ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Αρχική σελίδα

Ειδήσεις
Logo of the European Commission - EL
15/02/2019

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε, βάσει του κανονισμού συγκεντρώσεων της ΕΕ, την απόκτηση του κοινού ελέγχου της Andromeda, της Nireus και της Selonda —που δραστηριοποιούνται όλες στον τομέα της υδατοκαλλιέργειας— από την Amerra και τη Mubadala. Η έγκριση εξαρτάται από δέσμη διορθωτικών μέτρων που προβλέπουν εκποίηση δραστηριοτήτων.

Logo of the European Commission - EL
15/02/2019

Δήλωση της Ύπατης Εκπροσώπου/Αντιπροέδρου κ. Φεντερίκα Μογκερίνι και του Επιτρόπου κ. Γιοχάνες Χαν σχετικά με την κοινοποίηση της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας