ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Ειδήσεις

Pages

books
14/06/2018

Οι ενδιαφερόμενοι/-ες αιτούντες/-ούσες καλούνται να υποβάλουν υποψηφιότητα για να φιλοξενήσουν ένα Κέντρο Ευρωπαϊκής Τεκμηρίωσης.

Κατηγορία:
Researchandinnovation
22/06/2018

Ο ευρωπαϊκός πίνακας αποτελεσμάτων καινοτομίας του 2018, που δημοσιεύτηκε σήμερα από την Επιτροπή, δείχνει ότι οι επιδόσεις της ΕΕ στην καινοτομία συνεχίζουν να βελτιώνονται αλλά απαιτούνται περαιτέρω προσπάθειες για τη διασφάλιση της ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης σε παγκόσμια κλίμακα.

Κατηγορία:
Θέματα της ΕΕ
Θεσμικές προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το 2018
22/06/2018

Σήμερα, η Επιτροπή προτείνει δέσμη μέτρων στα κράτη μέλη, ώστε να διασφαλιστεί ότι οι φορείς ισότητας προστατεύουν αποτελεσματικά τους πολίτες και καταπολεμούν τις διακρίσεις.

Κατηγορία:
eu
22/06/2018

 

Σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έλαβε εξουσιοδότηση από το Συμβούλιο να ξεκινήσει διαπραγματεύσεις για μία νέα συμφωνία εταιρικής σχέσης με τις χώρες της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού (ΑΚΕ).

Κατηγορία:
Εξωτερική πολιτική της ΕΕ
22/06/2018

Η Επιτροπή χαιρετίζει την πολιτική συμφωνία που επιτεύχθηκε σήμερα από τα κράτη μέλη της ΕΕ σχετικά με νέα εργαλεία για την κάλυψη των κενών του ενωσιακού συστήματος φόρου προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ). Οι υφιστάμενες ασυνέπειες μπορούν να οδηγήσουν σε ευρείας κλίμακας απάτη στον τομέα του ΦΠΑ και να προκαλέσουν ετήσιες απώλειες εσόδων ύψους 50 δισ. ευρώ στους εθνικούς προϋπολογισμούς των κρατών μελών της ΕΕ.

Κατηγορία:
Επιχειρηματική δραστηριότητα, Οικονομία, χρηματοοικονομικά και φορολογία
gr eu
22/06/2018

Η Επιτροπή εκφράζει την ικανοποίησή της για τη συνολική συμφωνία που επιτεύχθηκε κατά τη συνεδρίαση του Eurogroup στο Λουξεμβούργο.

Κατηγορία:
Οικονομία, χρηματοοικονομικά και φορολογία
Μετανάστευση
21/06/2018

Η Επιτροπή δημοσιεύει σήμερα σημείωμα πριν από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.

Κατηγορία:
Μετανάστευση, εσωτερικές υποθέσεις & ιθαγένεια
Η ΕΕ θεσπίζει μέτρα επανεξισορρόπησης
21/06/2018

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε σήμερα κανονισμό με τον οποίο θεσπίζονται μέτρα επανεξισορρόπησης της ΕΕ, ως απάντηση στους δασμούς των ΗΠΑ για τον χάλυβα και το αλουμίνιο. Τα μέτρα θα εφαρμοστούν άμεσα σε έναν κατάλογο προϊόντων αξίας 2,8 δισ. ευρώ και θα τεθούν σε ισχύ την Παρασκευή 22 Ιουνίου.

Κατηγορία:
Οικονομία, χρηματοοικονομικά και φορολογία
new_zealand_-_eu_trade
21/06/2018

Σήμερα, στην πρωτεύουσα της Νέας Ζηλανδίας, Ουέλινγκτον, η Eπίτροπος Εμπορίου, κ. Σεσίλια Μάλμστρομ, και ο υπουργός Εμπορίου της Νέας Ζηλανδίας, κ. David Parker, άρχισαν επίσημα διαπραγματεύσεις για μια συνολική και φιλόδοξη εμπορική συμφωνία.

Κατηγορία:
Οικονομία, χρηματοοικονομικά και φορολογία
civil society prize
21/06/2018

Συνολικό ποσό ύψους 50 000 ευρώ θα χορηγηθεί, κατ’ ανώτατο όριο, σε πέντε νικητές. Η τελική προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων είναι η 7η Σεπτεμβρίου 2018 και η τελετή απονομής των βραβείων θα πραγματοποιηθεί στις 13 Δεκεμβρίου 2018 στις Βρυξέλλες.

Κατηγορία:

Pages