Pescuit

Pachetul de reformă

Pachetul de reformă

Pachetul de reformă

Pachetul de reformă

Comisia Europeană şi-a prezentat propunerile de reformă a PCP la 13 iulie 2011. Apoi, la data de 2 decembrie 2011, a propus înfiinţarea unui nou fond pentru politicile UE în domeniu, pentru perioada 2014-2020: Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime (FEPAM).

Comunicarea privind reforma politicii comune în domeniul pescuitului (PCP)

Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor: „Reforma politicii comune în domeniul pescuitului” COM(2011) 417

Propunerea de regulament privind PCP

Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind politica comună în domeniul pescuitului COM(2011) 425

Informaţii suplimentare:

Propunerea de regulament privind Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime

Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime, de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1198/2006 al Consiliului, a Regulamentului (CE) nr. 861/2006 al Consiliului şi a Regulamentului (CE) nr. XXX/2011 al Consiliului privind politica maritimă integrată COM(2011) 804

Propunerea de regulament privind organizarea comună a pieţelor

Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind organizarea comună a pieţelor în sectorul produselor obţinute din pescuit şi din acvacultură COM(2011) 416

Comunicarea privind dimensiunea externă a PCP

Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor: „Dimensiunea externă a politicii comune în domeniul pescuitului” COM(2011) 424

Raport

Raportul Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor cu privire la obligaţiile de raportare prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 2371/2002 al Consiliului din 20 decembrie 2002 privind conservarea şi exploatarea durabilă a resurselor piscicole în conformitate cu politica comună în domeniul pescuitului COM(2011) 418

Studii de impact

  • Studiu de impact al propunerii Comisiei privind reforma din 2012 a politicii comune în domeniul pescuitului SEC (2011) 891
  • Studiu de impact care însoţeşte documentul „Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind organizarea comună a pieţelor în sectorul produselor obţinute din pescuit şi din acvacultură” SEC (2011) 883
  • Studiu de impact care însoţeşte documentul „Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime, de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1198/2006 al Consiliului, a Regulamentului (CE) nr. 861/2006 al Consiliului şi a Regulamentului (CE) nr. XXX/2011 al Consiliului privind politica maritimă integrată” SEC(2011) 1416

Presă

Video

Pliante

Discursuri

How do you choose?

Sfaturi practice: Cum să alegeţi produse provenind din activităţi de pescuit durabil