Adviesraden

Adviesraden

Adviesraden

Adviesraden

Map of the Advisory Councils

De adviesraden (AR's) zijn door belanghebbenden geleide organisaties die de Commissie en de EU-landen adviseren op het gebied van visserijbeheer. Het kan gaan over instandhouding van bestanden en de sociaal-economische aspecten van beheer, en over vereenvoudiging van de regels. De adviesraden worden geraadpleegd in het kader van de regionalisering. Adviesraden moeten ook gegevens leveren voor het beheer van visgronden en instandhoudingsmaatregelen.

Adviesraden zijn samengesteld uit vertegenwoordigers van de visserijsector en van andere belangengroepen (met een 60% - 40% toewijzing van de zetels in de algemene vergadering en in het uitvoerend comité). Zij krijgen financiële steun van de EU als organen die een doelstelling van algemeen Europees belang nastreven.

 

Commission Delegated Regulation (EU) 2017/1575 of 23 June 2017 amending Delegated Regulation (EU) 2015/242 laying down detailed rules on the functioning of the Advisory Councils under the common fisheries policy

Promoting Stakeholders´ Dialogue and Better Ocean Governance for Sustainable Fishing and Trade (video by Long Distance AC)

Information on the pilot project intended to support small scale fishermen get involved in the consultation and decision making process