Rådgivande nämnder

Rådgivande nämnder

Rådgivande nämnder

Rådgivande nämnder

Map of the Advisory Councils

De rådgivande nämnderna leds av aktörerna och förser kommissionen och medlemsländerna med rekommendationer i förvaltningsfrågor. Det kan gälla råd om bevarandeåtgärder, samhällsekonomiska aspekter av förvaltningen och enklare regler. De rådgivande nämnderna konsulteras som ett led i regionaliseringen. Nämnderna ska också bidra med statistik om fiskeriförvaltning och bevarandeåtgärder.

De rådgivande nämnderna består av företrädare från näringen och andra intressegrupper. De båda grupperna har 60 respektive 40 procent av platserna i nämndernas generalförsamlingar och verkställande kommittéer. Nämnderna får stöd från EU i egenskap av organ som sysslar med frågor av allmänt intresse för EU.

 

Commission Delegated Regulation (EU) 2017/1575 of 23 June 2017 amending Delegated Regulation (EU) 2015/242 laying down detailed rules on the functioning of the Advisory Councils under the common fisheries policy

Promoting Stakeholders´ Dialogue and Better Ocean Governance for Sustainable Fishing and Trade (video by Long Distance AC)

Information on the pilot project intended to support small scale fishermen get involved in the consultation and decision making process