ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Αρχική σελίδα

Ειδήσεις

Η Επιτροπή δημοσίευσε τη δεύτερη έκθεσή της σχετικά με τον αντίκτυπο του SURE, του μέσου ύψους 100 δισ. ευρώ που σχεδιάστηκε για την προστασία των θέσεων εργασίας και των εισοδημάτων που επλήγησαν από την πανδημία του κορονοϊού.

/greece/file/logooftheeuropeancommissionelsvg0png_ellogo_of_the_european_commission_el.svg_0.png

logo
copyright

Σήμερα, η Επιτροπή ενέκρινε τη νομοθετική πρόταση για το νέο σύστημα γενικευμένων προτιμήσεων (ΣΓΠ) της ΕΕ για την περίοδο 2024-2034. Η Επιτροπή προτείνει τη βελτίωση ορισμένων καίριων χαρακτηριστικών του συστήματος για να ανταποκρίνεται καλύτερα στις εξελισσόμενες ανάγκες και προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι χώρες του ΣΓΠ, αλλά και για να ενισχυθεί η κοινωνική, η περιβαλλοντική και η κλιματική διάσταση του συστήματος.