ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Παρουσία της ΕΕ στην Ελλάδα

/greece/file/150130133353-greece-europe-talks-1024x576jpg_el150130133353-greece-europe-talks-1024x576.jpg

©

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο - Γραφείο Ενημέρωσης στην Ελλάδα

Λεωφόρος Αμαλίας 8, 105 57 Αθήνα

Τηλ: +30 210 3271000

Fax: +30 210 3311540

http://www.europarl.gr

 

Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών

European Network and Information Security Agency - ENISA

Επιστημονικό και Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης, περιοχή Βασιλικά Βουτών

70013, Ηράκλειο - Κρήτη

Τηλ: +30 2810 391280

Fax: +30 2810 391410

http://www.enisa.europa.eu

 

Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης

European Centre for the Development of Vocational Training - CEDEFOP

Ευρώπης 123, 570 01 Θεσσαλονίκη

Ταχυδρομική διεύθυνση: Τ.Θ. 22427, 551 02 Θεσσαλονίκη

Tηλ:+30 2310490111

Fax: +30 2310490020

http://www.cedefop.europa.eu

 

Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) Γραφείο Αθηνών

Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας 60

GR-115 28  Αθήνα, Ελλάς

Τηλ: +30 214 6879600 | φαξ: +30 210 7230491

email: athens@eib.org | www.eib.org