ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Ευκαιρίες απασχόλησης στην Γενική Διεύθυνση Θαλάσσιας Πολιτικής και Αλιείας (DG MARE)

/greece/file/eucareerslogojpg_eleu_careers_logo.jpg

eu_careers_logo
copyright

Η Γενική Διεύθυνση Θαλάσσιας Πολιτικής και Αλιείας διοργανώνει διαδικασία επιλογής προσωπικού.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα: https://ec.europa.eu/newsroom/mare/item-detail.cfm?item_id=637532

14/11/2018