ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Ειδήσεις

Pages

Το μέλλον της Δημοκρατίας στην Ευρώπη
22/02/2018

Ευρωπαϊκό συνέδριο Μουσείο Ακρόπολης,  1 Μαρτίου, 9 π.μ - 17.00 μ.μ, 2 Μαρτίου 9 π.μ -13 μ.μ. Η προεδρία της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής επιτροπής (ΕΟΚΕ) οργανώνει ευρωπαϊκό συνέδριο στην Αθήνα με στόχο μια ανοιχτή συζήτηση και ευαισθητοποίηση γύρω από τις επιλογές και τις προκλήσεις που συνοδεύουν το εγχείρημα μιας πραγματικά ολοκληρωμένης και δημοκρατικής Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

Κατηγορία:
21 Φεβρουαρίου - Παγκόσμια ημέρα μητρικής γλώσσας
21/02/2018

Σήμερα (21 Φεβρουαρίου) γιορτάζεται ανά την υφήλιο η Παγκόσμια Ημέρα Μητρικής Γλώσσας, μια πρωτοβουλία των Ηνωμένων Εθνών.

Κατηγορία:
Πολιτισμός, εκπαίδευση και νεολαία, Δικαιοσύνη και δικαιώματα των πολιτών
16/02/2018

Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας εξακολουθεί να παράγει αποτελέσματα, χρηματοδοτώντας μια νέα ομάδα ερευνητικών έργων στον τομέα της άμυνας. Το Ταμείο, το οποίο τέθηκε σε λειτουργία τον Ιούνιο του 2017 από τον πρόεδρο κ. Γιούνκερ, είναι καταλύτης για τη δημιουργία μιας ισχυρής αμυντικής βιομηχανίας της ΕΕ. Ενισχύει τις αμυντικές ικανότητες και διαμορφώνει νέες συμπράξεις σε διασυνοριακό επίπεδο.

Κατηγορία:
Εξωτερική πολιτική της ΕΕ
15/02/2018

Η Επιτροπή προτείνει σήμερα να προσφερθούν 104 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Αλληλεγγύης σε τέσσερα κράτη μέλη της ΕΕ που επλήγησαν από θεομηνίες κατά το 2017.

Κατηγορία:
Περιβάλλον, καταναλωτές και υγεία, Περιφέρειες και τοπική ανάπτυξη
15/02/2018

Οι εταιρείες κοινωνικής δικτύωσης πρέπει να πάρουν και άλλα μέτρα για να ανταποκριθούν στα αιτήματα που τους υπέβαλαν τον Μάρτιο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οι εθνικές αρχές προστασίας των καταναλωτών ώστε να συμμορφωθούν με τους κανόνες της ΕΕ για την προστασία των καταναλωτών.

Κατηγορία:
Επιχειρηματική δραστηριότητα, Πολιτισμός, εκπαίδευση και νεολαία, Επιστήμη και τεχνολογία
Μια Ευρώπη των αποτελεσμάτων: Η Επιτροπή παρουσιάζει ιδέες για μια ουσιαστική Ένωση
15/02/2018

Πριν από την άτυπη Σύνοδο των ηγετών στις 23 Φεβρουαρίου 2018, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλλε στις 14/2/2018 μια σειρά πρακτικών μέτρων που θα μπορούσαν να καταστήσουν το έργο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελεσματικότερο και να βελτιώσουν τη σχέση ανάμεσα στους ηγέτες των θεσμικών οργάνων της ΕΕ και στους πολίτες της Ευρώπης.

Κατηγορία:
Θέματα της ΕΕ
Προϋπολογισμός της ΕΕ για το 2018
14/02/2018

Ενόψει της άτυπης Συνόδου των ηγετών στις 23 Φεβρουαρίου 2018, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε στις 14/2/2018 διάφορες επιλογές - και τις δημοσιονομικές τους επιπτώσεις - για έναν νέο και σύγχρονο μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της ΕΕ, που θα ανταποκρίνεται αποτελεσματικά στις προτεραιότητές της μετά το 2020.

Κατηγορία:
Οικονομία, χρηματοοικονομικά και φορολογία
13/02/2018
Κατηγορία:
Πολιτισμός, εκπαίδευση και νεολαία
Μια πιο ενωμένη, πιο ισχυρή και πιο δημοκρατική Ένωση
13/02/2018

Σήμερα, η Επιτροπή δημοσίευσε νέες κατευθυντήριες γραμμές για να βοηθήσει τους υπαλλήλους εθνικών, περιφερειακών ή τοπικών φορέων που ασχολούνται με κονδύλια της ΕΕ να εξασφαλίζουν αποτελεσματικές και διαφανείς διαδικασίες δημόσιων συμβάσεων για έργα χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ.

Κατηγορία:
Επιχειρηματική δραστηριότητα, Οικονομία, χρηματοοικονομικά και φορολογία, Περιφέρειες και τοπική ανάπτυξη

Pages