ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

203 εκατ. για ενίσχυση της οικονομίας της γνώσης, της καινοτομίας, των επιχειρήσεων και της ανάπτυξης στην Ελλάδα

/greece/file/greek-repchapeaujpg_elgreek-rep_chapeau.jpg

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) υπέγραψε στις 22/12 τρείς νέες χρηματοδοτικές συμβάσεις, συνολικού ύψους 203 εκατ. ευρώ, για τη ενίσχυση της οικονομίας της γνώσης, της καινοτομίας, των επιχειρήσεων και της ανάπτυξης στην Ελλάδα, στηρίζοντας τις προσπάθειες για την οικονομική ανάκαμψη της χώρας και τη δημιουργία νέων, ποιοτικών θέσεων απασχόλησης.

23/12/2016

Οι χρηματοδοτικές συμβάσεις υπογράφηκαν στην Αθήνα παρουσία του Προέδρου της ΕΤΕπ κ. Werner Hoyer, του Υπουργού Παιδείας της Ελλάδος κ. Κωνσταντίνου Γαβρόγλου και του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας της Ελλάδος κ. Γιώργου Σταθάκη.

Ο Πρόεδρος της ΕΤΕπ κ. Werner Hoyer δήλωσε σχετικά: «Είμαι ευτυχής που βρίσκομαι και πάλι στην Αθήνα σήμερα, για την υπογραφή τριών ακόμη συμβάσεων, οι οποίες έχουν ως επίκεντρο τη στήριξη της καινοτομίας και των επιχειρήσεων και θα προσφέρουν στην Ελλάδα νέες χρηματοδοτήσεις ύψους άνω των 200 εκατ. ευρώ, συμβάλλοντας στην τόνωση της ελληνικής οικονομίας και στην επάνοδό της σε πορείας ανάπτυξης».

 

Δάνειο ύψους 138 εκατ. ευρώ για ελληνικά πανεπιστήμια

Η ΕΤΕπ υπέγραψε χρηματοδοτική σύμβαση ύψους 138 εκατ. ευρώ για ελληνικά πανεπιστήμια, με στόχο τη στήριξη της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα με τη χρηματοδότηση της κατασκευής, της επέκτασης και της ανακαίνισης κτιρίων και εγκαταστάσεων σε 9 πανεπιστημιακά ιδρύματα της χώρας. Η πρωτοβουλία αυτή θα βελτιώσει το περιεχόμενο και την ποιότητα των δραστηριοτήτων διδασκαλίας, μάθησης και έρευνας στα εν λόγω πανεπιστήμια. Οι επενδύσεις θα είναι προς το όφελος των φοιτητών, του προσωπικού, αλλά της ελληνικής κοινωνίας ευρύτερα.

Το δάνειο της ΕΤΕπ έχει στόχο να συμβάλει στην κάλυψη της μεγάλης καθυστέρησης στη συντήρηση των εγκαταστάσεων, η οποία οφείλεται στο χρόνιο έλλειμμα επενδύσεων σε υποδομές για τα ελληνικά πανεπιστήμια, κυρίως λόγω της έλλειψης ρευστότητας στα χρόνια της κρίσης. Η χρηματοδότηση αφορά πανεπιστήμια στην Αθήνα, τα Χανιά, το Ηράκλειο, την Κομοτηνή, τη Μυτιλήνη, την Πάτρα, τη Θεσσαλονίκη και τον Βόλο.

Τα υποέργα που θα χρηματοδοτηθούν από την ΕΤΕπ αφορούν κυρίως την κατασκευή, αλλά και την ολοκλήρωση της κατασκευής, κτιρίων που θα στεγάσουν εκπαιδευτικές δραστηριότητες (αίθουσες διδασκαλίας και αμφιθέατρα), εργαστήρια και γραφεία, για την κάλυψη των αυξανόμενων αναγκών των πανεπιστημίων, την πλήρωση ακαδημαϊκών απαιτήσεων όσον αφορά τις μεθόδους διδασκαλίας και την τεχνολογική πρόοδο, την καλύτερη κατανομή των χώρων φοιτητών και προσωπικού, καθώς και την αντικατάσταση πεπαλαιωμένων εγκαταστάσεων. Επιπλέον, από τα 17 υποέργα που έχουν επιλεγεί, ένα αφορά την κατασκευή μιας φοιτητικής εστίας εντός του πανεπιστημιακού χώρου και ένα άλλο την κατασκευή μιας μονάδας διάθεσης και ανακύκλωσης αποβλήτων.

Το έργο στηρίζει τις δραστηριότητες παραγωγής ανθρώπινου κεφαλαίου και έρευνας των ελληνικών πανεπιστημίων. Η βελτίωση του δυναμικού ανθρώπινου κεφαλαίου, έρευνας και καινοτομίας αποτελεί προτεραιότητα της ελληνικής κυβέρνησης, η οποία συνάδει με τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης που σχετίζονται με τον Ευρωπαϊκό Χώρο Ανώτατης Εκπαίδευσης και το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» και με τη στρατηγική της τράπεζας της ΕΕ υπέρ της καινοτομίας και των δεξιοτήτων. Το έργο θα δημιουργήσει επίσης σημαντικό αριθμό θέσεων απασχόλησης κατά τη φάση υλοποίησής του.

