ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

DiscoverEU: ερωτήσεις και απαντήσεις

/greece/file/logooftheeuropeancommissionelsvg0png_ellogo_of_the_european_commission_el.svg_0.png

logo
copyright

DiscoverEU: ερωτήσεις και απαντήσεις

07/11/2019

Τι είναι το DiscoverEU;

Το DiscoverEU αποτελεί πρωτοβουλία της ΕΕ που προσφέρει σε νέους και νέες ηλικίας18 ετών μια ταξιδιωτική εμπειρία που θα τους επιτρέψει να επωφεληθούν από το δικαίωμα ελεύθερης κυκλοφορίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να ανακαλύψουν την ποικιλομορφία των περιφερειών της Ευρώπης, να απολαύσουν τον πολιτιστικό της πλούτο και να έλθουν σε επαφή με ανθρώπους από όλη την ήπειρο. Ταυτόχρονα, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν καλύτερα τον εαυτό τους, να αποκτήσουν αυτοπεποίθηση και να βελτιώσουν βασικές ικανότητες, όπως η επίλυση προβλημάτων και η γνώση ξένων γλωσσών.

Γιατί δεν προσφέρετε την ευκαιρία αυτή σε όλους τους δεκαοκτάχρονους;

Στόχος είναι να δοθεί σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο αριθμό νέων η ευκαιρία να επωφεληθούν από το DiscoverEU. Ωστόσο, με τον διαθέσιμο προϋπολογισμό των 16 εκατ. ευρώ, δεν είναι δυνατό να προσφερθούν ταξιδιωτικές κάρτες σε όλους τους νέους ηλικίας 18 ετών στην Ευρώπη.

Μετά το τεράστιο ενδιαφέρον που εκδηλώθηκε μέχρι σήμερα και τα θετικά σχόλια που διατύπωσε η συντριπτική πλειονότητα των νέων που συμμετείχαν, η Επιτροπή επιθυμεί να αναπτύξει την πρωτοβουλία DiscoverEU, ανοίγοντάς την περισσότερο σε μειονεκτούσες ομάδες και δίνοντας περισσότερη έμφαση στη μαθησιακή της διάσταση σύμφωνα με τους γενικούς στόχους του μελλοντικού προγράμματος Erasmus. 

Υπάρχει ποσόστωση ανά χώρα;

Έχει καθοριστεί ποσόστωση των ταξιδιωτικών καρτών για κάθε κράτος μέλος με βάση το ποσοστό του πληθυσμού του επί του συνολικού πληθυσμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε περίπτωση που σε κάποια χώρα οι αιτούντες είναι λιγότεροι από την καθορισμένη ποσόστωση, οι υπόλοιπες ταξιδιωτικές κάρτες θα κατανεμηθούν μεταξύ των χωρών στις οποίες υπάρχουν περισσότεροι αιτούντες από τις ποσοστώσεις τους.

Γιατί η πρωτοβουλία προσφέρεται μόνο σε νέους και νέες ηλικίας 18 ετών;

Το DiscoverEU είναι μια πρωτοβουλία την οποία είχε αρχικά ζητήσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με στόχο να προσφέρει ευκαιρίες για ταξίδια και μετακινήσεις σε νέους που συμπληρώνουν τα 18. Το πρόγραμμα απευθύνεται ειδικά στους δεκαοκτάχρονους επειδή η ηλικία αυτή σηματοδοτεί ένα σημαντικό βήμα προς την ενηλικίωση που θα πρέπει να συνοδεύεται από καλύτερη κατανόηση της Ευρώπης σε όλη την ποικιλομορφία της

Για πόσες ημέρες δικαιούνται να ταξιδέψουν οι συμμετέχοντες;

Οι νέοι μπορούν να ταξιδέψουν για τουλάχιστον 1 ημέρα και έως 1 μήνα. Θα πρέπει να επισκεφθούν τουλάχιστον ένα κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης διαφορετικό από τη χώρα διαμονής τους. Σ' αυτόν τον γύρο, τα ταξίδια πρέπει να ξεκινήσουν μεταξύ της 1ης Απριλίου 2020 (πρώτη ημερομηνία αναχώρησης) και της 31ης Οκτωβρίου 2020 (τελευταία ημερομηνία επιστροφής).

