ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Προσφυγική κρίση

/greece/file/migration2jpg-0_elmigration2.jpg

Προσφυγική κρίση
©Προσφυγική κρίση

Μια ολοκληρωμένη πολιτική για τη μετανάστευση και το άσυλο, οφείλει να βασίζεται στις αρχές της αλληλεγγύης, της αμοιβαίας εμπιστοσύνης και του επιμερισμού των ευθυνών μεταξύ των κρατών μελών. Στο πλαίσιο αυτό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αναπτύξει μια δέσμη μέτρων και πρωτοβουλιών, και συνεργάζεται με τα κράτη μέλη και τις τρίτες χώρες εταίρους, με σκοπό:

•           τη διαχείριση της ροής των ατόμων που ζητούν διεθνή προστασία στην Ευρώπη,

•           την προστασία των συνόρων της Ευρώπης,

•           την αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτιών των μεταναστευτικών πιέσεων.

 

 

Γενικά

 

10 προτεραιότητες της Επιτροπής Juncker: Μετανάστευση

Επίτροπος Δημήτρης Αβραμόπουλος αρμόδιος για τη Μετανάστευση, τις εσωτερικές υποθέσεις και την ιθαγένεια

Διαχείριση της προσφυγικής κρίσης: Νομοθετικά έγγραφα

European Agenda on Migration – One year on

 

 

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Δράσης για τη Μετανάστευση

 

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Δράσης για τη Μετανάστευση

Ανακοίνωση της Επιτροπής (13.5.2015) + Παράρτημα (στα Αγγλικά)

Ενημερωτικό φυλλάδιο: Χρηματοδότηση στους τομείς της μετανάστευσης και της διαχείρισης των συνόρων

Ενημερωτικό φυλλάδιο: Ευρωπαϊκό πρόγραμμα δράσης για τη μετανάστευση 2015 — τέσσερις πυλώνες για την καλύτερη διαχείριση της μετανάστευσης

Έκδοση: Glossary: The Agenda explained

 

 

Η τρέχουσα κατάσταση

 

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Δράσης για τη Μετανάστευση: Εδραίωση της προόδου που έχει σημειωθεί (16.11.2017)

Μετανάστευση: Διατήρηση της προόδου αλλά και περαιτέρω προσπάθειες ζητά η Επιτροπή (14.06.2017)

Μετεγκατάσταση και Επανεγκατάσταση: τα κράτη μέλη πρέπει να αναλάβουν δράση ώστε να στηρίξουν την τρέχουσα διαχείριση των μεταναστευτικών ροών (18.05.2016)

Εκσυγχρονισμός της διαχείρισης των συνόρων της ΕΕ: η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει τη θέσπιση συστήματος εισόδου-εξόδου (06.04.2016)

 

 

Factsheets

 

Διαχείριση της προσφυγικής κρίσης: Χρηματοδοτική στήριξη της ΕΕ στην Ελλάδα

Μια ευρωπαϊκή λίστα με “ασφαλείς χώρες προέλευσης”

Ευρωπαϊκή αλληλεγγύη: Ένα σύστημα μετεγκατάστασης για τους πρόσφυγες

Ευρωπαϊκό καταπιστευματικό ταμείο εκτάκτου ανάγκης για την Αφρική

Η προσέγγιση «hotspot» για τη διαχείριση των εξαιρετικών μεταναστευτικών ροών

Για μια αποτελεσματική πολιτική επιστροφής

Μετανάστευση και άσυλο: επιδιώκοντας τη χρυσή τομή ανάμεσα στην ανάληψη ευθύνης και την αλληλεγγύη

Χρηματοδοτήσεις από την ΕΕ για τη μετανάστευση και την ασφάλεια: πώς λειτουργούν
 

 

Factsheets στα Αγγλικά

 

Relocation and resettlement - State of Play

State of Play of the Implementation of the Priority Actions under the European Agenda on Migration

Legal migration

How does Frontex Joint Operation Triton support search and rescue operations?

