ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Παρουσίαση της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής της ΕΕ μετά το 2020

/greece/file/futureofcapjpg_elfuture_of_cap.jpg

Future of Cap
Future of Cap

Παρουσίαση της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής μετά το 2020 #EUBudget #FutureofCAP

07/06/2018

Η Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα  πραγματοποίησε στις 7/6/2018  ενημερωτική συνάντηση με θέμα τις νέες νομοθετικές προτάσεις για τη μεταρρύθμιση της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) για την περίοδο 2021-2027 με ομιλητή τον  κύριο Τάσο Χανιώτη, Διευθυντή στη Γενική Διεύθυνση Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης (DG AGRI).
Η νέα ΚΑΠ στοχεύει στην προώθηση ενός ανθεκτικού γεωργικού τομέα, την στήριξη του περιβάλλοντος και του κλίματος και στην ενίσχυση του κοινωνικού ιστού της υπαίθρου.  
Ακολούθησε συζήτηση που  επικεντρώθηκε στο νέο εθνικό στρατηγικό πλαίσιο, στην ευελιξία που θα παρέχει η νέα ΚΑΠ στα κράτη μέλη, στη καλή επίδοση της Ελλάδας αλλά και στη χρήση της έρευνας και της τεχνολογίας στη γεωργία.

Μπορείτε να δείτε την παρουσίαση εδώ:

/greece/file/180601futureofcaphaniotis_el180601_futureofcap_haniotis

Περισσότερες πληροφορίες για την Γενική Διεύθυνση Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης

Δελτίο Τύπου -  Προϋπολογισμός της ΕΕ: η Κοινή Γεωργική Πολιτικής μετά το 2020

Ο Τάσος Χανιώτης στο Linkedin