Zivsaimniecība

Reformu pakotne

Reformu pakotne

Reformu pakotne

Eiropas Komisija 2011. gada 13. jūlijā nāca klajā ar priekšlikumiem reformēt ES kopējo zivsaimniecības politiku un 2011. gada 2. decembrī ierosināja jaunu fondu ES jūrlietu un zivsaimniecības politikai 2014.-2020. gada posmam — Eiropas jūrlietu un zivsaimniecības fondu.

Paziņojums par kopējās zivsaimniecības politikas reformu (KZP)

Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai; Kopējās zivsaimniecības politikas reforma COM(2011) 417

Priekšlikums izveidot jaunu regulu par KZP

Priekšlikums jaunai Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par kopējo zivsaimniecības politiku COM(2011) 425

Papildu informācija

Priekšlikums regulai par Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu, ar kuru atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1198/2006, Padomes Regulu (EK) Nr. 861/2006 un Padomes Regulu Nr. XXX/2011 par integrēto jūrlietu politiku COM(2011) 804

Priekšlikums jaunai regulai par kopējā tirgus politiku

Priekšlikums jaunai Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par zvejas un akvakultūras produktu tirgu kopīgo organizāciju COM(2011) 416

Paziņojums par KZP ārējo dimensiju

Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai par kopējās zivsaimniecības politikas ārējo dimensiju COM(2011) 424

Ziņojums

Komisijas ziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai; “Par ziņošanas pienākumiem, kuri noteikti Padomes 2002. gada 20. decembra Regulā (EK) Nr. 2371/2002 par zivsaimniecības resursu saglabāšanu un ilgtspējīgu izmantošanu saskaņā ar kopējo zivsaimniecības politiku” COM(2011) 418

Ietekmes novērtējumi

  • Ietekmes novērtējums attiecībā uz Komisijas priekšlikumu kopējās zivsaimniecības politikas 2012. gada reformai; SEC(2011) 891
  • Ietekmes novērtējums, kas papildina dokumentu “Eiropas Parlamenta un Padomes regula par zvejas un akvakultūras produktu tirgu kopīgo organizāciju” SEC(2011) 883
  • Ietekmes novērtējums, kas papildina dokumentu “Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu, ar kuru atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1198/2006, Padomes Regulu (EK) Nr. 861/2006 un Padomes Regulu Nr. XXX/2011 par integrēto jūrlietu politiku SEC(2011) 1416

Presei

Video

Brošūras

Runas

How do you choose?

Padomi, kā izvēlēties ilgtspējīgā zvejā iegūtas zivis. Kā jūs pērkat zivis?