Ποια μέσα μεταφοράς μπορούν να χρησιμοποιηθούν;

Κατά γενικό κανόνα, οι συμμετέχοντες θα ταξιδεύουν σιδηροδρομικώς. Ωστόσο, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ευρύτερη δυνατή πρόσβαση —για παράδειγμα των νέων με ειδικές ανάγκες ή εκείνων που ζουν σε νησιά ή απομακρυσμένες περιοχές— είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν εναλλακτικοί τρόποι μεταφοράς, όπως αεροπλάνα, λεωφορεία ή πορθμεία, όταν υπάρχει ανάγκη και εφόσον ληφθούν υπόψη παράγοντες που συνδέονται με το περιβάλλον, τον χρόνο και την απόσταση. Τα ταξίδια θα γίνονται στη δεύτερη θέση.

Μπορεί ένας συμμετέχων να ταξιδέψει μόνος ή με ομάδα φίλων;

Οι συμμετέχοντες μπορούν να ταξιδεύουν είτε ατομικά είτε σε ομάδα 5 ατόμων το πολύ. Στην περίπτωση ομαδικού ταξιδιού, πρέπει να οριστεί ένας επικεφαλής της ομάδας. Ο επικεφαλής της ομάδας θα συμπληρώσει το έντυπο της αίτησης και θα απαντήσει στο κουίζ και στη συμπληρωματική ερώτηση. Θα λάβει έναν κωδικό στο ηλεκτρονικό μήνυμα επιβεβαίωσης κατά την υποβολή της αίτησης και θα πρέπει να κοινοποιήσει τον κωδικό στα μέλη της ομάδας για να μπορέσουν να εγγραφούν. Με τον κωδικό που θα δώσει ο επικεφαλής της ομάδας, τα υπόλοιπα μέλη της θα μπορούν να εγγραφούν ηλεκτρονικά και να συμπληρώσουν τα προσωπικά τους δεδομένα.

Εάν μια ομαδική αίτηση είναι επιτυχής, θα μπορούν να συμμετέχουν όλα τα μέλη της ομάδας;

Ναι, μια ομαδική αίτηση αξιολογείται ως μία αίτηση.

Πώς επιλέγονται οι νέοι που θα συμμετάσχουν στην πρωτοβουλία;

Η επιλογή των αιτούντων πραγματοποιείται μέσω ενός ηλεκτρονικού εργαλείου υποβολής αιτήσεων που είναι διαθέσιμο στην Ευρωπαϊκή Δικτυακή Πύλη της Νεολαίας. Οι αιτούντες πρέπει πρώτα να περάσουν επιτυχώς τον έλεγχο των κριτηρίων επιλεξιμότητας. Στη συνέχεια, όλοι οι αιτούντες πρέπει να συμπληρώσουν ένα κουίζ. Πρέπει να απαντήσουν σε 5 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής που αφορούν γενικές γνώσεις για την Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που απευθύνονται στους νέους. Τέλος, μια επιπλέον ερώτηση θα ζητήσει από τους αιτούντες να κάνουν μια εκτίμηση. Όσο πιο κοντά θα είναι η εκτίμηση στη σωστή απάντηση, τόσο περισσότερους βαθμούς θα λάβουν οι αιτούντες. Οι σωστές απαντήσεις στο κουίζ και σ' αυτή την τελική ερώτηση θα επιτρέψουν στην Επιτροπή να επιλέξει και να κατατάξει τους αιτούντες.

