ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Επικοινωνήστε μαζί μας

Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα

Βασιλίσσης Σοφίας 2, 106 74 Αθήνα
Τηλ. 0030 210 7272130
Φαξ 0030 210 7244620

E-mail : comm-rep-athens@ec.europa.eu

Προβολή μεγαλύτερου χάρτη

Παρακαλούμε σημειώστε ότι για την αποστολή απάντησης, είναι απαραίτητα τα ακόλουθα στοιχεία: Ονοματεπώνυμο, πλήρης διεύθυνση και τηλέφωνο. Εάν εκπροσωπείτε κάποιον οργανισμό, φορέα ή εταιρεία παρακαλούμε συμπεριλάβετε την πλήρη επωνυμία και διεύθυνση του οργανισμού / εταιρείας και προσδιορίστε την αρμοδιότητά σας σε αυτόν. Σας γνωστοποιούμε ότι τα στοιχεία προσωπικού χαρακτήρα που υποβάλλετε στην Αντιπροσωπεία, υπόκεινται στις διατάξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων