Ribištvo

Sveženj predlogov o reformi

Sveženj predlogov o reformi

Sveženj predlogov o reformi

Sveženj predlogov o reformi

Evropska komisija je 13. julija 2011 predstavila predlog reforme skupne ribiške politike EU, 2. decembra 2011 pa predlog o vzpostavitvi novega sklada za pomorsko in ribiško politiko EU za obdobje 2014–2020: Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo.

Sporočilo o reformi skupne ribiške politike

Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij o reformi skupne ribiške politike COM(2011) 417

Predlog uredbe o skupni ribiški politiki

Predlog nove uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o skupni ribiški politiki COM(2011) 425

Dodatne informacije:

Predlog uredbe o Evropskem pomorskem in ribiškem skladu

Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem pomorskem in ribiškem skladu in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1198/2006 in Uredbe Sveta (ES) št. 861/2006 ter Uredbe Sveta št. XXX/2011 o celostni pomorski politiki COM(2011) 804

Predlog uredbe o skupni tržni politiki

Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o skupni ureditvi trgov za ribiške proizvode in proizvode iz ribogojstva COM(2011) 416

Sporočilo o zunanjem vidiku skupne ribiške politike

Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij o zunanjem vidiku skupne ribiške politike COM(2011) 424

Poročilo

Poročilo Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij v zvezi z obveznostjo poročanja po Uredbi Sveta (ES) št. 2371/2002 z dne 20. decembra 2002 o ohranjevanju in trajnostnem izkoriščanju ribolovnih virov v okviru skupne ribiške politike COM(2011) 418

Ocene učinka

  • Ocena učinka predloga Komisije za reformo skupne ribiške politike 2012 SEC(2011) 891 
  • Ocena učinka, priložena dokumentu „Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o skupni ureditvi trga za ribiške proizvode in proizvode iz ribogojstva“ SEC(2011) 883 
  • Ocena učinka, priložena dokumentu „Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem pomorskem in ribiškem skladu in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1198/2006 in Uredbe Sveta (ES) št. 861/2006 ter Uredbe Sveta št. XXX/2011 o celostni pomorski politiki“ SEC(2011) 1416

Za medije

Videoposnetki

Zgibanke

Govori

How do you choose?

Nasveti za trajnosten nakup. Kako se odločate pri nakupu rib?