Komitety doradcze

Komitety doradcze

Komitety doradcze

Komitety doradcze

Map of the Advisory Councils

Komitety doradcze to organizacje zainteresowanych stron, których celem jest opracowywanie zaleceń dla Komisji Europejskiej i państw UE w zakresie zarządzania rybołówstwem. Zalecenia te mogą obejmować wskazówki związane z ochroną środowiska i zasobów oraz ze społeczno-ekonomicznymi aspektami zarządzania, jak również z uproszczeniem przepisów. Komisja Europejska konsultuje się z komitetami doradczymi w sprawie regionalizacji. Komitety doradcze zajmują się również gromadzeniem danych dotyczących zarządzania rybołówstwem i środków ochrony.

W skład komitetów doradczych wchodzą przedstawiciele branży oraz innych grup interesów (którzy zajmują odpowiednio 60 i 40 proc. miejsc w zgromadzeniu ogólnym i w komitecie wykonawczym). Komitety otrzymują pomoc finansową UE, jako organy realizujące cele leżące w ogólnym interesie europejskim.

 

Commission Delegated Regulation (EU) 2017/1575 of 23 June 2017 amending Delegated Regulation (EU) 2015/242 laying down detailed rules on the functioning of the Advisory Councils under the common fisheries policy

Promoting Stakeholders´ Dialogue and Better Ocean Governance for Sustainable Fishing and Trade (video by Long Distance AC)

Information on the pilot project intended to support small scale fishermen get involved in the consultation and decision making process