ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Ειδήσεις

Pages

/greece/file/antimetopisitoykoronaioyseepipedoeepng_elantimetopisi_toy_koronaioy_se_epipedo_ee.png

ec
copyright

/greece/file/3png-1_el3.png

ec
copyright

Σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, οι χώρες, οι περιφέρειες και οι πόλεις τείνουν χείρα βοηθείας στους γείτονες, βοηθώντας όσους έχουν μεγαλύτερη ανάγκη. Πρόκειται για την ευρωπαϊκή αλληλεγγύη στην πράξη.

/greece/file/greecejpg_elgreece.jpg

ec
copyright

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε σήμερα ελληνικό καθεστώς ενισχύσεων ύψους 2 δισ. ευρώ για τη στήριξη της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο της έξαρσης του κορονοϊού. Το καθεστώς εγκρίθηκε βάσει του προσωρινού πλαισίου κρατικών ενισχύσεων με σκοπό να στηριχθεί η οικονομία στο πλαίσιο της έξαρσης της νόσου COVID-19, το οποίο εγκρίθηκε από την Επιτροπή στις 19 Μαρτίου 2020.

/greece/file/logooftheeuropeancommissionelsvg0png_ellogo_of_the_european_commission_el.svg_0.png

logo
copyright

Δηλώσεις της Προέδρου φον ντερ Λάιεν σχετικά με την άρση των δεσμών και του ΦΠΑ για τις εισαγωγές ιατρικού εξοπλισμού από τρίτες χώρες

Δηλώσεις της Προέδρου φον ντερ Λάιεν με ελληνικούς υπότιτλους -> εδώ

Σήμερα η Επιτροπή δημοσιεύει κατευθυντήριες γραμμές για τον καλύτερο συντονισμό της διασυνοριακής συνεργασίας για επείγουσα υγειονομική περίθαλψη.

/greece/file/logooftheeuropeancommissionelsvg0png_ellogo_of_the_european_commission_el.svg_0.png

logo
copyright

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε σήμερα πρόταση για τη μονοετή αναβολή της ημερομηνίας εφαρμογής του κανονισμού για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα, ώστε τα κράτη μέλη, τα ιδρύματα υγειονομικής περίθαλψης και οι οικονομικοί φορείς να μπορέσουν να αφοσιωθούν στην καταπολέμηση της πανδημίας του κορονοϊού.

/greece/file/logooftheeuropeancommissionelsvg0png_ellogo_of_the_european_commission_el.svg_0.png

logo
copyright

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ

Δέσμη παραβάσεων Απριλίου: κυριότερες αποφάσεις

/greece/file/logooftheeuropeancommissionelsvg0png_ellogo_of_the_european_commission_el.svg_0.png

logo
copyright

Μηχανισμός στήριξης έκτακτης ανάγκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης - ερωτήσεις και απαντήσεις

/greece/file/logooftheeuropeancommissionelsvg0png_ellogo_of_the_european_commission_el.svg_0.png

logo
copyright

Η διάσωση ανθρώπινων ζωών και η στήριξη των μέσων βιοπορισμού είναι υψίστης σημασίας στην οξεία κρίση την οποία αντιμετωπίζουμε. Η Επιτροπή ενισχύει ακόμη περισσότερο την απόκρισή της και προτείνει τη θέσπιση του SURE, ενός μέσου αλληλεγγύης ύψους 100 δισ. ευρώ, το οποίο θα βοηθήσει τους εργαζομένους να διατηρήσουν τα εισοδήματά τους και τις επιχειρήσεις να επιβιώσουν. Επίσης, προτείνει όλοι οι διαθέσιμοι πόροι των διαρθρωτικών ταμείων να ανακατευθυνθούν για την αντιμετώπιση του κορονοϊού.

/greece/file/logooftheeuropeancommissionelsvg0png_ellogo_of_the_european_commission_el.svg_0.png

logo
copyright

Σήμερα, η Επιτροπή εξέδωσε οδηγίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης των δυνατοτήτων ευελιξίας που παρέχει το πλαίσιο της ΕΕ για τις δημόσιες συμβάσεις στην κατάσταση έκτακτης ανάγκης που έχει προκαλέσει η έξαρση του κορονοϊού.

Pages