ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

«Ο νέος προϋπολογισμός θα μας επιτρέψει να κάνουμε τις πολιτικές που θέλουμε», Με το πρώτο στην Ευρώπη και τον Κόσμο, 6.5.2018

/greece/file/markopouliotis03jpg-0_elmarkopouliotis_03.jpg

κ. Γεώργιος Μαρκοπουλιώτης
Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα, κ. Γεώργιος Μαρκοπουλιώτης

Με αφορμή την πρόσφατη δημοσίευση της πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο που θα καλύπτει την περίοδο 2021 - 2027, η εκπομπή «Με το πρώτο στην Ευρώπη και τον Κόσμο» της ΕΡΑ1 επικεντρώθηκε στο ύψος του νέου προϋπολογισμού, στις στοχεύσεις του καθώς και στις πηγές χρηματοδότησης.

10/05/2018

Ο κύριος Μαρκοπουλιώτης, Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα, αναφέρθηκε στους τομείς που παρουσιάζουν μειώσεις, όπως η πολιτική της συνοχής και η γεωργία, και στους τομείς που παρουσιάζουν αυξήσεις, όπως η έρευνα, η καινοτομία και η διαχείριση των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ, της μετανάστευσης και του ασύλου.  Ακόμη, υπό το φως της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ και του χρηματοδοτικού κενού που αυτή επιφέρει  παρουσιάστηκαν οι τρόποι χρηματοδότησης του μακροπρόθεσμου προϋπολογισμού μέσω ενός συνδυασμού νέων κονδυλίων, ανακατανομών και εξοικονομήσεων.

Τέλος, έγινε αναφορά και στην πρόταση της Επιτροπής για ενισχυμένο δεσμό μεταξύ της χρηματοδότησης της ΕΕ και του κράτους δικαίου, ο σεβασμός του οποίου αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση και την αποτελεσματική χρηματοδότηση της ΕΕ.

Ακούστε την εκπομπή εδώ.