ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Ειδήσεις

Pages

#MotorInsurance
24/05/2018

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει σήμερα την ενίσχυση των κανόνων της ΕΕ σχετικά με την ασφάλιση αυτοκινήτων, ώστε να προστατεύονται καλύτερα τα θύματα τροχαίων ατυχημάτων και να βελτιωθούν τα δικαιώματα των ληπτών ασφαλίσεων.

Κατηγορία:
Θέματα της ΕΕ, Δικαιοσύνη και δικαιώματα των πολιτών
#CapitalMarketsUnion
24/05/2018

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε σήμερα νέους κανόνες με σκοπό να δοθεί στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (MME) καλύτερη πρόσβαση σε χρηματοδότηση μέσω των δημόσιων (χρηματιστηριακών) αγορών.

Κατηγορία:
Οικονομία, χρηματοοικονομικά και φορολογία
Commissioner Margrethe Vestager
24/05/2018

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε απόφαση με την οποία επιβάλλει στη Gazprom σειρά υποχρεώσεων που διαλύουν τις ανησυχίες της Επιτροπής σχετικά με τον ανταγωνισμό και καθιστούν δυνατή την ελεύθερη ροή φυσικού αερίου σε ανταγωνιστικές τιμές στις αγορές αερίου της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, προς όφελος των Eυρωπαίων καταναλωτών και των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων.

Κατηγορία:
Οικονομία, χρηματοοικονομικά και φορολογία, Θέματα της ΕΕ
#SustainableFinanceEU
24/05/2018

Η Επιτροπή παρουσιάζει σήμερα τις πρώτες συγκεκριμένες δράσεις για να δώσει τη δυνατότητα στον χρηματοπιστωτικό τομέα της ΕΕ να πρωτοστατήσει στις προσπάθειες για μια πιο πράσινη και πιο καθαρή οικονομία.

Κατηγορία:
Οικονομία, χρηματοοικονομικά και φορολογία
monetary_union
24/05/2018

Η Επιτροπή προτείνει σήμερα νέους κανόνες που θα επιτρέψουν την υιοθέτηση λύσεων καθοδηγούμενων από την αγορά με στόχο να υποστηριχθεί περαιτέρω η ολοκλήρωση και η διαφοροποίηση εντός του ευρωπαϊκού χρηματοπιστωτικού τομέα, πράγμα που θα οδηγήσει σε μια ισχυρότερη και ανθεκτικότερη Οικονομική και Νομισματική Ένωση.

Κατηγορία:
Οικονομία, χρηματοοικονομικά και φορολογία
 #LIFEAwards18
24/05/2018

Σήμερα, κατά τη διάρκεια της Πράσινης Εβδομάδας της ΕΕ — της μεγαλύτερης ευρωπαϊκής εκδήλωσης για το περιβάλλον — ο Eπίτροπος κ. Καρμένου Βέλα ανακοίνωσε τους νικητές των βραβείων LIFE του 2016 και του 2017. 

Κατηγορία:
Περιβάλλον, καταναλωτές και υγεία, Θέματα της ΕΕ
EUCohesionPolicy
24/05/2018

Η Επιτροπή επέλεξε πέντε εθνικές και περιφερειακές αρχές στην Ελλάδα, την Πολωνία, την Ισπανία, την Κροατία και τη Βουλγαρία για να συμμετάσχουν σε μια νέα πιλοτική δράση με αντικείμενο τη χρηστή διακυβέρνηση και την οικοδόμηση διοικητικής ικανότητας.

Κατηγορία:
Οικονομία, χρηματοοικονομικά και φορολογία, Περιφέρειες και τοπική ανάπτυξη
books
23/05/2018

Οι ενδιαφερόμενοι/-ες αιτούντες/-ούσες καλούνται να υποβάλουν υποψηφιότητα για να φιλοξενήσουν ένα Κέντρο Ευρωπαϊκής Τεκμηρίωσης.

Κατηγορία:
european_commission
23/05/2018

Η έκθεση σύγκλισης 2018 αξιολογεί την πρόοδο των κρατών μελών όσον αφορά την προσχώρηση στη ζώνη του ευρώ.

Κατηγορία:
Οικονομία, χρηματοοικονομικά και φορολογία, Θέματα της ΕΕ
EuropeanPublicProsecutor'sOffice
23/05/2018

Η σύσταση Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας σηματοδοτεί την έναρξη μιας νέας φάσης στην καταπολέμηση της απάτης εις βάρος του προϋπολογισμού της ΕΕ.

Κατηγορία:
Θέματα της ΕΕ, Δικαιοσύνη και δικαιώματα των πολιτών

Pages