ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Πολιτική Συνοχής: περισσότερη ευελιξία, λιγότερη γραφειοκρατία και ευκολότερες συνέργειες με το Σχέδιο Γιούνκερ

/greece/file/cohesion30png_elcohesion30.png

Πολιτική Συνοχής
Πολιτική Συνοχής

Η Επιτροπή εκφράζει την ικανοποίησή της για τη χθεσινή ψηφοφορία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την πρότασή της που αφορά την αναθεώρηση των κανόνων των ευρωπαϊκών κονδυλίων για την περίοδο 2014-2020, η οποία αποσκοπεί στη μείωση κατά το ήμισυ του ισχύοντος εγχειριδίου, καθιστώντας παράλληλα τους εν λόγω κανόνες σαφέστερους και απλούστερους στην εφαρμογή, σε όλα τα επίπεδα. 

06/07/2018

Η Επίτροπος Περιφερειακής Πολιτικής, κ. Κορίνα Κρέτσου, δήλωσε: «Η απλούστευση αντιπροσωπεύει ένα από τα μεγαλύτερα έργα του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού 2021-2027, αλλά η Επιτροπή Γιούνκερ έχει ήδη αρχίσει να εργάζεται επ’ αυτού κατά την τρέχουσα περίοδο, με στόχο να απλουστεύσει τη ζωή των τοπικών αρχών και των δικαιούχων των εν λόγω κονδυλίων, ιδίως των ΜΜΕ.» Ιδού τι θα αλλάξει όταν οι αναθεωρημένοι κανόνες τεθούν σε ισχύ στο τέλος Ιουλίου: 1. περισσότερες δυνατότητες για συνδυασμούς ανάμεσα στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ), τον πυρήνα του σχεδίου Γιούνκερ, και στα ταμεία της πολιτικής συνοχής: δεν θα απαιτείται πλέον εθνική συγχρηματοδότηση, όταν αυτά τα τελευταία επενδυθούν σε έργο του ΕΤΣΕ, ενώ θα υπάρχει δυνατότητα κάλυψης του πρώτου τμήματος κινδύνου· 2. λιγότερη γραφειοκρατία για τους δικαιούχους των κονδυλίων: θα είναι σε θέση να λαμβάνουν ευκολότερα επιστροφή του κόστους τους από την ΕΕ. Οι δικαιούχοι και οι διαχειριστικές αρχές θα δύνανται να εστιάζουν στα αποτελέσματα και όχι στη συλλογή και στον έλεγχο των οικονομικών εγγράφων. Η αρχή του «ενιαίου ελέγχου» επεκτείνεται και η Επιτροπή θα μπορεί να βασίζεται περισσότερο σε αξιολογήσεις από τους διεθνείς εταίρους της και από τα κράτη μέλη. Τέλος, οι αναθεωρημένοι κανόνες δίνουν στα κράτη μέλη τη δυνατότητα να χρηματοδοτούν ευκολότερα έργα που αποσκοπούν στην ένταξη των μεταναστών με τους προϋπολογισμούς τους σχετικά με τη συνοχή για την περίοδο 2014-2020.