ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Αρχική σελίδα

Ειδήσεις

/greece/file/2jpg-9_el2.jpg

2
copyright

H Aντιπροσωπεία της Eυρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα προτίθεται να προβεί στην ανάθεση σύμβασης τεσσάρων (4) ετών, εκτιμώμενης αξίας 160.000 € (μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) για την παροχή υπηρεσιών καθαρισμού στα γραφεία της στη Λεωφ. Βας. Σοφίας 2, 106 74 Αθήνα.

/greece/file/commissionerstylianidesjpg-0_elcommissionerstylianides.jpg

commissionerstylianides
Commissioner Christos Stylianides

Σήμερα, ο Επίτροπος Ανθρωπιστικής Βοήθειας και Διαχείρισης Κρίσεων, κ. Χρήστος Στυλιανίδης, εκφωνεί την κεντρική ομιλία κατά την έναρξη λειτουργίας του «Διευρωπαϊκού δικτύου συντονισμού, εκπαίδευσης και κατάρτισης για τον μετριασμό των φυσικών καταστροφών και των τεχνολογικών κινδύνων» και συναντά εκπροσώπους του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος στην Καβάλα.