Belgium - Quotes | Lieven De Marez - Ken je digitaal DNA

  • Sanne Hermans profile
    Sanne Hermans
    8 March 2019 - updated 1 year ago
    Total votes: 0
Date & time: 
Thursday, 21 March, 2019 - 19:30
Location: 
De Krook
Miriam Makebaplein 1
9000 Gent
Belgium

Zijn we verslaafd aan onze smartphones? Worden we niet door hen gedirigeerd? Kunnen we ze niet beter helemaal verbannen? Is het tijd voor een digitaal dieet?

Digitale media-expert Lieven De Marez onderzocht het smartphonegebruik van de Vlaming. Tina De Gendt interviewt hem naar aanleiding van zijn komend spraakmakend boek 'Ken je digitaal DNA'. In dat boek geeft De Marez met duidelijke metaforen en talrijke praktijkvoorbeelden inzicht in de manier waarop je afhankelijk bent van apps. Hij schetst verschillende gebruikersprofielen, die elk met hun eigen valkuilen worstelen en elk op een andere manier kunnen streven naar een evenwichtiger smartphonegebruik.

Elke maand haalt Tina De Gendt voor Quotes een aantal opmerkelijke citaten uit een spraakmakend non-fictieboek en vraagt ze de auteur om tekst en uitleg. Tijdens een Quotes-interview stap je als publiek mee in de wereld van het boek, met de auteur als gids. 


Are we addicted to our smartphones? Are not we being directed by them? Can not we banish them completely? Is it time for a digital diet?

Digital media expert Lieven De Marez investigated the smartphone use of Flemish people. Tina De Gendt interviews him in response to his upcoming high-profile book 'Know your digital DNA'. In that book, De Marez provides insight into the way you depend on apps with clear metaphors and numerous practical examples. He sketches different user profiles, each wrestling with their own pitfalls and each aiming in a different way for a more balanced smartphone use.

Each month, Tina De Gendt quotes a number of remarkable quotations from a high-profile non-fiction book for Quotes and asks the author for text and explanation. During a Quotes interview you step into the world of the book as an audience, with the author as a guide.