Η Ελλάδα είναι από τις χώρες του ΟΟΣΑ με το υψηλότερο ποσοστό εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Το 2014, 38% των νέων ηλικίας 20-24 ετών ήταν εγγεγραμμένοι σε πανεπιστήμια, πράγμα που δείχνει ότι οι νέοι Έλληνες προσδίδουν αξία στην ανώτατη εκπαίδευση, ως μέσο για την επαγγελματική τους πρόοδο.

Η δανειακή σύμβαση που υπογράφηκε για τα ελληνικά πανεπιστήμια θα συμβάλει στην περαιτέρω ενίσχυση της οικονομίας της γνώσης, καθώς διαδέχεται ένα δάνειο ύψους 180 εκατ. ευρώ που είχε χορηγήσει η ΕΤΕπ στα μέσα Ιουλίου για να συμβάλει στη δημιουργία του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Τεχνολογίας. Με τη βοήθεια της ΕΤΕπ, το Ίδρυμα θα προσφέρει σε ταλαντούχους Έλληνες επιστήμονες, τεχνολόγους και ερευνητές ευκαιρίες για βασική επιστημονική έρευνα, η οποία αποτελεί τη βάση της καινοτομίας.

Πρώτη δόση δανείου της ΕΤΕπ, ύψους 40 εκατ. ευρώ, για το δίκτυο διανομής και έξυπνους μετρητές της ΔΕΗ

Η ΕΤΕπ υπέγραψε με τη ΔΕΗ την πρώτη δόση ενός δανείου ύψους 40 εκατ. ευρώ (από συνολική γραμμή χρηματοδότησης 85 εκατ. ευρώ) για το πρόγραμμα υποσταθμών υψηλής τάσης και έξυπνων μετρητών της επιχείρησης. Με την κατασκευή και την επέκταση 7 υποσταθμών υψηλής τάσης, την τοποθέτηση 40 χλμ. υποθαλάσσιων καλωδίων και την πιλοτική εγκατάσταση έξυπνων μετρητών (με τηλεμέτρηση) σε 170.000 μικρούς καταναλωτές χαμηλής τάσης, το πρόγραμμα της ΔΕΗ θα βελτιώσει την αξιοπιστία της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος και θα επιτρέψει να δοκιμαστεί η χρήση έξυπνων μετρητών για τους καταναλωτές χαμηλής τάσης.

Ο κ. Εμμανουήλ Παναγιωτάκης, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΗ, δήλωσε σχετικά τα εξής: «H χρηματοδότηση αυτή, θα υποστηρίξει το πρόγραμμα κεφαλαιουχικών δαπανών για έργα εκσυγχρονισμού και ενίσχυσης των Δικτύων Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας της ηπειρωτικής και της νησιωτικής Ελλάδας. Η σημερινή ημέρα αποτελεί συνέχεια της άριστης συνεργασίας και της άρρηκτης σχέσης εμπιστοσύνης που έχει οικοδομηθεί από το 1963, δηλαδή για πάνω από 50 χρόνια, ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και την ΔΕΗ. Σήμερα, το συνολικό ποσό των δανείων της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων προς τον Όμιλο ΔΕΗ ανέρχεται σε 2,3 δισ. ευρώ και αντιστοιχεί σε πάνω από 40% του συνολικού δανεισμού. Ειδικότερα η στήριξη της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων προς τη ΔΕΗ τα τελευταία χρόνια, υπό ιδιαίτερα δυσμενείς οικονομικές συνθήκες, είναι πολύτιμη».

Ο κ. Νικόλαος Χατζηαργυρίου, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Διαχειριστή του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. (ΔΕΔΔΗΕ), δήλωσε: «H υπογραφή της σύμβασης, αποτελεί ένα πολύ σημαντικό γεγονός για τον ΔΕΔΔΗΕ, καθώς διασφαλίζει τη χρηματοδότηση κρίσιμων έργων για τον εκσυγχρονισμό και την ενίσχυση του Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας. Στρατηγική επιλογή του ΔΕΔΔΗΕ, είναι η υλοποίηση επενδύσεων στα Έξυπνα Δίκτυα και σε όλες τις καινοτόμες τεχνολογίες που σχετίζονται με αυτά, για να μπορέσει να αναβαθμίσει και να εκσυγχρονίσει την «καρδιά» της ελληνικής ενεργειακής αγοράς».

