Nõuandekomisjonid

Nõuandekomisjonid

Nõuandekomisjonid

Nõuandekomisjonid

Map of the Advisory Councils

Nõuandekomisjonid on sidusrühmade juhitavad organisatsioonid, mis esitavad Euroopa Komisjonile ja ELi liikmesriikidele kalavarude majandamise teemalisi soovitusi. Need võivad hõlmata nõuandeid majandamise sotsiaal-majanduslike aspektide ja kaitse ning eeskirjade lihtsustamise kohta. Nõuandekomisjonidega konsulteeritakse piirkondadeks jaotamise kontekstis. Samuti peaksid nõuandekomisjonid andma oma panuse kalavarude majandamiseks ja kaitsemeetmete võtmiseks vajalike andmete kogumisse.

Nõuandekomisjonid koosnevad asjaomase tööstusharu ja muude huvirühmade esindajatest (peaassamblee ja täitevkomitee kohtade suhe on 60%-40%). EL toetab nõuandekomisjone rahaliselt, sest need on Euroopa ühistes huvides tegutsevad asutused.

 

Commission Delegated Regulation (EU) 2017/1575 of 23 June 2017 amending Delegated Regulation (EU) 2015/242 laying down detailed rules on the functioning of the Advisory Councils under the common fisheries policy

Promoting Stakeholders´ Dialogue and Better Ocean Governance for Sustainable Fishing and Trade (video by Long Distance AC)