ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Ενίσχυση της ανώτατης διοίκησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής & αναδιοργάνωση του ιδιαίτερου γραφείου του Προέδρου Γιούνκερ

/greece/file/europaikisimaiajpg_eleuropaiki_simaia.jpg

Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης: Συμφωνία των Υπουργών Νεολαίας
©

Διορισμός νέου Γενικού Γραμματέα

21/02/2018

Μετά τη συνταξιοδότηση του κ. Alexander Italianer, νέος Γενικός Γραμματέας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναλαμβάνει από 1η Μαρτίου 2018 ο κ. Martin Selmayr.

Επικεφαλής του ιδιαίτερου γραφείου του Προέδρου αναλαμβάνει, την ίδια ημέρα η κ. Clara Martinez Alberola ενώ Αναπληρωτής Επικεφαλής ο κ. Richard Szostak.

Επίσης διορίζονται πέντε νέοι Γενικοί Διευθυντές και πέντε Αναπληρωτές Γενικοί Διευθυντές.

Διαβάστε περισσότερες λεπτομέρειες (στα αγγλικά) εδώ: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-1004_en.htm και εδώ: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-1005_en.htm.