ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Ευρωπαϊκό συνέδριο για την πληθοχρηματοδότηση (Crowd funding) - Crowd Dialogue Europe (Αθήνα, 21/09/2017)

/greece/file/crowddialogueeu17jpg_elcrowd_dialogue_eu17.jpg

H εκδήλωση με θέμα την εναλλακτική μορφή χρηματοδότησης επιχειρηματικών προτάσεων και καινοτόμων έργων "crowdfunding" οργανώθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Τράπεζα της Ελλάδας, την Πέμπτη 21 Σεπτεμβρίου 2017 στο κτήριο Μελά, Αιόλου 93, Αθήνα και ώρα 9:00. Στο συνέδριο, όπου συμμετείχε η κα Άννα Δάντη, ε.χ. Επικεφαλής τμήματος "Επικοινωνίας" της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα, παρουσιάστηκαν μεταξύ άλλων, καλές πρακτικές από πολλές χώρες, καινοτόμες πλατφόρμες πληθοπορισμού και στρατηγικές κινήτρων πληθοχρηματοδότησης. Επίσης δόθηκε η δυνατότητα δικτύωσης σε σχετικούς φορείς.

Date: 
21/09/2017 - 09:00

Φωτογραφικό υλικό

/greece/file/20170921crowdfundingphoto1fixjpg_el20170921_crowdfunding_photo1_fix.jpg

/greece/file/20170921crowdfundingphoto2fixjpg_el20170921_crowdfunding_photo2_fix.jpg

Αρχειοθετημένο υλικό

Σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος η Αθήνα είναι, το 2017, η πόλη που φιλοξενεί Ευρωπαίους Crowd Experts, όλους με κίνητρο την επίτευξη του κοινού στόχου: να ενεργοποιήσουν το πλήθος για το γενικότερο καλό. Ενδιαφερόμενα μέρη και από τα 28 ευρωπαϊκά κράτη μέλη, εκπροσωπούμενα από ειδικούς Εθνικούς Ηγήτορες θα συγκεντρωθούν για να συζητήσουν ποικίλα σενάρια crowd-disruption από τον επαγγελματικό, πανεπιστημιακό και πολιτικό χώρο. Στην εκδήλωση θα παρουσιαστούν το κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας και η μεθοδολογία του crowd-funding, οι σχετικές ευρωπαϊκές πολιτικές, καθώς και πλατφόρμες που λειτουργούν στην Ελλάδα και την υπόλοιπη Ευρώπη. Στόχος της εκδήλωσης είναι οι ομιλητές/αυθεντίες στο χώρο του crowdfunding να μεταδώσουν την εμπειρία τους και να παρουσιάσουν τα απαραίτητα εργαλεία και τις βέλτιστες πρακτικές.

Για πληροφορίες και εγγραφές: http://www.crowddialog.eu/