Τι ισχύει για τους νέους με μειωμένη κινητικότητα και/ή ειδικές ανάγκες;

Οι νέοι με ειδικές ανάγκες (όπως μειωμένη κινητικότητα ή προβλήματα όρασης) μπορεί να δικαιούνται κατάλληλη πρόσθετη υποστήριξη. Οι δαπάνες αυτές θα αξιολογούνται κατά περίπτωση ανάλογα με τις ανάγκες τους και βάσει των κατάλληλων δικαιολογητικών, όπως προβλέπει η νομοθεσία του κράτους μέλους κατοικίας τους. Απ' αυτή την άποψη, ενδέχεται να καλύπτονται οι δαπάνες για ειδική βοήθεια (π.χ. συνοδός ή σκύλος για συμμετέχοντες με προβλήματα όρασης). Γενικά η Επιτροπή ενθαρρύνει ένθερμα τους νέους με ειδικές ανάγκες να υποβάλουν αίτηση.

Οι συμμετέχοντες που θα επιλεγούν θα πρέπει να κάνουν οι ίδιοι τις κρατήσεις για τις ταξιδιωτικές τους κάρτες;

Όχι. Οι συμμετέχοντες που θα επιλεγούν δεν πρέπει να κάνουν τις κρατήσεις για τις ταξιδιωτικές τους κάρτες, δεδομένου ότι τα χρήματα για εισιτήρια που αγοράζονται χωριστά δεν επιστρέφονται. Οι κρατήσεις, οι αγορές και η παράδοση των ταξιδιωτικών καρτών στους συμμετέχοντες που θα επιλεγούν θα πραγματοποιούνται αποκλειστικά από τον εξωτερικό ανάδοχο που έχει ορίσει η Επιτροπή.

Μπορούν συγγενείς ή φίλοι άνω των 18 ετών να ταξιδέψουν μαζί με τον συμμετέχοντα;

Ναι, με δικά τους έξοδα. Θα πρέπει να κάνουν μόνοι τους κράτηση και να πληρώσουν οι ίδιοι τα σχετικά έξοδα του ταξιδιού.

Μεταβιβάζεται η ταξιδιωτική κάρτα σε άλλο άτομο;

Όχι. Κάθε ταξιδιωτική κάρτα είναι ονομαστική και δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να μεταβιβαστεί σε άλλο άτομο. Το ονοματεπώνυμο που αναγράφεται στην ταξιδιωτική κάρτα δεν μπορεί να αλλάξει.

Τι γίνεται σε περίπτωση που οι συμμετέχοντες χρειαστεί να ακυρώσουν ή να τροποποιήσουν το ταξίδι τους;

Τυχόν έξοδα ακύρωσης ή τροποποίησης του ταξιδιού θα πρέπει να καλυφθούν από τους συμμετέχοντες. Δεν υπάρχει πρόσθετο κονδύλιο για την κάλυψη των δαπανών αυτού του είδους, ανεξάρτητα από την αιτία.

Περιλαμβάνονται κάποια από τα παρακάτω έξοδα: έξοδα ταξιδιωτικής ασφάλισης, καταλύματος και διατροφής, ή άλλα έξοδα που σχετίζονται με το ταξίδι;

Όχι. Η πρωτοβουλία δεν καλύπτει καμία ταξιδιωτική ασφάλιση. Η ασφαλιστική κάλυψη αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του συμμετέχοντος. Επιπλέον, τα έξοδα καταλύματος και διατροφής, κάθε επιπλέον κόστος ταξιδιού που πρέπει να καταβληθεί κατά τη διάρκεια του ταξιδιού ή άλλα έξοδα που σχετίζονται με το ταξίδι καλύπτονται από τους συμμετέχοντες.

Οι συμμετέχοντες οφείλουν να φροντίσουν οι ίδιοι για την κατάλληλη ταξιδιωτική και υγειονομική ασφάλιση για όλη τη διάρκεια του ταξιδιού τους. Η βασική υγειονομική ασφάλιση συνήθως παρέχεται από τον εθνικό ασφαλιστικό φορέα κάθε συμμετέχοντος κατά τη διαμονή σε άλλη χώρα της ΕΕ, μέσω της Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθένειας. Ωστόσο, η Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας ή άλλη ιδιωτική ασφάλεια ενδεχομένως να μην καλύπτει όλες τις πιθανές περιπτώσεις, κυρίως τον επαναπατρισμό ή συγκεκριμένες ιατρικές επεμβάσεις. Σε τέτοιες περιπτώσεις, συνιστάται η σύναψη συμπληρωματικής ιδιωτικής ασφάλισης.

