ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Ειδήσεις

Pages

16/02/2018

Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας εξακολουθεί να παράγει αποτελέσματα, χρηματοδοτώντας μια νέα ομάδα ερευνητικών έργων στον τομέα της άμυνας. Το Ταμείο, το οποίο τέθηκε σε λειτουργία τον Ιούνιο του 2017 από τον πρόεδρο κ. Γιούνκερ, είναι καταλύτης για τη δημιουργία μιας ισχυρής αμυντικής βιομηχανίας της ΕΕ. Ενισχύει τις αμυντικές ικανότητες και διαμορφώνει νέες συμπράξεις σε διασυνοριακό επίπεδο.

Κατηγορία:
Εξωτερική πολιτική της ΕΕ
15/02/2018

Η Επιτροπή προτείνει σήμερα να προσφερθούν 104 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Αλληλεγγύης σε τέσσερα κράτη μέλη της ΕΕ που επλήγησαν από θεομηνίες κατά το 2017.

Κατηγορία:
Περιβάλλον, καταναλωτές και υγεία, Περιφέρειες και τοπική ανάπτυξη
15/02/2018

Οι εταιρείες κοινωνικής δικτύωσης πρέπει να πάρουν και άλλα μέτρα για να ανταποκριθούν στα αιτήματα που τους υπέβαλαν τον Μάρτιο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οι εθνικές αρχές προστασίας των καταναλωτών ώστε να συμμορφωθούν με τους κανόνες της ΕΕ για την προστασία των καταναλωτών.

Κατηγορία:
Επιχειρηματική δραστηριότητα, Πολιτισμός, εκπαίδευση και νεολαία, Επιστήμη και τεχνολογία
Μια Ευρώπη των αποτελεσμάτων: Η Επιτροπή παρουσιάζει ιδέες για μια ουσιαστική Ένωση
15/02/2018

Πριν από την άτυπη Σύνοδο των ηγετών στις 23 Φεβρουαρίου 2018, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλλε στις 14/2/2018 μια σειρά πρακτικών μέτρων που θα μπορούσαν να καταστήσουν το έργο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελεσματικότερο και να βελτιώσουν τη σχέση ανάμεσα στους ηγέτες των θεσμικών οργάνων της ΕΕ και στους πολίτες της Ευρώπης.

Κατηγορία:
Θέματα της ΕΕ
Προϋπολογισμός της ΕΕ για το 2018
14/02/2018

Ενόψει της άτυπης Συνόδου των ηγετών στις 23 Φεβρουαρίου 2018, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε στις 14/2/2018 διάφορες επιλογές - και τις δημοσιονομικές τους επιπτώσεις - για έναν νέο και σύγχρονο μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της ΕΕ, που θα ανταποκρίνεται αποτελεσματικά στις προτεραιότητές της μετά το 2020.

Κατηγορία:
Οικονομία, χρηματοοικονομικά και φορολογία
13/02/2018
Κατηγορία:
Πολιτισμός, εκπαίδευση και νεολαία
Μια πιο ενωμένη, πιο ισχυρή και πιο δημοκρατική Ένωση
13/02/2018

Σήμερα, η Επιτροπή δημοσίευσε νέες κατευθυντήριες γραμμές για να βοηθήσει τους υπαλλήλους εθνικών, περιφερειακών ή τοπικών φορέων που ασχολούνται με κονδύλια της ΕΕ να εξασφαλίζουν αποτελεσματικές και διαφανείς διαδικασίες δημόσιων συμβάσεων για έργα χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ.

Κατηγορία:
Επιχειρηματική δραστηριότητα, Οικονομία, χρηματοοικονομικά και φορολογία, Περιφέρειες και τοπική ανάπτυξη
12/02/2018

Ο Επίτροπος, κ. Pierre Moscovici, αρμόδιος για τις Οικονομικές και τις Δημοσιονομικές Υποθέσεις, την Φορολογία και τα Τελωνεία, επισκέφθηκε την Αθήνα στις 8 και 9 Φεβρουαρίου 2018.

Κατηγορία:
Οικονομία, χρηματοοικονομικά και φορολογία
Ημέρα ισότητας των αμοιβών
12/02/2018

Με την υποστήριξη μιας εύρωστης οικονομικής ανάπτυξης, η απασχόληση στην ΕΕ συνέχισε να αυξάνεται το τρίτο τρίμηνο του 2017 με γρηγορότερους ρυθμούς από ό,τι αναμενόταν, ενώ τα ποσοστά ανεργίας μειώθηκαν περισσότερο σύμφωνα με την τελευταία τριμηνιαία επισκόπηση για την απασχόληση και τις κοινωνικές εξελίξεις στην Ευρώπη.

Κατηγορία:
Απασχόληση και κοινωνικά δικαιώματα, Στατιστικά στοιχεία
Σεμινάριο για δημοσιογράφους των κρατών μελών της Ευρωζώνης, Αθήνα 6-9/2/2018
12/02/2018

Η Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα σε συνεργασία με τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και Χρηματοδοτικών Υποθέσεων (DG ECFIN), διοργάνωσαν τριήμερο σεμινάριο (7-9/2) στην Αθήνα  για 25 δημοσιογράφους από τις χώρες της Ευρωζώνης. Βασική επιδίωξη ήταν να ενημερωθούν οι δημοσιογράφοι για την εξέλιξη του οικονομικού προγράμματος της χώρας καλύπτοντας όσο το δυνατόν περισσότερες πτυχές της οικονομίας.

Κατηγορία:
Θέματα της ΕΕ

Pages