Sajd

Pakkett tar-riforma

Pakkett tar-riforma

Pakkett tar-riforma

Pakkett tar-riforma

Fit-13 ta' Lulju 2011, il-Kummissjoni Ewropea ppreżentat il-proposti tagħha għar-riforma tal-politika dwar is-sajd komuni tal-UE u, fit-2 ta' Diċembru 2011, hi pproponiet fond ġdid għall-politiki għall-affarijiet marittimi u s-sajd tal-UE għall-perjodu 2014-2020: il-fond għall-affarijiet marittimi u s-sajd Ewropew (EMFF).

Konsultazzjoni dwar ir-riforma tal-politika komuni tas-sajd (PKS)

Komunikazzjoni mill-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni; Riforma tal-politika komuni tas-sajd COM(2011) 417

Proposta għal regolament ġdid dwar il-PKS

Proposta għal regolament ġdid tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-politika komuni tas-sajd COM(2011) 425

Aktar informazzjoni:

Proposta għal regolament dwar il-Fond Ewropew għall-Affarijiet Marittimi u s-Sajd

Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-Fond għall-Affarijiet Marittimi u s-Sajd li jirrevoka r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1198/2006 u r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 861/2006 u r-Regolament tal-Kunsill Nru XXX/2011 dwar il-politika marittima integrata COM(2011) 804

Proposta għal regolament ġdid dwar is-Suq Komuni

Proposta għal regolament ġdid tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-organizzazzjoni komuni tas-swieq tal-prodotti tas-sajd u tal-akkwakultura COM(2011) 416

Komunikazzjoni dwar id-dimensjoni esterna tal-PKS

Komunikazzjoni mill-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali u lill-Kumitat tar-Reġjuni dwar id-dimensjoni esterna tal-politika komuni tas-sajd COM(2011) 424

Rapport

Rapport mill-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni; Dwar l-obbligi ta' raportaġ skont ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2371/2002 tal-20 ta' Diċembru 2002 dwar il-konservazzjoni u l-isfruttar sostenibbli ta' riżorsi tas-sajd skont il-Politika Komuni dwar is-Sajd COM(2011) 418

Valutazzjonijiet tal-impatt

  • Valutazzjoni tal-impatt li tikkonċerna l-proposta tal-Kummissjoni għar-riforma tal-2012 tal-Politika Komuni tas-Sajd; SEC(2011) 891
  • Valutazzjoni tal-impatt li takkumpanja d-dokument "Proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-Organizzazzjoni Komuni għas-Swieq tal-Prodotti tas-Sajd u l-Akkwakultura"; SEC(2011) 883
  • Valutazzjoni tal-impatt li takkumpanja id-dokument "Proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-Fond Ewropew għall-Affarijiet Marittimi u s-Sajd li tirrevoka r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1198/2006 u r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 861/2006 u r-Regolament tal-Kunsill Nru XXX/2011 dwar il-politika marittima integrata" SEC(2011) 1416

L-istampa

Filmat

Fuljetti

Diskorsi

How do you choose?

Suġġerimenti biex jgħinuk tagħżel ħut sostenibbli. Kif għandek tixtri l-ħut?