Χρηματοδότηση ανάπτυξης ύψους 25 εκατ. ευρώ προς την Upstream

Η ΕΤΕπ χορηγεί χρηματοδότηση ανάπτυξης ύψους 25 εκατ. ευρώ στην Upstream, μια από τις πιο καινοτόμες ελληνικές εταιρείες, με τη στήριξη της εγγύησης από τον προϋπολογισμό της ΕΕ στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ), του χρηματοδοτικού εργαλείου του Επενδυτικού Σχεδίου για την Ευρώπη που έχει θεσπιστεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η Upstream είναι κορυφαία πλατφόρμα ηλεκτρονικού εμπορίου μέσω κινητών συσκευών, η οποία προωθεί το εμπόριο αυτό σε ταχέως αναπτυσσόμενες αγορές. Συνεργαζόμενη με εταιρείες κινητής τηλεφωνίας και παρόχους ψηφιακών υπηρεσιών, η Upstream διαχειρίζεται μια πλατφόρμα κινητού ηλεκτρονικού εμπορίου που παρέχει υπηρεσίες εντοπισμού, απόκτησης πελατών, παροχής υπηρεσιών, πληρωμής και διαχείρισης συνδρομών. Τα προϊόντα της καλύπτουν ευρύ φάσμα, από την παροχή πληροφοριών αναψυχής και τη μικροασφάλιση έως τις διαδικτυακές πύλες παιχνιδιών και μετάδοσης βίντεο, τα διαδικτυακά καταστήματα εφαρμογών, τις υπηρεσίες εκμάθησης γλωσσών, καθώς και βραβευμένες λύσεις μάρκετιγκ μέσω κινητών συσκευών.

Η Upstream, της οποίας το 75% του προσωπικού εργάζεται στην Αθήνα, δραστηριοποιείται σε 43 χώρες, συνεργαζόμενη με 54 εταιρείες κινητής τηλεφωνίας, σε τέσσερις ηπείρους. Η πλατφόρμα λογισμικού και υποδομής της Upstream παρέχει σήμερα τη δυνατότητα σε 1,2 δισεκατομμύρια ανθρώπους να λαμβάνουν και να πληρώνουν μέσω των κινητών τους τηλεφώνων τις πιο κατάλληλες και προσιτές γι’ αυτούς ψηφιακές υπηρεσίες.

Η χρηματοδότηση της ΕΤΕπ θα προσφέρει στην Upstream μακροπρόθεσμο και σταθερό κεφάλαιο για την υποστήριξη δραστηριοτήτων έρευνας και ανάπτυξης που θα ωφελήσουν την ελληνική οικονομία, ενώ παράλληλα θα επιτρέψουν στην Upstream να εξακολουθήσει να επηρεάζει θετικά τις αναδυόμενες αγορές.

Ο κ. Μάρκος Βερέμης, Διευθύνων Σύμβουλος και συνιδρυτής της Upstream, δήλωσε τα εξής: «Είναι τιμή μας που μπορέσαμε να ανταποκριθούμε στα αυστηρά κριτήρια επιλογής της ΕΤΕπ και επιλεγήκαμε για τη λήψη χρηματοδότησης, η οποία θα στηρίξει το πρόγραμμα ανάπτυξής μας για τα επόμενα χρόνια. Η χρηματοδότηση θα χρησιμοποιηθεί για την περαιτέρω βελτίωση της τεχνολογικής μας πλατφόρμας και της προσφοράς καινοτόμων προϊόντων, καθώς και την ενίσχυση της ικανότητά μας όσον αφορά τη διαχείριση μαζικών δεδομένων. Αυτό θα μας βοηθήσει να συνεχίσουμε να προοδεύουμε στον χώρο της έρευνας και ανάπτυξης, παράλληλα με την επιχειρηματική μας αριστεία και τη διεθνή μας επέκταση. Επιπλέον, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε την ΕΤΕπ για τη συνεργασία της μαζί μας καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας επιλογής».

Ο Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Jyrki Katainen δήλωσε τα εξής: «Η σύμβαση που υπογράψαμε σήμερα είναι ένα από τα πολλά σημαντικά βήματα που έχουν γίνει στο πλαίσιο του Επενδυτικού Σχεδίου για την Ευρώπη στην Ελλάδα. Η στήριξη της οικονομίας της γνώσης θα αποδώσει καρπούς μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα και θα συμβάλει στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης και στην οικονομική ανάπτυξη».

Τέλος, ο Πρόεδρος της ΕΤΕπ κ. Hoyer δήλωσε τα εξής: «Πριν από έναν χρόνο, στην Αθήνα, ανακοίνωσα τη δημιουργία της Ομάδας Επενδύσεων για την Ελλάδα, μιας πρωτοβουλίας που έχει σκοπό να ενισχύσει την υποστήριξη του Ομίλου ΕΤΕπ προς την Ελλάδα, με ανθρώπους που εργάζονται ειδικά για τον σκοπό αυτόν και με αποστολή τη στήριξη των παραγωγικών επενδύσεων καθώς η χώρα κάνει – επιτέλους – τα πρώτα βήματα επανόδου της σε πορεία διατηρήσιμης ανάπτυξης. Όταν προσδιορίζαμε την προσέγγιση που θα εφαρμόζαμε, ο στόχος μας ήταν να επικεντρωθούμε πάνω από όλα στη στήριξη της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας. Σήμερα υπογράψαμε για λογαριασμό του Ομίλου ΕΤΕπ μια σειρά από χρηματοδοτικές συμβάσεις, με τις οποίες η συνολική μας στήριξη προς την Ελλάδα το 2016 ανέρχεται σε περίπου 1,5 δισ. ευρώ».

 

To Δελτίο Τύπου στον ιστότοπο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων