ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Επικοινωνήστε μαζί μας

Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα

Βασιλίσσης Σοφίας 2, 106 74 Αθήνα
Τηλ. 0030 210 7272100
Φαξ 0030 210 7244620

E-mail : comm-rep-athens@ec.europa.eu

 


Προβολή μεγαλύτερου χάρτη

Παρακαλούμε σημειώστε ότι για την αποστολή απάντησης, είναι απαραίτητα τα ακόλουθα στοιχεία: Ονοματεπώνυμο, πλήρης διεύθυνση και τηλέφωνο. Εάν εκπροσωπείτε κάποιον οργανισμό, φορέα ή εταιρεία παρακαλούμε συμπεριλάβετε την πλήρη επωνυμία και διεύθυνση του οργανισμού / εταιρείας και προσδιορίστε την αρμοδιότητά σας σε αυτόν. Σας γνωστοποιούμε ότι τα στοιχεία προσωπικού χαρακτήρα που υποβάλλετε στην Αντιπροσωπεία, υπόκεινται στις διατάξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων

Επικοινωνία:

 

Τύπος και ΜΜΕ

 

Επικοινωνία/ Εταιρικές Σχέσεις & Ευρωπαϊκά Δίκτυα

 

Αναφορές για Πολιτικά Θέματα και Πολιτική Ανάλυση

 

Διοίκηση και Οικονομικά

 

Γραφείο Αθηνών της Γ.Δ. Μετάφρασης