ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Μια Ευρώπη που προστατεύει: Η ΕΕ εντείνει τη δράση της κατά της παραπληροφόρησης

/greece/file/actionplanagainstdisinformationjpg_elAction_Plan_against_disinformation.jpg

Action_Plan_against_disinformation
Action_Plan_against_disinformation

Για να προστατεύσει τα δημοκρατικά της συστήματα και τις δημόσιες συζητήσεις και ενόψει των ευρωπαϊκών εκλογών του 2019, καθώς και ορισμένων εθνικών και τοπικών εκλογών που θα διεξαχθούν στα κράτη μέλη έως το 2020, η Ευρωπαϊκή Ένωση παρουσιάζει σήμερα σχέδιο δράσης για την επιτάχυνση των προσπαθειών με σκοπό την αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης στην Ευρώπη και πέραν αυτής.

05/12/2018

Κατόπιν απολογισμού της προόδου που έχει επιτευχθεί μέχρι σήμερα και σε συνέχεια του αιτήματος των Ευρωπαίων ηγετών τον Ιούνιο του 2018 για την προστασία των δημοκρατικών συστημάτων της Ένωσης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Ύπατη Εκπρόσωπος καθορίζουν συγκεκριμένα μέτρα για την αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης, τα οποία περιλαμβάνουν τη δημιουργία συστήματος ταχείας ειδοποίησης και την παρακολούθηση της εφαρμογής του κώδικα δεοντολογίας που υπογράφηκε από τις διαδικτυακές πλατφόρμες.

Το σχέδιο δράσης προβλέπει επίσης αύξηση των πόρων που διατίθενται γι’ αυτόν τον σκοπό. Το σχέδιο δράσης επικεντρώνεται σε τέσσερις τομείς καθοριστικής σημασίας για την αποτελεσματική ανάπτυξη των ικανοτήτων της ΕΕ και την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών και της ΕΕ: βελτίωση του εντοπισμού· συντονισμένη αντίδραση· διαδικτυακές πλατφόρμες και φορείς· ευαισθητοποίηση και ενδυνάμωση των πολιτών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Ύπατη Εκπρόσωπος θα αναπτύξουν και θα εφαρμόσουν τα προβλεπόμενα στο σχέδιο δράσης μέτρα, σε στενή συνεργασία με τα κράτη μέλη και με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Πλήρες δελτίο Τύπου, ερωταπαντήσεις και ενημερωτικό δελτίο είναι διαθέσιμα.