Rybołówstwo

Reforma WPRyb

Reforma WPRyb

Reforma WPRyb

Reforma WPRyb

13 lipca 2011 r. Komisja Europejska przedstawiła swoje propozycje dotyczące reformy wspólnej polityki rybołówstwa, a 2 grudnia 2011 r. – wniosek dotyczący nowego funduszu na unijną polityką morską i polityką rybołówstwa na lata 2014-2020: Europejski Fundusz Morski i Rybacki (EFMR).

Komunikat w sprawie reformy wspólnej polityki rybołówstwa (WPRyb)

Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów: Reforma wspólnej polityki rybołówstwa (WPRyb) COM(2011) 417

Wniosek dotyczący nowego rozporządzenia w sprawie WPRyb

Wniosek dotyczący nowego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnej polityki rybołówstwa COM(2011) 425

Informacje dodatkowe:

Wniosek dotyczący rozporządzenia w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego

Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1198/2006 i rozporządzenie Rady (WE) nr 861/2006 oraz rozporządzenie Rady nr XXX/2011 w sprawie zintegrowanej polityki morskiej COM(2011) 804

Wniosek dotyczący rozporządzenia w sprawie wspólnej organizacji rynków

Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury COM(2011) 416

Komunikat w sprawie zewnętrznego wymiaru WPRyb

Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów w sprawie zewnętrznego wymiaru wspólnej polityki rybołówstwa COM(2011) 424

Sprawozdanie

Sprawozdanie Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów: dotyczące obowiązków w zakresie sprawozdawczości na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 2371/2002 z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie ochrony i zrównoważonej eksploatacji rybołówstwa w ramach wspólnej polityki rybołówstwa COM(2011) 418

Ocena skutków

  • Ocena skutków dotycząca wniosku Komisji w sprawie reformy wspólnej polityki rybołówstwa SEC(2011)891.
  • Ocena skutków dołączona do dokumentu „Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury” SEC(2011)883.
  • Ocena skutków dołączona do dokumentu „Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1198/2006 i rozporządzenie Rady (WE) nr 861/2006 oraz rozporządzenie Rady nr XXX/2011 w sprawie zintegrowanej polityki morskiej SEC(2011) 1416

Media

Nagrania wideo

Broszury

Przemówienia

How do you choose?

Wskazówki: jak wybierać ryby złowione w sposób zrównoważony. A jak Ty kupujesz ryby?