ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Εκπαίδευση

Erasmus +

Το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό 2014 - 2020 

Το πρόγραμμα Erasmus+ θα υποστηρίζει τα εξής:

 • Ευκαιρίες εκπαίδευσης, κατάρτισης, απόκτησης εργασιακής εμπειρίας ή εθελοντικής εργασίας στο εξωτερικό
 • Διδασκαλία ή εκπαίδευση στο εξωτερικό για το προσωπικό στον τομέα της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας
 • Την ανάπτυξη της ψηφιακής εκπαίδευσης και τη χρήση των τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας
 • Την εκμάθηση γλωσσών
 • Αναγνώριση δεξιοτήτων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αποκτήθηκαν εκτός του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος
 • Στρατηγικές Συμπράξεις μεταξύ εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και οργανώσεων νεολαίας με ομολόγους σε άλλες χώρες, τόσο στον τομέα τους όσο και σε άλλους τομείς, για την ενίσχυση της ποιότητας και της καινοτομίας
 • Συμμαχίες Γνώσης και Συμμαχίες Τομέων Δεξιοτήτων ώστε να αντιμετωπιστούν τα χάσματα δεξιοτήτων και να ενισχυθεί η επιχειρηματικότητα, βελτιώνοντας τα προγράμματα σπουδών και τα προσόντα μέσω της συνεργασίας μεταξύ του κόσμου της αγοράς εργασίας και του κόσμου της εκπαίδευσης
 • Εγγυήσεις δανείων για μεταπτυχιακούς φοιτητές επιπέδου Master’s Degree για τη χρηματοδότηση των σπουδών τους σε μια άλλη χώρα
 • Διδασκαλία και έρευνα στον τομέα της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης
 • Ανταλλαγές, συνεργασία και ανάπτυξη δυνατοτήτων στον τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης και της νεολαίας παγκοσμίως
 • Πρωτοβουλίες για την ενίσχυση της καινοτομίας στην παιδαγωγική, και προοδευτική μεταρρύθμιση πολιτικής σε εθνικό επίπεδο μέσω των Μελλοντικών Πρωτοβουλιών
 • Καλή διακυβέρνηση στον αθλητισμό και πρωτοβουλίες κατά του στησίματος αγώνων, της χρήσης απαγορευμένων ουσιών, της βίας, του ρατσισμού και της μισαλλοδοξίας, ιδιαίτερα στον μαζικό αθλητισμό 

Το πρόγραμμα Erasmus+ μπορεί να μεταμορφώσει τη ζωή και τη σταδιοδρομία σου! 

Πού μπορώ να βρω περισσότερες πληροφορίες;

http://ec.europa.eu/erasmus-plus  

Πώς μπορώ να υποβάλω αίτηση;

Επικοινωνήστε με την Εθνική Μονάδα/Εθνική Υπηρεσία Erasmus+ στη χώρα σας ή με τον Εκτελεστικό Οργανισμό (EACEA) στις Βρυξέλλες.

http://ec.europa.eu/erasmus-plus/na 

Λάβετε μέρος στη συνομιλία στο Twitter: #ErasmusPlus