The EU Civil Protection Mechanism

The Rapid Border Intervention Team Mechanism

 

 

 

Επιλογή σχετικών ειδήσεων

 

Εξελίξεις στην Ελλάδα

 

Μετανάστευση: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή  χορηγεί επιπλέον 9,3 εκατ. Ευρώ ως χρηματοδότηση έκτακτης ανάγκης στην UNHCR για τη στήριξη των προσφύγων στην Ελλάδα (04.08.2017)

Νέο ανθρωπιστικό πρόγραμμα της ΕΕ για την ένταξη και την υποδοχή των προσφύγων στην Ελλάδα (27.07.2017)

Συμπληρωματική χρηματοδότηση 6,48 εκατ. ευρώ για βελτίωση των συνθηκών υποδοχής στα ελληνικά νησιά (10.07.2017)

Η ΕΕ ανακοινώνει νέα βοήθεια έκτακτης ανάγκης ύψους 115 εκατ. ευρώ για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των προσφύγων στην Ελλάδα (12.09.2016)

Έκτακτη χρηματοδότηση €11 εκατ. στην Ελλάδα και την Ιταλία (στα Αγγλικά) (29.07.2016)

Πρόσθετη έκτακτη χρηματοδότηση ύψους 82,6 εκατ. ευρώ στην Ελλάδα (22.07.2016)

Η Επιτροπή εκδίδει δεύτερη σύσταση προκειμένου να προσδιορισθούν οι ενέργειες για την αποκατάσταση των μεταφορών προς την Ελλάδα βάσει του καθεστώτος του Δουβλίνου (15.06.2016)

Η ΕΕ χορηγεί 83 εκατ. ευρώ για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των προσφύγων στην Ελλάδα (19.04.2016)

Ο Πρόεδρος Juncker διορίζει Συντονιστή της ΕΕ για να οργανώσει την εφαρμογή του επιχειρησιακού σχεδίου στην Ελλάδα (στα Αγγλικά) (21.03.2016)

Μετεγκαταστάσεις από την Ελλάδα (στα Αγγλικά) (16.03.2016)

Ελλάδα - Έκθεση για την τρέχουσα κατάσταση (στα Αγγλικά) (16.03.2016)

Ροή εργασιών για τη μετεγκατάσταση από την Ελλάδα (στα Αγγλικά) (16.03.2016)

Προσφυγική κρίση: Πρόσθετη υλική βοήθεια στην Ελλάδα μέσω του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας της ΕΕ (15.03.2016)

Χρηματοδότηση έκτακτης ανάγκης ύψους 3,5 εκατ. ευρώ στην Ελλάδα για εγκαταστάσεις υποδοχής μεταναστών και προσφύγων (στα Αγγλικά) (04.03.2016)

12,7 εκατ. ευρώ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην Ελλάδα για εγκαταστάσεις υποδοχής μεταναστών και προσφύγων ως χρηματοδότηση έκτακτης ανάγκης (στα Αγγλικά) (15.02.2016)

Ενισχύεται εκ νέου η Ελλάδα μέσω του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας της ΕΕ (04.02.2016)

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκρίνει την έκθεση αξιολόγησης Σένγκεν για την Ελλάδα και προτείνει μέτρα για την κάλυψη ελλείψεων στη διαχείριση των εξωτερικών συνόρων (02.02.2016)

Η Επιτροπή εξετάζει το σχέδιο έκθεσης αξιολόγησης Σένγκεν για την Ελλάδα (27.01.2016)

Προσφυγική κρίση: ενεργοποίηση Μηχανισμών Πολιτικής Προστασίας και RABIT από την Ελλάδα – Συμφωνία με τον Frontex για συνεργασία στα σύνορα με ΠΓΔΜ (3.12.2015)

Π. Καρβούνης στην ΕΡΤ: «Χωρίς αλληλεγγύη των κρατών μελών της Ένωσης δεν μπορεί να λυθεί το προσφυγικό ζήτημα» (1.12.2015)

Αναχώρηση της πρώτης πτήσης μετεγκατάστασης προσφύγων (6.11.2015)

Π. Καρβούνης στην ΕΡΤ: «Η Ευρώπη στηρίζει οικονομικά και πρακτικά την Ελλάδα στη διαχείριση της προσφυγικής κρίσης» (19.10.2015)

Δηλώσεις του Επιτρόπου κ. Δημήτρη Αβραμόπουλου για το Μεταναστευτικό (10.10.2015)

 

 

Εξελίξεις στην Ευρώπη
 

Μετανάστευση: Μήνας ρεκόρ των μετεγκαταστάσεων από Ιταλία και Ελλάδα (26.07.2017)

Μετεγκατάσταση: Επόμενο στάδιο των διαδικασιών επί παραβάσει κατά της Τσεχικής Δημοκρατίας, της Ουγγαρίας και της Πολωνίας (26.07.2017)

