ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Μία ελληνική συμμετοχή στα έργα για μείωση του χάσματος Έρευνας και Καινοτομίας

/greece/file/1jpg-2_el1.jpg

Στις 22 Μαρτίου, ανακοινώθηκαν τα 30 νέα έργα Σταδίου Συνεργασίας 1 που επιλέχθηκαν ώστε να μειωθεί το χάσμα Έρευνας και Καινοτομίας σε ολόκληρη την Ευρώπη.

 
29/03/2017

Όσον αφορά την Ελλάδα, μεταξύ των επιλεγμένων εταίρων είναι το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών.

Κάθε έργο Σταδίου Συνεργασίας 1 θα λάβει έως και 400.000 ευρώ για να αποδείξει τις δυνατότητες του μελλοντικού Κέντρου Αριστείας σε χώρα την οποία αφορά η διεύρυνση της συμμετοχής, με την ανάπτυξη ενός υγιούς σχεδίου δράσης.

Ο δεύτερος γύρος των έργων Συνεργασίας που επιλέχθηκαν για χρηματοδότηση από το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» περιλαμβάνει συμπράξεις ερευνητικών ιδρυμάτων, οργανισμών, πανεπιστημίων και εθνικών ή περιφερειακών αρχών σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Επί 12 μήνες τα εν λόγω 30 έργα θα μπορούν να συγκεντρώνουν τις γνώσεις τους και να ανταλλάσσουν εμπειρογνωσία, πράγμα που θα ενισχύσει την ανταγωνιστική θέση των εμπλεκόμενων ιδρυμάτων και θα καλλιεργήσει την επιστημονική αριστεία στις ευρωπαϊκές χώρες.

 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα επιλεγέντα έργα:

Κατάλογος νικητών των έργων Σταδίου Συνεργασίας 1 2017.pdf

Εξάπλωση της αριστείας και διεύρυνση της συμμετοχής στο πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020»

 

Το Δελτίο Τύπου στον ιστότοπο της ΕΕ