ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Μετανάστευση: Η Επιτροπή χορηγεί 9 εκατ. ευρώ στην Ιταλία για στήριξη της υγειονομικής περίθαλψης των αιτούντων άσυλο και των προσφύγων

/greece/file/migrationeumappng_elmigration_eu_map.png

#Μετανάστευση
#Μετανάστευση

Χθες, η Επιτροπή χορήγησε 9 εκατ. ευρώ σε βοήθεια έκτακτης ανάγκης στην Ιταλία για να συμβάλει στη βελτίωση της πρόσβασης στην υγειονομική περίθαλψη των αιτούντων άσυλο και των δικαιούχων διεθνούς προστασίας στις εγκαταστάσεις υποδοχής.

22/08/2018

Από τη χρηματοδοτική βοήθεια θα επωφεληθούν περισσότερα από 42 000 άτομα στις περιφέρειες Εμίλια-Ρομάνια, Λάτσιο, Λιγουρία, Τοσκάνη και Σικελία. Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στις ανάγκες των ευάλωτων ατόμων, συμπεριλαμβανομένων των γυναικών και των παιδιών. Ο κ. Δημήτρης Αβραμόπουλος, Επίτροπος αρμόδιος για τη μετανάστευση, τις εσωτερικές υποθέσεις και την ιθαγένεια, δήλωσε: «Η Ιταλία έχει υποστεί ιδιαίτερη πίεση κατά τα τελευταία έτη και η Επιτροπή δεν θα χαλαρώσει τη στήριξη των ιταλικών προσπαθειών όσον αφορά τη διαχείριση της μετανάστευσης και την παροχή καταλύματος σε όσους έχουν ανάγκη προστασίας. Η χρηματοδότηση θα βοηθήσει να αντιμετωπιστούν βασικές ανάγκες υγειονομικής περίθαλψης, εξασφαλίζοντας επαρκή πρόσβαση σε ιατρικές υπηρεσίες, όποτε χρειάζεται. Η Επιτροπή θα συνεχίσει να στηρίζει όλα τα κράτη μέλη που δέχονται πιέσεις, ενώ θα εξακολουθήσει να καταβάλλει προσπάθειες για μακροπρόθεσμες και βιώσιμες ευρωπαϊκές λύσεις». Με την εν λόγω χρηματοδότηση, η Επιτροπή έχει κινητοποιήσει πάνω από 200 εκατ. ευρώ ως βοήθεια έκτακτης ανάγκης ώστε να στηρίξει τη διαχείριση της μετανάστευσης στην Ιταλία. Η χρηματοδότηση έκτακτης ανάγκης έρχεται να προστεθεί στα 653,7 εκατ. ευρώ που έχουν διατεθεί στην Ιταλία στο πλαίσιο του εθνικού προγράμματος 2014-2020 του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (ΤΑΜΕ) και του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας (ΤΕΑ).