ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Μετανάστευση: Μείωση κατά 15 % των αιτήσεων ασύλου που υποβλήθηκαν το πρώτο εξάμηνο του 2018

/greece/file/migrationeumappng_elmigration_eu_map.png

#Μετανάστευση
#Μετανάστευση

Τα νέα στοιχεία που δημοσιεύει σήμερα η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο (EASO) παρουσιάζουν ελαφρά μείωση του αριθμού των αιτήσεων ασύλου οι οποίες υποβλήθηκαν στην ΕΕ το 2018. Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2018, υποβλήθηκαν περίπου 301 390 αιτήσεις στα κράτη μέλη της ΕΕ, στη Νορβηγία και στην Ελβετία, δηλ. κατά 15 % λιγότερες σε σύγκριση με το πρώτο εξάμηνο του 2017.

06/08/2018

Τον Ιούνιο, υποβλήθηκαν 1 600 λιγότερες αιτήσεις σε σύγκριση με τα στοιχεία του Μαΐου. Τα σημερινά στοιχεία δείχνουν ότι οι συνολικές τάσεις παραμένουν σταθερές και παρατηρείται συνεχής μείωση του αριθμού των αιτήσεων ασύλου που υποβάλλονται στην ΕΕ, μετά την πτώση κατά 43 % το 2017. Περισσότερες πληροφορίες περιλαμβάνονται στο δελτίο Τύπου στο διαδίκτυο.

To ενημερωτικό δελτίο στον ιστότοπο της ΕΕ (Press Release in English)