Belgium - De strijd om de waarheid. Over nepnieuws en desinformatie in de digitale mediawereld

  • Sanne Hermans profile
    Sanne Hermans
    7 March 2019 - updated 1 year ago
    Total votes: 0
Date & time: 
Friday, 22 March, 2019 - 10:00
Location: 
Paleis der Academiën
Hertogstraat 1
1000 Brussel
Belgium

Fake news is niet meer weg te denken uit het publieke debat. Misinformatie is van alle tijden, maar in de digitale mediawereld gebeurt de verspreiding vaak heel gericht en zien we een exponentiële toename van de snelheid en omvang ervan.
Maar er is ook een lichtzijde aan het internet namelijk het besef dat het voor ontelbare gebruikers mogelijk gemaakt wordt om contacten te onderhouden over heel de wereld. Het internet heeft al miljoenen nuttige niches gecreëerd, waar betrouwbare informatie en gefundeerde meningen worden uitgewisseld. Academici vinden er een groter publiek voor hun bevindingen, publicaties en kritische discussies.

Dit standpunt geeft inzicht in het maatschappelijke debat, de achtergronden van de digitale ecosysteem, en de veelheid van initiatieven die de ronde doen.


Fake news can no longer be ignored from the public debate. Misinformation is of all times, but in the digital media world the spread is often very focused and we see an exponential increase in its speed and size.
But there is also a bright side of the internet, namely the realization that it´s possible for innumerable users to maintain contacts all over the world. The internet has already created millions of useful niches, where reliable information and informed opinions are exchanged. Academics will find a larger audience for their findings, publications and critical discussions.

This point of view provides insight into the social debate, the background of the digital ecosystem, and the multitude of initiatives that goes around.