ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Επιχειρήσεις & χρηματοδότηση

Η Ευρωπαϊκή Ένωση παρέχει στις ελληνικές επιχειρήσεις μια τεράστια αγορά από 30 περίπου χώρες.

Στην ενοποιημένη αγορά της ΕΕ, οι συναλλαγές είναι σχεδόν τόσο εύκολες, γρήγορες και φθηνές όσο και στην εγχώρια αγορά.

Η ΕΕ παρέχει ένα φάσμα υπηρεσιών που μπορούν να σας βοηθήσουν να αναπτύξετε την επιχείρησή σας. Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφτείτε τον ιστότοπο Η Ευρώπη σου - Επιχειρήσεις.

Και ίσως ανταποκρίνεστε στις προϋποθέσεις για χρηματοδότηση από την ΕΕ, για να ξεκινήσετε ή να επεκτείνετε τη δική σας επιχείρηση!