Visserij

Adviesraden

Adviesraden

Adviesraden

Map of the Advisory Councils

De adviesraden (AR's) zijn door belanghebbenden geleide organisaties die de Commissie en de EU-landen adviseren op het gebied van visserijbeheer. Het kan gaan over instandhouding van bestanden en de sociaal-economische aspecten van beheer, en over vereenvoudiging van de regels. De adviesraden worden geraadpleegd in het kader van de regionalisering. Adviesraden moeten ook gegevens leveren voor het beheer van visgronden en instandhoudingsmaatregelen.

Naast de zeven bestaande (zie hieronder), voorziet het nieuwe GVB in de oprichting van vier nieuwe adviesraden voor de Zwarte Zee, de aquacultuur, de markten en de ultraperifere regio’s.

Adviesraden zijn samengesteld uit vertegenwoordigers van de visserijsector en van andere belangengroepen (met een 60% - 40% toewijzing van de zetels in de algemene vergadering en in het uitvoerend comité). Zij krijgen financiële steun van de EU als organen die een doelstelling van algemeen Europees belang nastreven.