ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Γραφείο Αθηνών της Γενικής Διεύθυνσης Μετάφρασης

Στην Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής λειτουργεί Γραφείο της Γενικής Διεύθυνσης Μετάφρασης. Το Γραφείο, υποστηρίζει μεταφραστικά και γλωσσικά τις υπηρεσίες της Αντιπροσωπείας και επιπλέον:

 • συμμετέχει σε πρωτοβουλίες που προωθούν το επάγγελμα του μεταφραστή. Παραδείγματα: ο διαγωνισμός Juvenes Translatores για νέους μεταφραστές και το ευρωπαϊκό πρόγραμμα μεταφραστικών σπουδών European Master’s in Translation·
 • διοργανώνει συνέδρια και εκδηλώσεις για το ευρύ κοινό ή για ειδικούς στον γλωσσικό τομέα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι οι εκδηλώσεις για την Ευρωπαϊκή Ημέρα Γλωσσών στις 26 Σεπτεμβρίου·
 • συμμετέχει σε ενημερωτικές εκδηλώσεις σε σχολεία και πανεπιστήμια·
 • καλλιεργεί επαφές με ελληνικούς φορείς (εκπαιδευτικούς και γλωσσικούς φορείς, υπουργεία, γλωσσική βιομηχανία, μεταφραστές) με στόχο την ανάπτυξη του μεταφραστικού επαγγέλματος και της μεταφραστικής αγοράς·
 • αναπτύσσει δίκτυα ορολογίας συνεργαζόμενο με ελληνικούς φορείς, για τη βελτίωση της ποιότητας της μετάφρασης στα όργανα της ΕΕ·
 • απαντά σε ερωτήματα ειδικών και κοινού για την πολιτική της Επιτροπής στον τομέα των γλωσσών.

Διεύθυνση επικοινωνίας DGT-ATHENS@ec.europa.eu

Δραστηριότητες της ΓΔ Μετάφρασης στην Ελλάδα

Ελληνικό Δίκτυο Ορολογίας

Ελληνικό Δίκτυο Ορολογίας

Η ίδρυση του Ελληνικού Δικτύου Ορολογίας ανακοινώθηκε σε Ημερίδα Εργασίας που οργάνωσαν το Γραφείο Αθηνών και το Γραφείο Λευκωσίας στις 3 Απριλίου 2015 στην Ακαδημία Αθηνών. Όλες οι σχετικές πληροφορίες για το Δίκτυο και τις διαδικασίες συμμετοχής υπάρχουν στην ειδική σελίδα για το Ελληνικό Δίκτυο Ορολογίας . Εκεί αναρτώνται τα πρακτικά των Γενικών Συνελεύσεων των Μελών του Δικτύου και των συνεδριάσεων της Επιστημονικής και Συντονιστικής Επιτροπής καθώς και πληροφορίες για σχετικές εκδηλώσεις.

Ημερίδες και Συνέδρια στο πλαίσιο της δράσης «Μετάφραση για την Ευρώπη»
(περίοδος 2014-2016)

2016-12-02: Ημερίδα Εργασίας «Οπτικοακουστική μετάφραση και πρόσβαση ατόμων με αναπηρία» Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Κέρκυρα. Πρακτικά

2016-11-12: Συνέδριο «Γλωσσικά επαγγέλματα και Ψηφιακή Ενιαία Αγορά» Φιλοσοφική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών, Συμπεράσματα

2016-04-08: Διασυνοριακή Ημερίδα Εργασίας «Εφαρμογή της οδηγίας 2010/64/ΕΕ και δικαστηριακή μετάφραση και διερμηνεία». Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πρακτικά

2016-04-07: Διασυνοριακή Ημερίδα Εργασίας «Αναβάθμιση του μεταφραστικού επαγγέλματος σε Ελλάδα και Κύπρο και πνευματικά δικαιώματα», Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πρακτικά.

2015-10-03: Διασυνοριακή Ημερίδα Εργασίας «Πτυχές της διδασκαλίας ξένων γλωσσών – μετάφραση και αξιολόγηση», Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Πρακτικά και Συμπεράσματα

2015-09-25: Ημερίδα «Εργαλεία υποστήριξης της ελληνικής γλώσσας στους υπολογιστές: ελλείψεις και προοπτικές», Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, Αθήνα. Πρακτικά και Συμπεράσματα

2015-09-24: Ευρωπαϊκός Συντονισμός Γλωσσικών Πόρων, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, Αθήνα (οργανώθηκε από την Κοινοπραξία «Ευρωπαϊκός Συντονισμός Γλωσσικών Πόρων (European Language Resource Coordination - ELRC)»). Οι βιντεοσκοπημένες ομιλίες της Ημερίδας Εργασίας εδώ. Τα συμπεράσματα της Ημερίδας εδώ.

