ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Επενδυτικό Σχέδιο Γιούνκερ για την Ευρώπη: 154 δισ. ευρώ σε νέες επενδύσεις - Πάνω από 1,9 δισ. για την Ελλάδα

/greece/file/investiplan3png_elinvesti_plan_3.png

Σχεδόν δύο χρόνια από την ανακοίνωση της Επιτροπής Γιούνκερ σχετικά με το Επενδυτικό Σχέδιο για την Ευρώπη, οι επενδύσεις που αναμενόταν να τεθούν σε εφαρμογή από το Σχέδιο τώρα ανέρχονται σε 154 δισ. ευρώ, το ήμισυ σχεδόν των αρχικά προβλεφθέντων 315 δισ. ευρώ.

24/11/2016

Οι πράξεις που εγκρίθηκαν στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ) τώρα αντιπροσωπεύουν συνολική χρηματοδότηση ύψους 27,5 δισ. ευρώ και εντοπίζονται σε 27 κράτη μέλη. Τα στοιχεία αυτά ακολουθούν τη συνεδρίαση, αυτή την εβδομάδα, του Διοικητικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ), το οποίο ενέκρινε 17 νέα έργα για χρηματοδότηση από το ΕΤΣΕ, κατά τη σύσταση της ανεξάρτητης Επιτροπής Επενδύσεων του ΕΤΣΕ. Η ΕΤΕπ έχει ήδη εγκρίνει 151 έργα υποδομής για χρηματοδότηση, στο πλαίσιο του ΕΤΣΕ, ύψους 19,8 δισ. ευρώ. Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤΕ) έχει εγκρίνει 234 συμφωνίες χρηματοδότησης, με συνολική χρηματοδότηση, στο πλαίσιο του ΕΤΣΕ, ύψους 7,7 δισ. ευρώ. Περίπου 377 000 ΜΜΕ και επιχειρήσεις μεσαίας κεφαλαιοποίησης αναμένεται να επωφεληθούν.

 

 

Στην Ελλάδα, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων έχει εγκρίνει 9 πράξεις του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων (τόσο για έργα υποδομής όσο και για συμφωνίες χρηματοδότησης ΜΜΕ με ενδιάμεσους φορείς), ύψους 897 εκατ. ευρώ για τη χρηματοδότηση, που αναμένεται να οδηγήσουν σε συνολικές επενδύσεις ανερχόμενες σε 2,36 δισ. ευρώ.

 

Πιο αναλυτικά,

- Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων έχει εγκρίνει 6 έργα περιλαμβανομένων των Creta Farms και Diorama Hellenic Growth Fund στην Ελλάδα. Αυτά τα 6 έργα έχουν λάβει χρηματοδότηση από την ΕΤΕπ ποσού 824 εκατ. ευρώ στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων και αναμένεται να οδηγήσουν σε συνολικές επενδύσεις ύψους 1,9 δισ. ευρώ.

 

- Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων έχει εγκρίνει 3 συμφωνίες χρηματοδότησης ΜΜΕ ποσού 73 εκατ. ευρώ με χρηματοδότηση του ΕΤαΕ στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων και αναμένεται να οδηγήσουν σε συνολικές επενδύσεις ύψους 462 εκατ. ευρώ. Από τις συμφωνίες αυτές αναμένεται να επωφεληθούν περίπου 1.400 ΜΜΕ στην Ελλάδα.

 

 

Ο κατάλογος των έργων του ΕΤΣΕ είναι διαθέσιμος εδώ και πληροφορίες για τα έργα ανά χώρα και ανά τομέα θα είναι σύντομα διαθέσιμες εδώ.

 

Χρήσιμοι σύνδεσμοι:

Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤαΕ / EIF)

Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ / EFSI)

Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ / EIB)

Η ανακοίνωση στον ιστότοπο της ΕΕ