ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Αρχική σελίδα

Ειδήσεις

/greece/file/2jpg-9_el2.jpg

2
copyright

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε στις 18 Οκτωβρίου 2019 στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ την πρόθεσή της να δημοσιεύσει πρόσκληση υποβολής προσφορών για τη λειτουργία του Κέντρου Επικοινωνίας Europe Direct (Europe Direct Contact Center - EDCC)

/greece/file/2jpg-9_el2.jpg

2
copyright

H Aντιπροσωπεία της Eυρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα προτίθεται να προβεί στην ανάθεση σύμβασης τεσσάρων (4) ετών, εκτιμώμενης αξίας 160.000 € (μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) για την παροχή υπηρεσιών καθαρισμού στα γραφεία της στη Λεωφ. Βας. Σοφίας 2, 106 74 Αθήνα.

Εκδηλώσεις

/greece/file/eir6xxawsaa31ckjpg_eleir6xxawsaa31ck.jpg

er
copyright

Η Γενική Διεύθυνση Εκπαίδευσης, Νεολαίας, Αθλητισμού και Πολιτισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δημοσίευσε πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για το «Βραβείο Jan Amos Comenius για διδασκαλία υψηλής ποιότητας σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση».

Ημερομηνία: 
13/11/2019 - 06/02/2020