ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Ειδήσεις

Pages

19/04/2018

Ο εν λόγω τομέας είναι ένας από τους μεγαλύτερους της οικονομίας της ΕΕ, καθώς σχεδόν ένας στους δέκα εργαζομένους απασχολείται στις πάνω από 3,6 εκατομμύρια εταιρείες λιανικού εμπορίου. Το λιανικό εμπόριο μεταβάλλεται ραγδαία με την ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου και των λιανικών πωλήσεων πολλαπλών διαύλων, και διαθέτει δυναμικό για να βελτιώσει τις επιδόσεις του. Γι' αυτό η Επιτροπή συνδράμει τα κράτη μέλη και τις επιχειρήσεις ώστε να ανταποκριθούν στις παρούσες προκλήσεις καταργώντας τους συσσωρευμένους περιορισμούς στο λιανικό εμπόριο.

Κατηγορία:
Επιχειρηματική δραστηριότητα, Οικονομία, χρηματοοικονομικά και φορολογία, Περιβάλλον, καταναλωτές και υγεία
gr eu
19/04/2018

Το Newsletter, με το Τεύχος 14/2018 της 19ης Απριλίου 2018, κλείνει έναν ακόμη κύκλο ενημέρωσης, στην μακρόχρονη επικοινωνιακή πορεία της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα. Ταυτόχρονα, κλείνει ένα μεγάλο κεφάλαιο και της δικής μου ζωής. Θέλω να ευχαριστήσω την Ομάδα Σύνταξης του Περιοδικού μας, τους Συναδέλφους και την Διεύθυνση διαχρονικά για την άψογη συνεργασία μας. Σας αποχαιρετώ, ευχόμενος σε όλες και όλους τους αναγνώστες μας να είναι πάντα καλές, δημιουργικές κι ελπιδοφόρες οι ειδήσεις στην επόμενη μορφή του ηλεκτρονικού μας περιοδικού, το οποίο θα πάρει νέα πνοή, ορίζοντες και …φρέσκο πλήρωμα!

Κατηγορία:
Θέματα της ΕΕ
18/04/2018

Το Ταμείο Συνοχής επένδυσε 293 εκατ. ευρώ στον νέο αυτοκινητόδρομο Πάτρας – Πύργου στη Δυτική Ελλάδα. Ο νέος αυτοκινητόδρομος, ο οποίος εντάσσεται στο διευρωπαϊκό δίκτυο μεταφορών (TEN-T), θα προσφέρει μεγαλύτερη ταχύτητα και ασφάλεια.

Κατηγορία:
Επιχειρηματική δραστηριότητα, Περιφέρειες και τοπική ανάπτυξη, Μεταφορές και ταξίδια
18/04/2018

Αφού συγκεντρώθηκαν παραδείγματα ορθής πρακτικής από μεγάλες ευρωπαϊκές πόλεις όπως το Άμστερνταμ, την Αθήνα, το Βερολίνο, το Παρίσι και τη Ρώμη, τονίστηκαν στην έκθεση 12 βασικά σημεία, τα οποία πρέπει να λαμβάνουν υπόψη οι τοπικοί, περιφερειακοί και εθνικοί φορείς χάραξης πολιτικής και οι επαγγελματίες όταν αναπτύσσουν και εφαρμόζουν τοπικά προγράμματα για την ένταξη. Οι συστάσεις επικεντρώνονται σε τομείς πολιτικής όπως είναι η υγεία, η εργασία, η στέγαση και η εκπαίδευση και εκτείνονται από την καλύτερη αντιστοίχιση των δεξιοτήτων των μεταναστών με τις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας μέχρι τη δημιουργία κοινών χώρων στους οποίους οι κοινότητες θα συναντιούνται και θα δημιουργούν δεσμούς μεταξύ τους.

Κατηγορία:
Μετανάστευση, εσωτερικές υποθέσεις & ιθαγένεια
Στόχοι βιώσιμης ανάπτυξης - Πρώτη συνεδρίαση της πολυσυμμετοχικής πλατφόρμας υψηλού επιπέδου της Επιτροπής
18/04/2018

Η ταχεία σύναψη και η ταχεία εφαρμογή της σημαντικότερης εμπορικής συμφωνίας που έχει ποτέ διαπραγματευτεί η ΕΕ ήταν μια προσωπική δέσμευση που ανέλαβαν ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ και ο πρωθυπουργός της Ιαπωνίας κ. Σίνζο Άμπε. Κατά τη διάρκεια διμερούς συνόδου κορυφής και στο περιθώριο της συνόδου κορυφής της G7, οι δύο ηγέτες παρείχαν πολιτική καθοδήγηση στο υψηλότερο επίπεδο, προκειμένου να επιταχυνθούν και να ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσεις το 2017.

Κατηγορία:
Εξωτερική πολιτική της ΕΕ
Δράση για καλύτερη ευρυζωνική υποδομή στις αγροτικές περιοχές – Βραβείο για την Ελλάδα
18/04/2018

Οι αλλαγές αυτές θα αυξήσουν τη διαφάνεια, ώστε οι πολίτες να γνωρίζουν τι ψηφίζουν στις ευρωπαϊκές εκλογές, θα βελτιώσουν τη δημοκρατική νομιμότητα ώστε η χρηματοδότηση να αντικατοπτρίζει καλύτερα τις επιλογές του εκλογικού σώματος και θα ενισχύσουν την επιβολή της νομοθεσίας ώστε να αντιμετωπίζονται καλύτερα οι καταχρήσεις δημόσιου χρήματος και να ανακτώνται τα κονδύλια.

Κατηγορία:
Θέματα της ΕΕ, Δικαιοσύνη και δικαιώματα των πολιτών, Περιφέρειες και τοπική ανάπτυξη
18/04/2018

Οι νέοι κανόνες θα επιτρέψουν στις αρχές επιβολής του νόμου στα κράτη μέλη της ΕΕ να διερευνούν αποτελεσματικότερα ενδείξεις εγκληματικών πράξεων ηλεκτρονικά και διασυνοριακά, παρέχοντας συγχρόνως επαρκείς εγγυήσεις για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες όλων των εμπλεκομένων.

Κατηγορία:
Επιχειρηματική δραστηριότητα, Δικαιοσύνη και δικαιώματα των πολιτών, Επιστήμη και τεχνολογία, Μετανάστευση, εσωτερικές υποθέσεις & ιθαγένεια
18/04/2018

Στη δέσμη μέτρων για τη διεύρυνση αξιολογείται η εφαρμογή της πολιτικής διεύρυνσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με βάση καθορισμένα κριτήρια και δίκαιες και αυστηρές προϋποθέσεις. Καθεμία από τις επτά χώρες εταίρους —όλοι οι εταίροι των Δυτικών Βαλκανίων και η Τουρκία— αξιολογείται με βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της.

Κατηγορία:
18/04/2018

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατέστησε νομικά δεσμευτικά, βάσει των αντιμονοπωλιακών κανόνων της ΕΕ, τα μέτρα που υπέβαλε η Ελλάδα προκειμένου να εξασφαλίσει τη δίκαιη πρόσβαση στην παραγωγή ηλεκτρισμού με καύση λιγνίτη για τους ανταγωνιστές της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ), της κατεστημένης επιχείρησης ηλεκτρικής ενέργειας. Τα μέτρα είναι επίσης σύμφωνα με τους στόχους της ΕΕ για το κλίμα και την ενέργεια.

Κατηγορία:
Επιχειρηματική δραστηριότητα, Ενέργεια και φυσικοί πόροι, Δικαιοσύνη και δικαιώματα των πολιτών

Pages