ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Σχετικά με την ΕΕ

Η Αντιπροσωπεία είναι το τοπικό γραφείο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα, με έδρα την Αθήνα.

ec

Ο ρόλος μας είναι:

  • Να εξηγούμε πώς θα σας επηρεάσουν οι πολιτικές της ΕΕ στην Ελλάδα
  • Να ενημερώνουμε για ευρωπαϊκά θέματα την κυβέρνηση και άλλες αρχές και ενδιαφερόμενα μέρη στην Ελλάδα
  • Να παρέχουμε στις υπηρεσίες τύπου και μέσων ενημέρωσης της Ελλάδας πληροφορίες για τις εξελίξεις σε θέματα ευρωπαϊκής πολιτικής
  • Να είμαστε η φωνή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
  • Να ενημερώνουμε την Επιτροπή στις Βρυξέλλες για τις σημαντικές πολιτικές, οικονομικές και κοινωνικές εξελίξεις στην Ελλάδα

Η Επιτροπή έχει Αντιπροσωπείες και στα 27 κράτη μέλη της ΕΕ, καθώς και περιφερειακά γραφεία στη Βαρκελώνη, τη Βόννη, τη Μασσαλία, το Μιλάνο, το Μόναχο και το Βρότσλαβ.

Έργο τους είναι να ενημερώνουν τα μέσα ενημέρωσης και τους πολίτες για τις πολιτικές της ΕΕ και να υποβάλουν εκθέσεις στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις σημαντικές εξελίξεις στη χώρα.

Ιστορικό

Η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) αποτελεί μια μοναδική σχέση οικονομικής και πολιτικής συνεργασίας μεταξύ 27 ευρωπαϊκών χωρών. Δημιουργήθηκε για πρώτη φορά το 1958 με την ονομασία Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα (ΕΟΚ) και περιελάμβανε 6 χώρες: το Βέλγιο, τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ιταλία, τις Κάτω Χώρες και το Λουξεμβούργο.

Η ΕΕ βασίζεται στο κράτος δικαίου - αυτό σημαίνει ότι όλες οι ενέργειες της ΕΕ βασίζονται στις Συνθήκες, τις οποίες όλες οι χώρες μέλη έχουν εγκρίνει εκούσια και δημοκρατικά.

Το 1993 η ονομασία της μετατράπηκε σε Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ).

Τομείς πολιτικής της ΕΕ

Θεσμικά όργανα

Το θεσμικό σύστημα της ΕΕ είναι μοναδικό. Οι βασικές προτεραιότητες καθορίζονται από τις κυβερνήσεις των μελών σε τακτικές συνόδους κορυφής, και πολλά θεσμικά όργανα λαμβάνουν μέρος στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, εκ των οποίων τα 3 βασικά είναι:

Η ΕΕ διαθέτει επίσης διπλωματικό σώμα - την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης.

Περισσότερα για τα θεσμικά όργανα της ΕΕ

"Πώς λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση - Ο οδηγός σας στα θεσμικά όργανα της ΕΕ"

Χώρες

Η ΕΕ έχει σήμερα 27 χώρες μέλη.

Μάθετε περισσότερα για τις τρέχουσες χώρες και εκείνες που επιθυμούν να προσχωρήσουν

Η ΕΕ με στοιχεία και αριθμούς

Πολιτικές

Η ΕΕ αναπτύσσει δραστηριότητα σε ποικίλους τομείς πολιτικής, από τα ανθρώπινα δικαιώματα μέχρι το εμπόριο και τις μεταφορές. Διαχειρίζεται προγράμματα, διοργανώνει εκδηλώσεις ή θεσπίζει νομοθεσία. Οι διαφορετικές πηγές πληροφόρησης παρουσιάζουν τις τελευταίες εξελίξεις, τα συναφή νομικά κείμενα και άλλα έγγραφα.

«Η Ευρωπαϊκή Ένωση με απλά λόγια»

Εργαλεία

Θέλετε να μάθετε για την ΕΕ και για τον τρόπο λειτουργίας της; Αναζητάτε συγκεκριμένη νομοθεσία και έγκυρα στατιστικά στοιχεία; Ενδιαφέρεστε να κάνετε καριέρα στην ΕΕ; Ο δικτυακός αυτός τόπος σας παρέχει όλα τα βασικά εργαλεία αναζήτησης.

Σύνοψη Νομοθεσίας

Ο δικτυακός τόπος «Σύνοψη της Νομοθεσίας της Ε.Ε.» παρουσιάζει τη βασική θεματολογία της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τρόπο περιεκτικό, προσβάσιμο και αντικειμενικό. Περιέχει περίπου 3000 συνόψεις της ευρωπαϊκής νομοθεσίας, ταξινομημένες σε 32 θεματικές ενότητες που αντιστοιχούν στις δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Περισσότερα...

 

EUR-Lex (Νομοθεσία)

Η EUR-Lex παρέχει δωρεάν πρόσβαση στη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε άλλα δημοσιεύσιμα έγγραφα. Το περιεχόμενο του δικτυακού τόπου, που αριθμεί 2.815.000 έγγραφα κι είναι διαθέσιμο στις 24 επίσημες γλώσσες της ΕΕ, χρονολογείται από το 1951. Η βάση δεδομένων ενημερώνεται σε καθημερινή βάση, ενώ κάθε χρόνο προστίθενται περίπου 12 000 έγγραφα προστίθενται περίπου 12 000 έγγραφα..

Περισσότερα...

 

 

EPSO – Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού

Ο ρόλος της EPSO είναι να υπηρετεί τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με αποδοτικές, αποτελεσματικές και υψηλής ποιότητας διαδικασίες επιλογής προσωπικού, δίνοντας έτσι στα θεσμικά όργανα τη δυνατότητα να προσλαμβάνουν τα κατάλληλα άτομα στην κατάλληλη θέση την κατάλληλη στιγμή.

Περισσότερα...

 

Οδηγός επικοινωνίας ανά τομέα δραστηριότητας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Επικοινωνήστε με τις Γενικές Διευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ανάλογα με τον τομέα δραστηριότητας που σας ενδιαφέρει.

Περισσότερα...

 

Eurostat – Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία

Η Eurostat είναι η στατιστική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης με έδρα το Λουξεμβούργο. Αποστολή της είναι να παρέχει στην Ευρωπαϊκή Ένωση στατιστικά στοιχεία σε ευρωπαϊκό επίπεδο που επιτρέπουν τη σύγκριση μεταξύ χωρών και περιφερειών.

Περισσότερα...

 

Eurobarometer – Ευρωβαρόμετρο

Με τις έρευνες του Ευρωβαρόμετρου συγκεντρώνονται πληροφορίες από τους Ευρωπαίους για διάφορα θέματα. Τα αποτελέσματα των ερευνών του Ευρωβαρόμετρου βοηθούν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να βελτιώνει τις πολιτικές της.

Περισσότερα...