Σχέδιο δράσης για τη στήριξη της Ιταλίας στο μεταναστευτικό (05.07.2017)

Μετεγκατάσταση: η Επιτροπή κινεί διαδικασίες επί παραβάσει κατά της Τσεχικής Δημοκρατίας, της Ουγγαρίας και της Πολωνίας (14.06.2017)

Μετεγκατάσταση και επανεγκατάσταση: Τα κράτη μέλη να αναλάβουν δράση (16.05.2017)

Πρόταση της Επιτροπής για διατήρηση προσωρινών ελέγχων στο χώρο Σένγκεν για τρεις ακόμη μήνες (03.05.2017)

Μετεγκατάσταση και επανεγκατάσταση: περισσότερες προσπάθειες για την επίτευξη των στόχων (12.04.2017)

Δράσεις προτεραιότητας για τα παιδιά-μετανάστες (12.04.2017)

Προστασία των εξωτερικών συνόρων της Ευρώπης: έναρξη λειτουργίας του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής (06.10.2016)

Διαχείριση της μετανάστευσης και των συνόρων: Έκθεση προόδου της Επιτροπής (28.09.2016)

European Commission announces up to €108 million in emergency funding to Bulgaria to improve border and migration management (16.09.2016)

Κοινό ευρωπαϊκό σύστημα ασύλου: μεταρρύθμιση για μια αποτελεσματικότερη πολιτική ασύλου (13.07.2016)

Επανεγκατάσταση: η Επιτροπή προτείνει τη δημιουργία ενός κοινού πλαισίου για την προώθηση νόμιμων διαύλων (13.07.2016)

Συμφωνία για τη Δημιουργία Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής (στα Αγγλικά) (22.06.2016)

Μετεγκατάσταση και επανεγκατάσταση: ανάγκη για περαιτέρω εντατικοποίηση των προσπαθειών (στα Αγγλικά) (15.06.2016)

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Δράσης για τη Μετανάστευση: Προτάσεις για ένταξη και αξιοποίηση για τους μετανάστες υψηλής ειδίκευσης (07.06.2016)

Ενισχυμένη συνεργασία με τρίτες χώρες για καλύτερη διαχείριση της μετανάστευσης προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (στα Αγγλικά) (07.06.2016)

Πορεία των εργασιών επανεγκατάστασης στις 15 Μαρτίου 2016, βάσει των συμπερασμάτων της 20ής Ιουλίου 2015 (16.03.2016)

Αύξηση κατά 275,5 εκατ. ευρώ μέσα στο 2016 της ευρωπαϊκής χρηματοδότησης έκτακτης ανάγκης στους τομείς ασύλου και μετανάστευσης (10.03.2016)

Επιστροφή στο Σένγκεν: Η Επιτροπή προτείνει Χάρτη Πορείας για την αποκατάσταση της πλήρους λειτουργίας του συστήματος Σένγκεν (04.03.2016)

Νέο μέσο Βοήθειας Έκτακτης Ανάγκης για την ταχύτερη αντιμετώπιση κρίσεων εντός της ΕΕ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (02.03.2016)

Στη Διάσκεψη του Λονδίνου η Ευρωπαϊκή Ένωση δεσμεύεται να χορηγήσει πάνω από 3 δις ευρώ για τους Σύριους (04.02.2016)

Συμφωνία για τον προϋπολογισμό της ΕΕ για το 2016 που προβλέπει συνολική χρηματοδότηση περίπου 10 δισ. ευρώ για την αντιμετώπιση της προσφυγικής κρίσης τα έτη 2015 και 2016 (16.11.2015)

Έκτακτη συνεδρίαση των υπουργών «Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων» (16.11.2015)

Μεταναστευτικό: Ταμείο έκτακτης ανάγκης για την αντιμετώπιση της παράτυπης μετανάστευσης στην Αφρική (12.11.2015)

Προσφυγική κρίση: Στήριξη στην UNICEF με 2 εκατ. ευρώ (10.11.2015)

Ενίσχυση της ανθρωπιστικής βοήθειας προς τη Συρία (3.11.2015)

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναλαμβάνει δράση για την αντιμετώπιση του φαινομένου του φανατισμού μέσω του συστήματος ποινικής δικαιοσύνης (19.10.2015)

Προσφυγική κρίση: η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσιάζει την πρόοδο εφαρμογής των δράσεων προτεραιότητας (4.10.2015)