2015-05-29,30: Σεμινάριο για την «Ποιότητα ορολογικών εργασιών στη μετάφραση», Γραφείο Αθηνών και Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, Αθήνα, Αξιολόγηση και συμπεράσματα.

2015-04-12: Διασυνοριακή Ημερίδα Εργασίας «Καθορισμός των απαιτήσεων έρευνας χαρτογράφησης του μεταφραστικού χώρου σε Ελλάδα και Κύπρο», Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Πρακτικά και Συμπεράσματα.

2014-11-08: Συνέδριο για «Το μέλλον των Γλωσσικών Επαγγελμάτων», Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Πρακτικά και Συμπεράσματα

Άλλες εκδηλώσεις

Ο Πολύγλωσσος Οδυσσέας . Στο πλαίσιο της περιοδεύουσας έκθεσης μεταφράσεων της Οδύσσειας στις 24 επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης οργανώθηκαν α) στις 2/3/2015 εκδήλωση στο Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη  στον Πειραιά, β) στις 11/5/2015 εκδηλώσεις στο Κέντρο Πληροφόρησης της Κεντρικής Βιβλιοθήκης του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου στη Θεσσαλονίκη και γ) στις 13/4/2016 Ημερίδα στην Κεντρική Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ρέθυμνο.

Το σύστημα αυτόματης μετάφρασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής . Η Γενική Διεύθυνση Μετάφρασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής διαθέτει πιλοτικά στις Δημόσιες Διοικήσεις των κρατών μελών (και στους οργανισμούς που εξομοιώνονται με δημόσιο), το σύστημα αυτόματης μετάφρασης MT@EC που έχει αναπτύξει για εσωτερική χρήση. Το σύστημα διατίθεται δωρεάν μέσω του ασφαλούς δικτύου sTESTA (πρόσβαση μέσω του δικτύου ΣΥΖΕΥΞΙΣ) αλλά και μέσω του κοινού διαδικτύου.

Για να αποκτήσουν πρόσβαση, οι χρήστες πρέπει να ανήκουν σε δημόσια υπηρεσία (όπως αποδεικνύεται από την διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους) και να έχουν κωδικό της Υπηρεσίας Ταυτοποίησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ECAS). Ο εν λόγω κωδικός αποκτάται με την υποβολή σχετικής αίτησης στη διεύθυνση https://webgate.ec.europa.eu/cas/eim/external/register.cgi. Στη συνέχεια, για να ενεργοποιηθεί η πρόσβαση στο σύστημα MT@EC, ο κωδικός αποστέλλεται με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση DGT-MT@ec.europa.eu.

Περισσότερες πληροφορίες: Διαφάνειες των παρουσιάσεων που έγιναν το Μάιο του 2014 για ενημέρωση των μεταφραστικών υπηρεσιών των Υπουργείων. Σύντομη περιγραφή του συστήματος. Όροι πιλοτικής χρήσης για τις δημόσιες υπηρεσίες. Αξιολόγηση της δράσης ενημέρωσης της ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης.

Άλλες ενδιαφέρουσες πληροφορίες:

Εκδηλώσεις

 1. Συνέδριο «Η εκπαίδευση διδασκόντων στη διδασκαλία της ελληνικής ως ξένης / δεύτερης γλώσσας OnLine- πρόγραμμα ΓΛΩΣΣΑ 2» (14 Νοεμβρίου 2015, Αθήνα)
 2. 10ο Συνέδριο «Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία» (12-14 Νοεμβρίου 2015, Αθήνα).
 3. 4η Συνάντηση Ελληνόφωνων Μεταφρασεολόγων (23-25 Μαΐου 2013, Θεσσαλονίκη)
 4. Ημερίδα για Το επάγγελμα του μεταφραστή στην Ελλάδα σήμερα (17 Οκτωβρίου 2012)

Μελέτες

 1. Μελέτη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής: « Μετάφραση και τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας » (Translation and intellectual property rights)
 2. Μελέτη του Κοινού Κέντρου Ερευνών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής: «Γλώσσες και απασχολησιμότητα» (Languages and employability).
 3. Μελέτη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής: «Συγκρισιμότητα των εξετάσεων ξένων γλωσσών στην Ευρώπη» (Study on comparability of language testing in Europe).
 4. Μελέτη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής: «Μετάφραση ως δημόσια υπηρεσία στο πλαίσιο διασυνοριακών υπηρεσιών υγείας» (Public service translation in cross-border healthcare).
 5. Μελέτη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου: «Ευρωπαϊκή στρατηγική για την πολυγλωσσία: κέρδη και κόστος» (European Strategy for Multilingualism: Benefits and Costs)