ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Ο κ. Γεώργιος Μαρκοπουλιώτης αναλαμβάνει σήμερα, 1η Φεβρουαρίου 2018, καθήκοντα επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα

/greece/file/markopouliotis03jpg_elmarkopouliotis_03.jpg

Ο κ. Γεώργιος Μαρκοπουλιώτης αναλαμβάνει σήμερα, 1η Φεβρουαρίου 2018, καθήκοντα επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
©

Ο κ. Μαρκοπουλιώτης θα φέρει στο νέο του ρόλο την άριστη γνώση των θεσμικών οργάνων της ΕΕ την οποία έχει αποκτήσει στα τριάντα έτη σταδιοδρομίας του στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καθώς και ένα ευρύ δίκτυο επαφών με φορείς στην Ελλάδα.

01/02/2018

Αφότου προσλήφθηκε στην Επιτροπή το 1987, ο κ. Μαρκοπουλιώτης υπηρέτησε σε σειρά συμβουλευτικών και διοικητικών θέσεων σε ευρύ φάσμα τομέων, όπως η περιφερειακή πολιτική, οι θαλάσσιες υποθέσεις, η απασχόληση, η αλιεία και η επικοινωνία. Επίσης, υπηρέτησε στα ιδιαίτερα γραφεία των Eπιτρόπων Bruce Millan και Monika Wulf-Mathies, αρμόδιων για τις περιφερειακές πολιτικές και το ταμείο συνοχής στις Επιτροπές Delors II και Santer, αντιστοίχως. Κατά το διάστημα 2001-2006 διετέλεσε επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα, ενώ το 2006, αφού επέστρεψε στις Βρυξέλλες, διορίστηκε προϊστάμενος της μονάδας της Γενικής Διεύθυνσης Επικοινωνίας που είναι επιφορτισμένη με τον συντονισμό των Aντιπροσωπειών στα κράτη μέλη. Από τον Φεβρουάριο του 2010 έως τον Δεκέμβριο του 2011 ο κ. Μαρκοπουλιώτης εργάστηκε ως επικεφαλής του ιδιαίτερου γραφείου της Επιτρόπου κ. Μαρίας Δαμανάκη, η οποία ήταν αρμόδια για τις θαλάσσιες υποθέσεις και την αλιεία, ενώ από τον Μάρτιο του 2012 υπηρέτησε ως επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Επιτροπής στην Κύπρο.

Ιστορικό

Η Επιτροπή διατηρεί αντιπροσωπείες και στα 28 κράτη μέλη της ΕΕ, καθώς και περιφερειακά γραφεία στη Βαρκελώνη, το Μπέλφαστ, τη Βόννη, το Κάρντιφ, το Εδιμβούργο, τη Μασσαλία, το Μιλάνο, το Μόναχο και το Βρότσλαβ. Οι αντιπροσωπείες αποτελούν τα μάτια, τα αυτιά και τη φωνή της Επιτροπής επί τόπου σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ. Συνεργάζονται με τις εθνικές αρχές και τους ενδιαφερόμενους φορείς και πληροφορούν τα μέσα ενημέρωσης και το κοινό για τις πολιτικές της ΕΕ. Οι αντιπροσωπείες υποβάλλουν εκθέσεις στις κεντρικές υπηρεσίες της Επιτροπής σχετικά με τις σημαντικές εξελίξεις στα κράτη μέλη. Από την έναρξη της θητείας της Επιτροπής Juncker, οι επικεφαλής των αντιπροσωπειών διορίζονται από τον πρόεδρο και αποτελούν πολιτικούς εκπροσώπους του στο κράτος μέλος στο οποίο υπηρετούν.

 

Περισσότερες πληροφορίες:

https://ec.europa.eu/greece/home_el

 

 

 

PRESS RELEASE

 

Athens, February 1, 2018

 

 

Mr. Georgios Markopouliotis is, as of today, February 1st 2018, the new Head of the Representation of the European Commission in Greece

 

Mr Markopouliotis will bring to his new role in-depth knowledge of the EU institutions gained over his thirty years at the European Commission, as well as a wide network of contacts with stakeholders in Greece. Having joined the Commission in 1987, Mr Markopouliotis has served in a number of advisory and managerial posts in a varied range of areas such as Regional Policy, Maritime Affairs, Employment, Fisheries and Communication. He also served in the private offices of Commissioners Bruce Millan and Monika Wulf-Mathies, who were responsible for Regional Policies and the Cohesion Fund under the Delors II and Santer Commissions respectively. During 2001 and 2006, he was Head of the European Commission's Representation in Greece and in 2006, upon returning to Brussels, he headed a unit in Directorate General Communication in charge of the coordination of the Representations in the Member States. From February 2010 to December 2011, Mr Markopouliotis was the Head of Cabinet of Commissioner Maria Damanaki, responsible for Maritime Affairs and Fisheries and since March 2012 he was the Head of the Commission's Representation in Cyprus.

 

Background

 

The Commission has Representations in all 28 EU Member States as well as Regional Offices in Barcelona, Belfast, Bonn, Cardiff, Edinburgh, Marseille, Milan, Munich and Wroclaw. The Representations are the Commission's eyes, ears and voice on the ground in all EU Member States. They interact with national authorities and stakeholders and inform the media and the public about EU policies. The Representations report to the Commission's headquarters on significant developments in the Member States. Since the beginning of the Juncker Commission, Heads of Representations are appointed by the President and are his political representatives in the Member State to which they are posted.

 

 

More information:

 

https://ec.europa.eu/greece/home_el