Kalandus

Nõuandekomisjonid

Nõuandekomisjonid

Nõuandekomisjonid

Map of the Advisory Councils

Nõuandekomisjonid on sidusrühmade juhitavad organisatsioonid, mis esitavad Euroopa Komisjonile ja ELi liikmesriikidele kalavarude majandamise teemalisi soovitusi. Need võivad hõlmata nõuandeid majandamise sotsiaal-majanduslike aspektide ja kaitse ning eeskirjade lihtsustamise kohta. Nõuandekomisjonidega konsulteeritakse piirkondadeks jaotamise kontekstis. Samuti peaksid nõuandekomisjonid andma oma panuse kalavarude majandamiseks ja kaitsemeetmete võtmiseks vajalike andmete kogumisse.

Nõuandekomisjonid koosnevad asjaomase tööstusharu ja muude huvirühmade esindajatest (peaassamblee ja täitevkomitee kohtade suhe on 60%-40%). EL toetab nõuandekomisjone rahaliselt, sest need on Euroopa ühistes huvides tegutsevad asutused.

 

Information on the pilot project intended to support small scale fishermen get involved in the consultation and decision making process