Ribištvo

Svetovalni sveti

Svetovalni sveti

Svetovalni sveti

Map of the Advisory Councils

Svetovalni sveti so organizacije deležnikov, ki Evropski komisiji in državam EU dajejo priporočila v zvezi z upravljanjem ribištva. Svetujejo lahko glede ohranjanja staležev in socialno-ekonomskih vidikov upravljanja ter pri poenostavitvi pravil. Delo svetovalnih svetov je pomembno v okviru regionalizacije. Sveti tudi prispevajo podatke za upravljanje ribištva in predlagajo ukrepe za ohranjanje staležev.

Poleg spodaj navedenih sedmih svetovalnih svetov nova ribiška politika predvideva tudi ustanovitev štirih svetovalnih svetov za Črno morje, ribogojstvo, trge in najbolj oddaljene regije.

V svetovalnih svetih sodelujejo predstavniki sektorja in drugih interesnih skupin (v generalni skupščini in izvršnem odboru imajo 60 % oziroma 40 % sedežev). Cilji svetov so v splošnem evropskem interesu, zato sveti prejemajo finančno pomoč EU.