Διαχείριση της προσφυγικής κρίση: Προτάσεις χρηματοδότηση 1,7 δις για 2015-2016 (30.9.2015)

Διαχείριση της προσφυγικής κρίσης: Άμεσα επιχειρησιακά, δημοσιονομικά και νομικά μέτρα στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Δράσης για τη Μετανάστευση (24.9.2015)

Άτυπη σύνοδος των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων, 23 Σεπτεμβρίου 2015 - Δήλωση (24.9.2015)

 

Εξελίξεις στη Διαδρομή των Δυτικών Βαλκανίων

 

Προσφυγική κρίση στα Δυτικά Βαλκάνια: Στήριξη 200.000 προσφύγων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (3.11.2015)

Πρόοδος μετά τη συνάντησή των ηγετών της Διαδρομής των Δυτικών Βαλκανίων: Πρώτη τηλεδιάσκεψη των εθνικών σημείων επαφής (30.10.2015)

Πρόοδος μετά τη σύσκεψη για το μεταναστευτικό στα Δυτικά Βαλκάνια (27.10.2015)

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χορηγεί επιπλέον ποσό 5,9 εκατ. ευρώ στην Ελλάδα ως επιχορήγηση έκτακτης ανάγκης (26.10.2015)

Βρυξέλλες: Σχέδιο δράσης 17 σημείων συμφώνησαν οι ηγέτες για τη μεταναστευτική διαδρομή στα Δυτικά Βαλκάνια (26.10.2015)

Δήλωση των ηγετών (25.10.2015)

 

Συνεργασία ΕΕ-Τουρκίας

 

Ένωση Ασφάλειας: Η Επιτροπή προτείνει κοινή ευρωπαϊκή πιστοποίηση συσκευών ελέγχου στα αεροδρόμια (09.09.2016)

Διευκόλυνση για τους πρόσφυγες στην Τουρκία: πάνω από 1,4 δισ. ευρώ για την υποστήριξη της εκπαίδευσης και της υγείας (στα Αγγλικά) (28.07.2016)

Επιπλέον στήριξη 1,4 δισ. ευρώ για τους πρόσφυγες στην Τουρκία (στα Αγγλικά) (01.07.2016)

Συμφωνία ΕΕ-Τουρκίας για την προσφυγική κρίση: δεύτερη έκθεση προόδου (15.06.2016)

Διαχείριση της προσφυγικής κρίσης: Έκθεση της Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή της δήλωσης ΕΕ-Τουρκίας (20.04.2016)

Συμφωνία ΕΕ-Τουρκίας: νέα ενίσχυση με 110 εκατ. ευρώ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (στα Αγγλικά) (19.04.2016)

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποβάλλει άμεση πρόταση για εφαρμογή της συμφωνίας ΕΕ-Τουρκίας: Διάθεση 54 000 θέσεων για την επανεγκατάσταση Σύρων από την Τουρκία (21.03.2016)

Συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, 17-18 Μαρτίου και Δήλωση ΕΕ — Τουρκίας της 18ης Μαρτίου 2016

Συνεργασία ΕΕ-Τουρκίας (04.02.2016)

Συνεργασία ΕΕ-Τουρκίας: Οικονομική ενίσχυση ύψους 3 δισ. ευρώ για τους πρόσφυγες στην Τουρκία (24.11.2015)

Προσφυγική κρίση: Συμφωνία Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Τουρκίας για κοινό σχέδιο προγράμματος δράσης (16.10.2015)

ΕΕ-Τουρκία: Σχέδιο προγράμματος δράσης για τη στήριξη των προσφύγων και τη διαχείριση της μετανάστευσης (7.10.2015)

 

 

 

Παρουσιάσεις

 

Presentation for the informal meeting of Heads of State and Government: Cooperation with Turkey (12.11.2015)

Presentation for the informal meeting of Heads of State and Government: State of implementation of commitments and operational decisions taken on the refugee crisis since September 2015 (12.11.2015)

Managing the refugee crisis: State of play – Presentation for the European Council (15.10.2015)

European Council presentation on common migration challenges (23.4.2015)

 

 

Σύνδεσμοι για περισσότερες πληροφορίες

 

FRONTEX

EASO

EUROPOL

Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας

 

 

Μείνετε συνδεδεμένοι

 

Twitter: #refugeecrisis #migrationEU