Estonia - electronic lecture "Who interacts with me?"

  • Hele Liiv-Tellmann profile
    Hele Liiv-Tellmann
    17 March 2019 - updated 1 year ago
    Total votes: 0
Date & time: 
Monday, 18 March, 2019 - 08:00 to Friday, 22 March, 2019 - 10:00
Location: 
Telliskivi 60a
10412 Tallinn
Estonia

Kampaania "Tagasi kooli" raames peavad eksperdid õpilastele e-loengud. 

Meediapädevuse nädalal, 18.-22.03. toimub 10 e-külalistundi 7.-12. klassidele.

Seekordsetes e-külalistundides räägime just sellest kes, kuidas ja kus infot levitab. Olete oodatud oma õpilastega nii eesti- kui venekeelsetesse e-külalistundidesse 18.-22.03., iga päev kell 9:00 ja 10:00. Õpetajad saavad 7.-12. klassid tundidesse kirja panna siin.

E-külalistund on 45-minutiline koolitund. 15-20 minutit viib läbi külalisõpetaja Youtube’i otseülekandena. Ülejäänud tunni läbiviimiseks pakume õpetajale tunnikava ja lisamaterjale. Tunni lingid ja materjalid saadetakse e-külalistundidesse registreerunud õpetajatele e-postiga.

E-külalistunnid toimuvad üle-euroopalisel meediapädevuse nädalal, mille kohta leiate lisainfot siit. Meediapädevuse e-külalistunde toetavad Riigikantselei ja Haridus- ja Teadusministeerium.

TUNNIPLAAN

18.03. ESMASPÄEV: Kes minuga suhtleb? 
7.-9. klass, eesti keeles 
Kell 09:00 #115 Kuidas saada aru, et asi on tõsi? 
Allan Rajavee, Äripäeva ajakirjanik

7.-9. klass, vene keeles 
Kell 10:00 #116 Kas eksperte ja arvamusliidreid saab usaldada?
Polina Volkova, Delovõje Vedomosti peatoimetaja

19.03. TEISIPÄEV: Kus minuga suheldakse?
10.-12. klass, eesti keeles
Kell 9:00 #117 Kuidas luua endale positiivne sotsiaalmeedia kuvand?
Priit Hõbemägi, Tallinna Ülikooli uue meedia ja ajakirjanduse külalislektor

10.-12. klass, vene keeles
Kell 10:00 #118 Kuidas sünnivad uudised erinevates kanalites?
Olesja Lagashina, Postimees venekeelsete portaalide juht

20.03. KOLMAPÄEV: Mil viisil minuga suheldakse?
7.-9. klass, eesti keeles
Kell 09:00 #119 Meemid – kas naljast võib saada kius?
Joosep Tiks, Eesti Päevalehe ajakirjanik

7.-9. klass, vene keeles
Kell 10:00 #120 Keda kotib, mida ma postitan?
Alexander Arabkin,Tallinna spordi- ja noorsooameti noorsootöötaja

21.03. NELJAPÄEV: Millised reeglid kehtivad meediamaastikul täna?
10.-12. klass, eesti keeles
Kell 09:00 #121 Kuidas kujundada end interneti kaudu edukaks?
Rauno Kutti, sotsiaalmeedia agentuuri VURR juht

7.-9. klass, vene keeles
Kell 10:00 #122 Mis on internetisuhtluse ABC?
Jana Frolova, Politsei- ja piirivalveameti veebikonstaabel

22.03. REEDE: Milline on selle kõige mõju?
7.-12. klass, eesti keeles
Kell 09:00 #123 Kuidas trollid üle elada?
Ilmar Raag, Tartu Ülikooli vabade kunstide professor

7.-12. klass, vene keeles
Kell 10:00 #124 Kuidas võidelda fake’iga?
Pavel Ivanov, meediaekspert

Kõiki toimunud e-külalistunde saate järele vaadata Tagasi Kooli Youtube’i kanalilt.


How do you understand that this is true?As part of the "Back to School" campaign, the experts hold e-lectures for the students. Target group Class 7-12.

During the media literacy week, 18-22.03, 10 e-lessons will take place on 7-12. classes.

In this time of e-guest talk, we are talking about exactly who, how and where information is disseminated. You are welcome to your pupils in both Estonian and Russian e-guest lessons from 18-22.03, every day from 9:00 to 10:00. Teachers will receive from 7 to 12. write classes in classes here.

An e-Lesson is a 45-minute school lesson. 15-20 minutes of live host Youtube. For the rest of the lesson, we provide the teacher with a lesson plan and additional materials. Hourly links and materials will be sent to the registered teachers via e-mail.

E-Guest Classes take place at the European Week of Media Literacy, for which you can find more information here. Media literacy e-guest lessons are supported by the State Chancellery and the Ministry of Education and Research.

HOW TO PLAY

18.03. MONDAY: Who interacts with me?
7-9 class, in english 
At 9:00 am # 115 How do you understand that this is true? 
Allan Rajavee, journalist at Äripäev

7-9 class, in russian 
10:00 am # 116 Can experts and opinion leaders be trusted? 
Polina Volkova, Editor-in-Chief of Delovy Vedomosti 

19.03. TUESDAY: Where are I in touch?  
10-12 class, in english 
9 am # 117 How do I create a positive social media image? 
Priit Hõbemägi, guest lecturer at the Tallinn University's new media and journalism 

10-12 class, in russian 
10:00 am # 118 How are news in different channels born? 
Olesja Lagashina, Postimees Head of Russian-language portals 

20.03. WEDNESDAY: How do I communicate with me? 
7-9 class, in english 
At 9:00 am # 119 Memes - can jokes get stupid? 
Joosep Tiks, journalist at Eesti Päevaleht

7-9 class, in russian 
At 10:00 am # 120 Who sucks what I'm posting? 
Alexander Arabkin, youth worker at Tallinn Sports and Youth Department 

21.03. THURSDAY: What rules apply to the media landscape today?
10-12 class, in english
At 9:00 am 121 How to make yourself successful on the Internet?
Rauno Kutti, Head of Social Media Agency VURR

7-9 class, in russian 
10:00 am # 122 What is an ABC for Internet Communication? 
Jana Frolova, Web Statement of the Police and Border Guard Board

22.03. FRIDAY: What is the effect of this?
7-12 class, in english 
At 09:00 # 123 How do I survive trolls? 
Ilmar Raag, Professor of Free Arts, University of Tartu

7-12 class, in russian 
10:00 am # 124 How to fight fake? 
Pavel Ivanov, media expert 

You can check out all the e-lectures that have taken place from the Back School Youtube channel.