηση κοινών αμυντικών βιομηχανικών έργων το διάστημα 2019-2020 αξίας έως 500 εκατ. ευρώ. Περαιτέρω 25 εκατ. ευρώ προβλέφθηκαν για τη στήριξη συνεργατικών ερευνητικών έργων στον τομέα της άμυνας το 2019 ― οι σχετικές προσκλήσεις υποβολής προτάσεων δημοσιεύθηκαν σήμερα.

Κατηγορία:
esk
19/03/2019

Πριν από τη συζήτηση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 21ης-22ας Μαρτίου σχετικά με την καινοτομία, τη βιομηχανία και την ανταγωνιστικότητα, η Επιτροπή λαμβάνει αποφασιστικά μέτρα για τη σύσταση Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Καινοτομίας.

Κατηγορία:
Cretu
18/03/2019

Σήμερα, και μέχρι την Τετάρτη, η Επίτροπος Περιφερειακής Πολιτικής, κ. Κορίνα Κρέτσου, βρίσκεται στην Αθήνα, όπου εκπροσωπεί την Ευρωπαϊκή Ένωση στην υπουργική σύνοδο για την περιφερειακή ανάπτυξη του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας & Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ). Θα συζητήσει για τον τρόπο με τον οποίο ο προϋπολογισμός της ΕΕ και η πολιτική συνοχής αντιμετωπίζουν τις μείζονες τάσεις.

Κατηγορία:
EU_ELECTIONS
15/03/2019

Τον Σεπτέμβριο του 2018, κατά την ομιλία του για την κατάσταση της Ένωσης, ο πρόεδρος κ. Γιούνκερ πρότεινε μέτρα για την ενίσχυση της δημοκρατίας και για την προστασία των ελεύθερων και δίκαιων εκλογών στην Ευρώπη. Ενόψει των ευρωπαϊκών εκλογών, η Eπίτροπος κ. Βιέρα Γιούροβα απηύθυνε στα εθνικά πολιτικά κόμματα επιστολή με την οποία τα καλεί να διασφαλίσουν τη διαφάνεια στην πολιτική διαφήμιση, να είναι έτοιμα να αντιμετωπίσουν κυβερνοεπιθέσεις και να σεβαστούν τους ευρωπαϊκούς κανόνες προστασίας των δεδομένων κατά τη διάρκεια της εκστρατείας.

Κατηγορία:
Logo of the European Commission - EL
15/03/2019

Γιατί δημοσιεύετε σήμερα ανακοίνωση σχετικά με την Ένωση Κεφαλαιαγορών;

Η Ένωση Κεφαλαιαγορών (CMU) αποτελεί μία από τις μεγάλες προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι επιτακτική ανάγκη να της δοθεί όλη η προσοχή που της αξίζει από όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς. Η σημερινή ανακοίνωση καταγράφει την πρόοδο που έχει σημειωθεί όσον αφορά την ολοκλήρωση των δομικών στοιχείων της Ένωσης Κεφαλαιαγορών, καθώς και όσον αφορά τη βιώσιμη χρηματοδότηση. Απευθύνει έκκληση για διαρκείς προσπάθειες με στόχο την έγκαιρη ολοκλήρωση αυτής της ένωσης και υπογραμμίζει τον ουσιαστικό ρόλο που διαδραματίζει η Ένωση Κεφαλαιαγορών στη δημιουργία κεφαλαιαγορών με βάθος και ρευστότητα, στην εμβάθυνση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης της Ευρώπης και στην ενίσχυση του ρόλου του ευρώ.

Κατηγορία:
Logo of the European Commission - EL
15/03/2019

Σήμερα, η Επιτροπή προβαίνει σε απολογισμό της προόδου που έχει επιτευχθεί στην οικοδόμηση μιας ενιαίας αγοράς κεφαλαίων, μεταξύ άλλων και όσον αφορά τη βιώσιμη χρηματοδότηση, και καλεί τους ηγέτες της ΕΕ να τηρήσουν την πολιτική δέσμευση που ανέλαβαν, να θέσουν δηλαδή τα θεμέλια της Ένωσης Κεφαλαιαγορών.

Κατηγορία:
Logo of the European Commission - EL
15/03/2019

Στις 28 Φεβρουαρίου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο πλαίσιο εκδήλωσης στη Λιουμπλιάνα (Σλοβενία), κήρυξε την έναρξη του Ευρωπαϊκού Διαγωνισμού Κοινωνικής Καινοτομίας για το 2019. Ο φετινός διαγωνισμός έχει θέμα «Challenging Plastic Waste» και αναζητεί ιδέες και έργα που να μειώνουν τα πλαστικά απόβλητα μέσα από συστημικές αλλαγές σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Ανεξάρτητοι κριτές θα επιλέξουν τα τρία έργα που θα λάβουν, έκαστο, 50 000 ευρώ τον Οκτώβριο του 2019.

Κατηγορία:
Logo of the European Commission - EL
13/03/2019

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χαιρετίζει την προσωρινή συμφωνία στην οποία κατέληξαν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με το πρόγραμμα LIFE για το περιβάλλον και τη δράση για το κλίμα στο πλαίσιο του επόμενου μακροπρόθεσμου προϋπολογισμού της ΕΕ για την περίοδο 2021-2027.

Κατηγορία:

Pages