ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Δημοσίευση ενημερωτικής έκθεσης για το Πρόγραμμα Στήριξης της Ελλάδας από τον ΕΜΣ

13/11/2017

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και Χρηματοδοτικών Υποθέσεων) δημοσίευσε σήμερα Ενημερωτική Έκθεση με τίτλο "Το Πρόγραμμα Στήριξης της Σταθερότητας για την Ελλάδα του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ΕΜΣ) – Πρώτη και Δεύτερη Αξιολόγηση".

 

Η έκθεση περιλαμβάνει την περιγραφή του σχεδιασμού του προγράμματος του ΕΜΣ για την Ελλάδα, το οποίο και υπογράφηκε τον Αύγουστο του 2015, και την εφαρμογή του εν λόγω προγράμματος έως τον Ιούλιο του 2017, δηλ. έως το κλείσιμο της δεύτερης αξιολόγησης.

 

Το πλήρες κείμενο της  έκθεσης είναι διαθέσιμο εδώ (στα αγγλικά).