Θα βοηθά η Επιτροπή τους συμμετέχοντες να κάνουν κράτηση καταλύματος;

Όχι. Η κράτηση καταλύματος είναι αποκλειστική ευθύνη του συμμετέχοντος.

Πώς μπορούν οι συμμετέχοντες να προετοιμάσουν τα ταξίδια τους;

Η Ευρωπαϊκή Δικτυακή Πύλη της Νεολαίας περιέχει μια σελίδα με πρακτικές πληροφορίες σχετικά με τα ταξίδια στην Ευρώπη, στην οποία οι συμμετέχοντες μπορούν να βρουν χρήσιμες συμβουλές. Οι συμμετέχοντες πρέπει να έχουν μαζί τους, κατά τη διάρκεια του ταξιδιού τους, το έγκυρο ταξιδιωτικό έγγραφο/κάρτα τους. Οτιδήποτε έχει σχέση με τέτοια έγγραφα (π.χ. εγκυρότητα) αποτελεί ευθύνη του συμμετέχοντος. Οι νέοι θα πρέπει επίσης να διαθέτουν έγκυρο διαβατήριο ή δελτίο ταυτότητας όταν ταξιδεύουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οτιδήποτε έχει σχέση με τέτοια έγγραφα (π.χ. εγκυρότητα) αποτελεί ευθύνη του συμμετέχοντος.

Τι αναμένεται από τους συμμετέχοντες που θα επιλεγούν;

Η Επιτροπή θα επιθυμούσε να ακούσει τη γνώμη των νέων που ταξίδεψαν μέσω αυτής της πρωτοβουλίας και θα τους ενθαρρύνει να μοιραστούν τις εμπειρίες τους. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο οι συμμετέχοντες, από τη στιγμή που θα επιλεγούν, θα καταστούν πρεσβευτές της πρωτοβουλίας. Θα ενθαρρυνθούν να αναφέρουν τις ταξιδιωτικές εμπειρίες τους, για παράδειγμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης όπως το Instagram, το Facebook και το Twitter, ή να κάνουν μια παρουσίαση στο σχολείο τους ή στην τοπική κοινωνία. Οι συμμετέχοντες είναι ευπρόσδεκτοι να συμμετάσχουν στην ομάδα του Facebook που έχει δημιουργηθεί για την πρωτοβουλία αυτή.

Πώς σχολίασαν οι συμμετέχοντες τον προηγούμενο γύρο της διοργάνωσης;

Τα σχόλια των συμμετεχόντων υπήρξαν πολύ θετικά. Για πολλούς ήταν η πρώτη φορά που ταξίδεψαν χωρίς γονείς ή άλλους ενήλικους και οι περισσότεροι ανέφεραν ότι έγιναν πιο ανεξάρτητοι. Επίσης, δήλωσαν ότι η συμμετοχή τους στο DiscoverEU τούς έκανε να κατανοήσουν καλύτερα άλλους πολιτισμούς και την ευρωπαϊκή ιστορία. Ακόμα, πιστεύουν ότι βελτίωσαν τις γνώσεις ξένων γλωσσών. Περίπου τα δύο τρίτα των συμμετεχόντων είπαν ότι δεν θα ήταν σε θέση να αγοράσουν ταξιδιωτική κάρτα χωρίς το DiscoverEU.

Πού μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να βρουν περισσότερες πληροφορίες για τους κανόνες του διαγωνισμού;

Οι κανόνες του διαγωνισμού βρίσκονται δημοσιευμένοι στην Ευρωπαϊκή Δικτυακή Πύλη της Νεολαίας.

Για περισσότερες πληροφορίες

Δελτίο Τύπου

Ευρωπαϊκή Δικτυακή Πύλη της Νεολαίας

Press Release in English